Julkaistu: 2011-08-09 13:24:32 CEST
PKC Group
Julkinen ostotarjous

PKC KASVAA JOHTAVAKSI GLOBAALIKSI RASKAIDEN KUORMA-AUTOJEN JOHDINSARJOJEN VALMISTAJAKSI OSTAMALLA AEES:N

PKC Group Oyj                         Yhtiötiedote                  9.8.2011            klo 14.00

 

PKC KASVAA JOHTAVAKSI GLOBAALIKSI RASKAIDEN KUORMA-AUTOJEN JOHDINSARJOJEN VALMISTAJAKSI OSTAMALLA AEES:N

 

PKC Group (”PKC”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen AEES-yhtiöiden (”AEES”) hankinnasta Platinum Equityn hallinnoimilta rahastoilta. AEES on Pohjois-Amerikan johtava raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen johdinsarjojen valmistaja, jolla on myös merkittävä asema kevyiden ajoneuvojen johdinsarjoissa. Lisäksi AEES toimittaa komponentteja ja johtimia muille sopimusvalmistajille. AEES:n suurimpiin kuorma-autoteollisuuden asiakkuuksiin kuuluvat mm. Daimler Trucks North America, Navistar ja PACCAR. Kevyiden ajoneuvojen keskeisiä asiakkuuksia ovat mm. Continental, Ford, General Motors, Harley Davidson ja Lear.

 

AEES:n liikevaihto vuonna 2010 oli 454,0 miljoonaa euroa. AEES toimii Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa ja Irlannissa ja se työllisti kesäkuun 2011 lopussa yhteensä noin 13 800 työntekijää.

 

TOIMITUSJOHTAJA HARRI SUUTARI:

 

“Olemme tyytyväisiä saamastamme ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ostaa AEES, sillä yhtiön strateginen yhteensopivuus liiketoimintaamme sekä maantieteellisesti että asiakaskunnan osalta on erinomainen. Yhdistämällä AEES:n, johtavan pohjoisamerikkalaisen kuorma-autojen johdinsarjojen valmistajan, ja PKC:n, yhden Euroopan ja Etelä-Amerikan johtavista kuorma-autojen johdinsarjojen toimittajista, luomme raskaiden kuorma-autojen johtavan globaalin johdinsarja-toimittajan. Kaupassa syntyvä kokonaisuus toimittaa johdinsarjoja kuudelle johtavalle länsimaiselle raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen valmistajaryhmälle. Kaupan myötä pääsemme myös Pohjois-Amerikan ja Brasilian henkilöautoteollisuuden toimittajaksi. Tällä hetkellä PKC toimittaa johdinsarjoja myös kevyisiin ajoneuvoihin, linja-autoihin, vapaa-ajan ajoneuvoihin, työkoneisiin ja maa- ja metsätalouskoneisiin Euroopassa ja Etelä-Amerikassa sekä pienessä mittakaavassa Pohjois-Amerikassa. Kauppa mahdollistaa täten pääsyn uusille asiakastoimialoille ja tarjoaa PKC:lle tilaisuuden laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa mm. komponentti- ja johdinvalmistuksen kautta. Kaupassa syntyvä kokonaisuus työllistää noin 22 000 työntekijää.

 

AEES on viime vuosien aikana onnistuneesti toteuttanut kattavan kilpailukykyä ja tehokkuutta parantavan rationalisointiohjelman. Ohjelmaan liittyvät kustannukset ovat rasittaneet yhtiön tulosta vuonna 2010 sekä vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja niillä tulee olemaan vähäinen vaikutus myös toisen vuosipuoliskon tulokseen. Uskomme kuitenkin, että yllä mainitut toimet, yhdistettynä toipuvaan markkinatilanteeseen, varmistavat kannattavuuden kasvun sekä parantavat entisestään syntyvän yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

 

AEES:n ostaminen on tulosta PKC:n kaksi vuotta sitten käynnistämästä strategiatyöstä, jonka päämääränä oli kasvaa valikoiduilla yrityskaupoilla. Nyt tehty yrityskauppa vahvistaa ja kasvattaa PKC:n johdinsarjaliiketoiminnan sille tasolle, joka vastaa globaalin asiakaskunnan tulevaisuuden tarpeita. PKC on toiminut Pohjois-Amerikan markkinoilla vuodesta 2006 ostettuaan Electro Canada-yhtiöt, jotka on onnistuneesti integroitu PKC:n toimintoihin. Olen luottavainen, että pystymme vastaavaan myös AEES:n kohdalla. Kaiken kaikkiaan uskon, että tämä yrityskauppa tarjoaa merkittäviä hyötyjä sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme ja luo erinomaisen mahdollisuuden omistaja-arvon kasvattamiseen”, toteaa toimitusjohtaja Harri Suutari.

 

PLATINUM EQUITYN OSAKAS ROB JOUBRAN:

 

"Kahden vuoden laajamittaisen kansainvälisen restrukturointityön ansiosta AEES:n liiketoiminta on nyt menestyksekästä ja kannattavassa kasvussa. Yhdistyminen PKC:n kanssa on looginen ja jännittävä askel. Olemme ylpeitä roolista, joka Platinum Equityllä on ollut kehittäessään AEES:n johtavaksi pohjoisamerikkalaiseksi toimijaksi ja odotamme mielenkiinnolla tulevaisuutta PKC:n osakkeenomistajana”, kertoo Rob Joubran, Platinum Equityn osakas."

 

KAUPPAHINTA JA RAHOITUS

 

AEES:n velaton kauppahinta muodostuu 109 miljoonan euron käteisvastikkeesta ja 1,25 miljoonasta PKC:n liikkeeseen laskemasta uudesta osakkeesta. Käteisvastike rahoitetaan pääasiassa pitkäaikaisella rahoitusohjelmalla. Myyjille suunnattuja osakkeita koskee kaupankäyntirajoitus julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen saakka, mikä tapahtuu viimeistään 180 päivän kuluessa kaupan toteuttamisesta. Osakevastike tulee perustumaan PKC:n hallituksen yhtiökokoukselta 30.3.2011 saamaan valtuutukseen.

 

 

AEES:N AVAINLUVUT

 

AEES:n tilikauden 1-12/2010 tilintarkastetun tilinpäätöksen sekä 1-6/2011 tilintarkastamattoman välitilinpäätöksen keskeiset yhdistellyt taloudelliset tiedot ovat (US GAAP:n mukaisesti ilmoitettuna):

 

 

(Miljoonaa euroa) 1-6/2011 1-12/2010  
    6kk 12kk  
Tuloslaskelma      
         
Liikevaihto 265,7 454,0  
EBITDA (ilman rationalisointikuluja) 13,4 14,7  
EBITDA (raportoitu) 5,1 -4,8  
       
Tase      
         
Käyttöomaisuus 26,1 25,7  
Nettokäyttöpääoma 43,3 37,4  
     
     
       
             

Huom: Tuloslaskelmaerien USD/EUR vaihtokurssi perustuu kyseisen ajanjakson keskikurssiin, tase-erien puolestaan tilinpäätöspäivän kurssiin.

 

Pääosa vuodelle 2011 kohdistuvista rationalisointikuluista on kirjattu tilikauden ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

 

 

KAUPAN TOTEUTUMINEN JA VAIKUTUS PKC:LLE

 

Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 1.10.2011 ja AEES tullaan konsolidoimaan PKC Groupiin toteutuspäivästä lähtien. PKC julkistaa erillisen tiedotteen kaupan lopullisesta toteutumisesta. Kaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta PKC:n vuoden 2011 tulokseen.

 

 

KUORMA-AUTOTEOLLISUUDEN NÄKYMÄT

 

Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen markkinat ovat toipuneet vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja valmistajien toimitukset kasvoivat noin 45 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Kuorma-autovalmistajien yhteinen tilauskanta kesäkuun lopussa oli noin 125 000 ajoneuvoa. Koko vuoden myynnin odotetaan yltävän 180 000 – 250 000 ajoneuvoon.

 

Euroopan markkinat (EU-maat sekä Sveitsi ja Norja) ovat noudattaneet vastaavanlaista kehityskulkua vuoden 2011 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, uusien raskaiden kuorma-autojen rekisteröintien kasvaessa noin 56 % verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Yhteensä noin 120 000 uutta raskasta kuorma-autoa rekisteröintiin vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja koko vuoden toimitusten ennustetaan kasvavan 230 000 - 250 000 ajoneuvoon.

 

Myös Brasiliassa kuorma-autojen myynti on kasvanut vuoden 2011 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, raskaiden kuorma-autojen toimitusten kasvaessa noin 20 % vertailukaudesta. Teollisuus odottaa koko vuoden rekisteröintien kasvavan noin 10 % edellisestä vuodesta.

 

 

PKC GROUP OYJ

 

Hallitus

 

Harri Suutari

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937

 

Taloudelliset ja juridiset neuvonantajat:

Bank of America Merrill Lynch toimi PKC:n yksinomaisena taloudellisena, Asianajotoimisto Borenius Oy ensisijaisena juridisena ja Deloitte talous- ja veroneuvonantajana. Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch toimi PKC:n neuvonantajana yrityskaupan rahoituksen järjestämisessä.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään torstaina 9.8.2011 kello 16.00 Helsingissä, osoitteessa World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, kokoushuone Marskin sali, 2. kerros. PKC järjestää kauppaan liittyvän puhelinkokouksen samana päivänä klo 18.00, johon voi osallistua soittamalla numeroon 09 2313 9201. Soitettaessa tulee antaa vahvistusnumero 901440. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

 

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

 

PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Ukrainassa, Venäjällä sekä Virossa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.