Paskelbta: 2011-05-10 08:13:53 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Kita informacija

AB Vilkyškių pieninės grupės rezultatų skelbimo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2011 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;

2011 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2011 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2011 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 9 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2012 m. vasario 29 d. - tarpinė konsoliduota 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;

2012 m. vasario 29 d. – preliminarūs neaudituoti 2011 m. veiklos rezultatai;

2012 m. balandžio 6 d. - audituoti 2011 m. veiklos rezultatai.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102