Paskelbta: 2011-05-26 11:36:20 CEST
AB "Ūkio bankas"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl ne nuosavybės vertybinių popierių įregistravimo

2011 m. gegužės 25 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atidarė bendrąją sąskaitą AB Ūkio banko fiksuotų palūkanų obligacijų emisijai:
             
Emisijos pavadinimas ir numeris Fiksuotų palūkanų obligacijų emisija LTL Nr 3/2011          
ISIN kodas LT0000410375          
Išplatintų obligacijų skaičius 207128 vnt.          
Emisijos valiuta LTL          
Vienos obligacijos nominali vertė 100 LTL          
Bendra nominali vertė 20 712 800 LTL          
Metinių palūkanų dydis 4,0 proc.          
Obligacijų įsigaliojimo data 2011 m. gegužės 20 d.          
Emisijos trukmė 375 dienos          
Obligacijų išpirkimo data 2012 m. gegužės 29 d.          
Palūkanų mokėjimo data 2012 m. gegužės 29 d.          
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus          
Prospektas Skelbiamas          

 

         Edmundas Kaušikas, Finansinių institucijų ir išteklių departamento ekonomistas, (8-37) 395 543.