Paskelbta: 2011-07-22 17:10:44 CEST
Akcinė bendrovė "Sanitas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimas

Kaunas, Lietuva, 2011-07-22 17:10 CEST -- Šis pranešimas yra susijęs su 2011 m. gegužės 24 d. pranešimu, kuriuo AB „Sanitas“ informavo apie „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ („Valeant“) ketinimą įsigyti 87.2 proc. AB „Sanitas“ akcijų iš fondų, kurių patarėjai yra „Citi Venture Capital International“ („CVCI“, veikdami per juridinius asmenis „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“ ir „Baltic Pharma Limited“), AB „Invalda“ („Invalda“), „Amber Trust II S.C.A.“ („Amber“), ir kai kurių kitų asmenų bei teikti privalomą oficialių siūlymą supirkti likusias AB „Sanitas“ akcijas iš smulkiųjų akcininkų po įsigijimo (daugiau informacijos pateikiama: http://www.sanitasgroup.lt/index.php/naujienos/naujienos/pakoreguota-akciju-pirkimo-pardavimo-sutarties-pasirasymo-data/11469), ir  2011 m. birželio 8 d. pranešimu, kuriuo AB „Sanitas“ informavo, kad Valeant kreipėsi į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl leidimo įgyvendinti numatytą sandorį (daugiau informacijos pateikiama: http://www.sanitasgroup.lt/pranesimai/pranesimas-apie-numatyta-sandori-konkurencijos-institucijoms/11476
Šiandien, 2011 m. liepos 22 d., AB „Sanitas“ praneša, kad Valeant gavo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimą, kuriuo leista vykdyti numatytą įsigijimą be papildomų sąlygų. 
Kaip pranešta 2011 m. liepos 11 d., leidimo įgyvendinti sandorį išdavimo procedūra yra baigta Ukrainoje (daugiau informacijos pateikiama: http://www.sanitasgroup.lt/pranesimai/gautas-ukrainos-antimonopolijos-komiteto-leidimas/11527). Lenkijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos taryba šiuo metu dar nagrinėja Valeant pateiktą pranešimą. 
Apie tolimesnę sandorio eigą bus pranešta atitinkamai. 
Šis pranešimas taip pat yra paskelbtas AB „Sanitas“ internetiniame tinklalapyje: www.sanitasgroup.com.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: p. Saulius Jurgelėnas, AB „Sanitas“ generalinis direktorius, telefono numeris +370 686 67779.

         Juristė
         Dovilė Morkytė
         +370 615 15163