Paskelbta: 2011-05-24 07:49:46 CEST
Akcinė bendrovė "Sanitas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AKCIJŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Kaunas, Lietuva, 2011-05-24 07:49 CEST -- Šiandien, t.y. antradienį, 2011 m. gegužės 24 d., fondai, kurių patarėjas yra „Citigroup Venture Capital International“ („CVCI“, veikdami per juridinius asmenis „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“ ir „Baltic Pharma Limited“), AB „Invalda“ („Invalda“) (www.invalda.com), „Amber Trust II S.C.A.“ („Amber“) ir kai kurie kiti asmenys (visi kartu vadinami „Kontroliuojančiais akcininkais“) pasirašė galutinę akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dėl visų jiems priklausančių bendrovės akcijų pardavimo „Valeant Pharmaceuticals International, Inc.“ („Valeant“). Pagal akcijų pirkimo – pardavimo sutartį „Valeant“ įsigis iki 27,122,593 AB „Sanitas“ paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 87.2% bendrovės įstatinio kapitalo. Sandorio užbaigimas priklausys nuo tam tikrų išankstinių sąlygų įvykdymo, įskaitant atitinkamų konkurencijos institucijų leidimų gavimo.
Sandorio užbaigimo metu „Valeant“ 87.2% akcijų paketo savininkams sumokės nuo 10.00 eurų iki 10.18 eurų už vieną AB „Sanitas“ paprastąją vardinę akciją. Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis numato galimybę koreguoti kainą atsižvelgiant į tam tikrus pokyčius sandorio užbaigimo, kuris, tikimasi, įvyks ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d., metu.
Po sandorio užbaigimo „Valeant“ privalės pateikti pagal Lietuvos Respublikos įmonių perėmimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus privalomą oficialių siūlymą supirkti likusias AB „Sanitas“ akcijas iš smulkiųjų akcininkų.
AB „Sanitas“ ir toliau vykdys savo kasdienę veiklą. Apie tolimesnę sandorio eigą bus pranešta atitinkamai.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: p. Saulius Jurgelėnas, AB „Sanitas“ generalinis direktorius, telefono numeris +370 686 67779.
 „Jefferies International Limited“ buvo vienintelis AB „Sanitas“ finansinis patarėjas. „Raidla Lejins & Norcous“ buvo AB „Sanitas“ teisinis patarėjas.
Šis pranešimas taip pat yra paskelbtas AB „Sanitas“ internetiniame tinklalapyje: www.sanitasgroup.com.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: p. Saulius Jurgelėnas, AB „Sanitas“ generalinis direktorius, telefono numeris +370 686 67779.