Paskelbta: 2011-07-13 15:39:28 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovu sandorius

Pranešimai apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtas bylas).

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         
         Tel. +370 441 55102


Pranesimas apie vadovo sandorius 1 lt.pdf
Pranesimas apie vadovo sandorius 2 lt.pdf