Paskelbta: 2011-07-22 06:54:45 CEST
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašyta preliminarioji sutartis dėl bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo

Alytus, Lietuva, 2011-07-22 06:54 CEST -- AB „Snaigė“, įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus.

AB „Snaigė“ žiniomis, 2011 m. liepos 18 d. bendrovės akcininkai KJK Fund SICAV-SIF, Amber Trust SCA SICAF-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd ir Firebird Avrora Fund, Ltd. (toliau – Pardavėjai) sudarė preliminariąją sutartį (angl. Term sheet) su TETAL GLOBAL LTD (toliau – Pirkėjas) dėl visų Pardavėjams priklausančių AB „Snaigė“ akcijų (t. y. dėl 23 716 668 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, sudarančių 59,86 procentus visų akcijų ir jų suteikiamų balsų AB „Snaigė“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose) pardavimo Pirkėjui, kuria buvo nustatyti pagrindiniai derybų dėl sandorio etapai bei jų įgyvendinimo terminai.

Pirkėjas iki 2011 m. spalio 18 d. turi teisę atlikti AB „Snaigė“ teisinį, finansinį, techninį, aplinkosauginį ir verslo patikrinimą, kurio rezultatams esant priimtiniems Pirkėjui, būtų deramasi dėl pagrindinės ir teisiškai įpareigojančios AB „Snaigė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties. Tuo atveju, jeigu AB „Snaigė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartis būtų pasirašyta, ji būtų įgyvendinama tik tuo atveju, jeigu sandorį patvirtintų Pardavėjų investiciniai komitetai ir/ ar kiti jų korporaciniai organai.

Derybas dėl AB „Snaigė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tikimasi užbaigti maždaug iki 2011 m. lapkričio 18 d., o esant teigiamiems Pardavėjų investicinių komitetų ir/ ar kitų jų korporacinių organų sprendimams AB „Snaigė“ akcijų pirkimo-pardavimo sandorį  tikimasi įvykdyti maždaug iki 2011 m. gruodžio 18 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad šalių pasirašyta preliminarioji sutartis laikytina teisiškai neįpareigojančiu šalis dokumentu, kurio pagrindinis tikslas yra fiksuoti šalių ketinimus derėtis dėl teisiškai įpareigojančių sutarčių sudarymo, dėl ko šiame etape nėra garantijų, kad sandoris bus įgyvendintas.

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206