Paskelbta: 2011-07-12 15:37:18 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovu sandorius

Pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


2011 07 12 pranesimas apie emitento vadovo sandorius Lt.pdf