Offentliggjort: 2011-05-19 12:07:58 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 47, 2011 - Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2011.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. juli 2011, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


[HUG#1517228]


Udtrækning pr. 1. juli 2011.pdf
Udtrækning pr. 1. juli 2011.xml