Julkaistu: 2011-05-03 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2011

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 3.5.2011 klo 9.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2011

Tammi-maaliskuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi odotusten mukaisesti. Liikevoitto laski jakeluverkostoon ja liiketoiminnan kehittämiseen tehtyjen panostusten johdosta.

  • Liikevaihto kasvoi 7,7 % ja oli 17,2 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Myynti Suomessa nousi 3,7 % ja kansainvälinen myynti 14,5 %.
  • Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa), mikä oli 70,6 % vähemmän kuin vertailukaudella. Kauden liikevoittoon sisältyy henkilöstövähennyksiin liittyvä kertaluonteinen 0,2 milj. euron kulu. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 56,7 % ja oli 0,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
  • Kauden tulos verojen jälkeen oli 0,3 milj. euroa (0,9 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,12 euroa).
  • Investoinnit olivat 1,6 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
  • Koko vuoden 2011 arvio on muuttumaton: konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5-10 prosenttia, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
  • Brändimyynti* kasvoi 13,0 % ja oli 38,9 milj. euroa (34,4 milj. euroa).

 

  1-3/2011 1-3/2010  Muutos, % 1-12/2010
         
Liikevaihto, 1 000 euroa 17 234 16 008 7,7 73 297
Liikevoitto, 1 000 euroa 360 1 223 -70,6 8 169
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, 1 000 euroa
529 1 223 -56,7 8 169
Kauden voitto, 1 000 euroa 284 928 -69,4 6 072
Tulos/osake, euroa 0,04 0,12 -66,7 0,76
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa -1 936 -1 961 1,3 4 559
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,5 15,1   25,0
Omavaraisuusaste, % 78,6 78,8   78,8
         
Brändimyynti*, 1 000 euroa 38 869 34 407 13,0 149 717

* Arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin näille jakelijoille, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli odotustemme mukainen. Yhtiön liikevaihto kasvoi ennakoidusti, 7,7 %, ja oli 17,2 miljoonaa euroa. Marimekko-tuotteiden arvioitu brändimyynti lisääntyi katsauskaudella 13,0 %. Konsernin kannattavuus sen sijaan laski huomattavasti: liikevoitto väheni 70,6 % ja oli 0,4 miljoonaa euroa. Kauden liikevoittoon sisältyy henkilöstövähennyksiin liittyvä kertaluonteinen 0,2 miljoonan euron kulu. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 56,7 % ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Tulosta rasittivat huomattavat panostukset liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen Yhdysvalloissa, kasvaneet henkilöstökulut sekä rojaltitulojen pienentyminen. Myös markkinointikulut olivat vertailukautta suuremmat. Edellisen vuoden vastaavalla kaudella markkinointikulut olivat poikkeuksellisen alhaiset, kun taas kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myymäläavaukset ja yhtiön juhlavuoteen liittyvät tapahtuvat kasvattivat markkinointikuluja. Tulosta paransi myynnin kasvu Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Suomessa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Katsauskaudella avautuivat uusi lippulaivamyymälä Helsingissä ja 21. konseptimyymälä Japanissa. Helmikuussa päätetyn kangaspainon koneinvestoinnin myötä painomme tuotantokapasiteetti nousee kolminkertaiseksi. Lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain; investoinnilla varaudumme jo nyt vastaamaan suurempaan kysyntään tulevaisuudessa. Erityinen painopistealue katsauskaudella oli Yhdysvallat, jossa työskentelimme tiiviisti verkkokaupan ja siihen liittyvän logistiikan sekä New Yorkin lippulaivamyymälän avaamisen parissa. Helmikuussa globaalisti lanseerattu yhteistyömme amerikkalaisen Conversen kanssa on ollut menestys sekä kaupallisesti että kansainvälisessä lehdistössä. Yhteistyö sisustustavarataloketju Crate and Barrelin kanssa on saanut jatkoa. Uusin Marimekko-shop avautui New Yorkin Madison Avenuella huhtikuussa; toukokuussa avautuvat shopit Chicagossa, Los Angelesissa ja San Franciscossa. Myös viime vuosina toteutetut tuotekehityshankkeet kantavat hedelmää, ja uudet tuotteet, kuten keramiikka- ja lasiastiat, kannattavat hyvin. Lasisarjaa täydennettiin tänä keväänä uusilla tuotteilla.

Kuluvaa vuotta leimaavat suuret panostukset tulevaisuuteen ja kansainväliseen kasvuun. Tämä näkyi merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasitti tulosta huomattavasti jo ensimmäisellä neljänneksellä. Kuten olemme kertoneet, tämä suuntaus tulee jatkumaan koko vuoden. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset, yleisen kustannustason nousu ja puuvillan korkea hinta luovat meille edelleen hinnankorotuspaineita. Marimekko etenee kuitenkin mielestäni vakaasti ja luottavaisena suuntaan, jota olemme viime vuosina viitoittaneet. Uskomme vakaasti siihen, että nämä panostukset tulevaisuuteen tulevat kantamaan hedelmää, vaikka sitä jouduttaisiinkin odottamaan vähän pidempään.”

Vuosikalenteri 2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan keskiviikkona 17.8.2011 klo 9.00 ja tammi-syyskuulta torstaina 10.11.2011 klo 9.00.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
Faksi 09 755 3051
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 73,3 miljoonaa euroa; vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 84. Vuonna 2011 keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 390 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011

MARKKINAKATSAUS

Suomessa talouden hyvä kasvu jatkuu, ja Suomi on yksi EU:n vahvoista talouksista. Inflaatio on kiihtynyt selvästi sekä Suomessa että muualla maailmassa. Maailmantilanteeseen nähden suhdanteiden kehitys on ollut vakaata. Aasian nostamana suhdanteet ovat kehittyneet hyvin USA:ssa ja Euroopassa. Japanin katastrofilla arvioidaan olevan suhteellisen vähäinen vaikutus maailmantalouteen. Arvio perustuu siihen, että katastrofialueiden merkitys Japanin taloudessa on pieni. Vahvan suhdannetilanteen ennustetaan kestävän ainakin kuluvan vuoden loppuun, mutta heikkokuntoisten Euroopan valtioiden velkakriisit kärjistyvät todennäköisesti edelleen suhdanteiden kypsyessä. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus 24.3.2011)

Tammi-maaliskuussa 2011 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 3,0 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, maaliskuu, pikaennakko). Tammi-helmikuussa 2011 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 0,6 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 0,4 % ja miesten vaatteiden 4,5 %. Lasten vaatteiden myynti laski 5,0 %. Laukkujen myynti kasvoi 14,2 %. Tammi-helmikuussa 2011 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 18 % ja tuonti 17 %; tekstiilien (SITC 65) vienti nousi 4 % ja tuonti 17 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, helmikuu 2011).

LIIKEVAIHTO

Tammi-maaliskuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi 7,7 % ja oli 17 234 tuhatta euroa (16 008 tuhatta euroa) eritoten Japanin-myynnin kasvun ansiosta. Suomessa liikevaihto koheni 3,7 % ja oli 10 566 tuhatta euroa (10 185 tuhatta euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Japanissa, Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Loppuvuonna 2010 sekä kuluvana vuonna avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä näillä markkina-alueilla. Pohjois-Amerikassa vuoden 2010 vastaavan kauden liikevaihtoon sisältyi kertaluonteisia rojaltituloja. Ilman rojaltitulojen vähenemisestä johtuvaa negatiivista vaikutusta liikevaihto Pohjois-Amerikassa nousi selvästi, noin 10 %. Skandinaviassa myynti laski hieman. Kaiken kaikkiaan kansainvälinen myynti kasvoi 14,5 % ja oli 6 668 tuhatta euroa (5 823 tuhatta euroa). Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,7 % (36,4 %).

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 40,5 %, sisustus 40,9 % ja laukut 18,6 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 61,3 %, Skandinavia 10,1 %, Keski- ja Etelä-Eurooppa 9,8 %, Pohjois-Amerikka 4,1 % ja Aasian-Tyynenmeren alue 14,6 %.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Vaatetus
Tammi-maaliskuussa 2011 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto supistui 3,3 % ja oli 6 975 tuhatta euroa (7 216 tuhatta euroa). Myynti kasvoi huomattavasti Aasian-Tyynenmeren alueella, jolla kasvu johtui osittain uusien myymälöiden ostoista. Muilla markkina-alueilla myynti laski. Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 32,2 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 12,1 % ja oli 7 051 tuhatta euroa (6 289 tuhatta euroa). Kasvu kertyi Aasian-Tyynenmeren alueelta, Pohjois-Amerikasta sekä Keski- ja Etelä-Euroopasta. Kasvu johtui osittain uusien myymälöiden ostoista. Suomessa myynti kasvoi ja Skandinaviassa laski hieman. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 43,3 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 28,2 % ja oli 3 208 tuhatta euroa (2 503 tuhatta euroa). Myynti kasvoi merkittävästi Pohjois-Amerikassa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Kasvu johtui osittain uusien myymälöiden avausostoista. Myynti kasvoi hyvin myös Suomessa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Skandinaviassa myynti laski hieman. Kansainvälisen myynnin osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 42,6 %.

Suomi
Tammi-maaliskuussa 2011 myynti Suomessa kasvoi 3,7 % ja oli 10 566 tuhatta euroa (10 185 tuhatta euroa). Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti nousi 0,7 %. Myynnin kasvua hidastivat osaltaan edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä. Tukkumyynti Suomessa kasvoi 0,5 %.

Skandinavia
Skandinaviassa (ent. muut Pohjoismaat) myynti laski 12,2 % ja oli 1 744 tuhatta euroa (1 986 tuhatta euroa). Kaikkien tuotelinjojen myynti laski. Laskuun vaikutti osittain Tanskan vaikea taloustilanne.

Keski- ja Etelä-Eurooppa
Keski- ja Etelä-Euroopassa (ent. muu Eurooppa) liikevaihto nousi 1 697 tuhanteen euroon, mikä oli 17,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin (1 443 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi voimakkaasti. Sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin; vaatteiden myynti laski hieman. Osa myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 avatun Berliinin-myymälän liikevaihdosta.

Pohjois-Amerikka
Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski 2,6 % ja oli 713 tuhatta euroa (732 tuhatta euroa). Vuoden 2010 vastaavan kauden liikevaihtoon sisältyi kertaluonteisia rojaltituloja. Ilman rojaltitulojen vähenemisestä johtuvaa negatiivista vaikutusta liikevaihto Pohjois-Amerikassa nousi selvästi, noin 10 %. Laukkujen myynnin kasvu oli erittäin voimakkaasti. Myös sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin. Vaatteiden myynti sen sijaan laski. Merkittävä osa laukkujen ja sisustustuotteiden myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 Yhdysvalloissa avatun shop-in-shopin ostoista.
 
Aasian-Tyynenmeren alue
Aasian-Tyynenmeren alueella (ent. muut maat) liikevaihto nousi 51,3 % ja oli 2 514 tuhatta euroa (1 662 tuhatta euroa). Vaatteiden ja sisustustuotteiden myynti kasvoi merkittävästi; laukkujen myynti kasvoi hieman. Kasvu kertyi suurelta osin kaudella avatun uuden Japanin-myymälän avausostoista sekä loppuvuonna 2010 avatun Soulin-myymälän ostoista. Lisenssitulot Japanissa laskivat.

Tuotanto
Tammi-maaliskuussa 2011 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 71 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen. Painon kapasiteetti oli täyskäytössä. Vertailukaudella kysynnän tavanomaista alhaisempi taso laski tuotantomäärää. Lisäksi tuotantomäärän nousuun vaikuttivat henkilöresurssien lisääminen ja tuotantoprosessien tehostaminen. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä laski hieman vertailukaudesta; tehtaan tilauskanta oli hyvä. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti tuotantorakenteen muutosten johdosta; tehtaan kapasiteetti oli täyskäytössä.

TULOS

Tammi-maaliskuussa 2011 konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 70,6 % ja oli 360 tuhatta euroa (1 223 tuhatta euroa). Kauden liikevoittoon sisältyy henkilöstövähennyksiin liittyvä 169 tuhannen euron kertaluonteinen kulu. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 529 tuhatta euroa (1 223 tuhatta euroa), mikä oli 56,7 % vähemmän kuin vertailukaudella. Voitto verojen jälkeen oli 284 tuhatta euroa (928 tuhatta euroa) ja tulos osaketta kohden 0,04 euroa (0,12 euroa). Tulosta rasittivat huomattavat panostukset liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen Yhdysvalloissa. Kasvaneet henkilöstökulut ja rojaltitulojen pienentyminen vaikuttivat myös heikentävästi kannattavuuteen. Lisäksi markkinointikulut olivat suuremmat kuin vertailukaudella: 1 051 tuhatta euroa (666 tuhatta euroa) eli 6,1 % (4,2 %) konsernin liikevaihdosta. Ero johtuu siitä, että vertailukauden markkinointikulut olivat poikkeuksellisen alhaiset, sekä myymäläavauksiin ja yhtiön juhlavuoteen liittyvistä kuluista. Tulosta puolestaan paransi myynnin kasvu Japanissa, Pohjois-Amerikassa, Suomessa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Konsernin poistot olivat 420 tuhatta euroa (357 tuhatta euroa) eli 2,4 % (2,2 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 23 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 10 tuhatta euroa) eli 0,1 % (0,1 %) liikevaihdosta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1 600 tuhatta euroa (275 tuhatta euroa) eli 9,3 % (1,7 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui liiketoiminnan kehittämiseen Yhdysvalloissa sekä uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 78,6 % (78,8 % 31.3.2010, 78,8 % 31.12.2010). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -17,7 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa oli -24,5 %.

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden päättyessä 0 euroa (0 euroa). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 6 131 tuhatta euroa (8 009 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Katsauskauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Kauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 957 (6 778) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,9 % ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 1 168 940 osaketta eli 14,5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.3.2011

    Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %
1. Muotitila Oy 1 127 700 14,03
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 405 418 5,04
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 270 994 3,37
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 265 419 3,30
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö 220 000 2,74
8. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 66 395 0,82
9. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
10. Scanmagnetics Oy 40 000 0,50
  Yhteensä 3 682 223 45,80
  Hallintarekisteröidyt 1 117 311 13,90
  Muut 3 240 466 40,30
  Yhteensä 8 040 000 100,00

Valtuutukset
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Kauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 602 007 kappaletta eli 7,5 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 8 246 327 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 12,50 euroa, ylin 15,90 euroa ja keskikurssi 13,84 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 14,05 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2011 oli 112 962 000 euroa (95 595 600 euroa 31.3.2010, 115 776 000 euroa 31.12.2010).

HENKILÖSTÖ

Tammi-maaliskuussa 2011 henkilöstöä oli keskimäärin 395 (371) ja kauden lopussa 396 (370). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 27 (18) henkilöä.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2011 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä, kasvun hallintaan, raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutoksiin sekä yleisen kustannustason nousuun.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

PAINOKONEINVESTOINTI

Marimekko ilmoitti 2.2.2011 investoivansa uuteen painokoneeseen ja kaavionvalmistuslaitteistoon yhtiön kangaspainossa Helsingissä. Investoinnin arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä kangaspainon tuotantokapasiteetti nousee kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Vuonna 2010 Marimekon kangaspainossa painettiin 1,1 miljoonaa metriä kangasta. Uudet koneet tulevat käyttöön loppuvuoden 2011 aikana, ja lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain. Investoinnilla varaudutaan myös vastaamaan suurempaan kysyntään pitkällä aikavälillä.

JOHDON PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.2.2011 uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön. Kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2011 sekä vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

KANSAINVÄLISET HANKKEET

Marimekko kertoi 4.2.2011 laajentavansa yhteistyötään sisustustavarataloketju Crate and Barrelin kanssa. Crate and Barrel aikoo avata myymälöissään 22 uutta Marimekko-shop-in-shopia vuoden 2013 loppuun mennessä. Marimekko-shop New Yorkin Madison Avenuella sekä Marimekko-tuotteisiin erikoistunut nettikauppa Crate and Barrelin verkkomyymälässä avautuivat huhtikuussa 2011. Toukokuussa avautuvat uudet shopit Chicagossa, Los Angelesissa ja San Franciscossa.

3.3.2011 yhtiö ilmoitti rakentavansa kansainvälisen verkkokaupan, joka avataan ensimmäisenä Yhdysvalloissa. Pyrkimyksenä on, että se olisi toiminnassa kesällä 2011. Verkkokauppa täydentää ja vahvistaa Marimekon olemassa olevia jakelukanavia. Seuraavaksi verkkokauppatoiminta on tarkoitus aloittaa Suomessa, suunnitelmien mukaan alkuvuonna 2012. Investoinnin arvo vuonna 2011 on noin miljoona euroa.

18.3.2011 yhtiö kertoi avaavansa oman lippulaivamyymälän Manhattanilla New Yorkissa syksyllä 2011. Myyntipinta-alaltaan 350 m2:n suuruinen myymälä tulee yhteen Manhattanin vilkkaimmista kortteleista, Fifth Avenuen ja Broadwayn risteykseen Flatiron Districtille. Viime syksynä New Yorkissa avattu showroom muuttaa kesällä 2011 suurempiin tiloihin, tulevan myymälän läheisyyteen.

Tänä vuonna Yhdysvaltoihin perustettu tytäryhtiö Marimekko North America Retail LLC vastaa uuden myymälän ja verkkokaupan toiminnoista. Vuonna 2010 perustettu tytäryhtiö, Marimekko North America LLC, puolestaan vastaa Marimekon laajentumisesta Yhdysvalloissa.

MARIMEKKO TUOTANTO OY:N YT-NEUVOTTELUT

Marimekko Oyj:n tytäryhtiö Marimekko Tuotanto Oy ilmoitti 8.3.2011 aloittavansa Helsingin Herttoniemessä sijaitsevien varastotoimintojensa uudelleenjärjestelyyn liittyvät yhteistoimintaneuvottelut pysyvistä henkilöstövähennyksistä. Pysyvän kokonaisvähennystarpeen arvioitiin olevan enintään 18 henkilöä. Neuvottelut päätettiin käynnistää Marimekko-konsernin verkkokauppahankkeen vaatimien toiminnallisten muutosten sekä varastotoimintojen yleiseen kustannustehokkuuteen tähtäävien toimenpiteiden johdosta. Tällä hetkellä tavaroiden toimitukset hoidetaan kahdesta päävarastosta. Yhtiön tavoitteena on tehostaa varastotoimintoja ja keskittää ne yhteen paikkaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2011 vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2010 hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 26.4.2011 ja osingon maksupäivä on 3.5.2011.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Uusiksi jäseniksi valittiin Arthur Engel ja Elina Björklund. Puheenjohtajana toimii Pekka Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika Ihamuotila. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Kim Karhu.

Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,05 %:iin eli 164 560 osakkeeseen osakelainan johdosta 19.4.2011 ja tulee aikanaan palautumaan 5,77 %:iin. Laina-aika ei ole yhtiön tiedossa.

Marimekko Tuotanto Oy:n yt-neuvottelujen päättyminen
Marimekko ilmoitti 28.4.2011, että sen tytäryhtiön Marimekko Tuotanto Oy:n varastotoimintoja koskevat yt-neuvottelut oli saatu päätökseen. Varastotoimintojen tehostaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan johtavat 11 työtehtävän päättymiseen. Neuvotteluesityksessä pysyväksi kokonaisvähennystarpeeksi oli arvioitu enintään 18 henkilöä. Konserniin työllistyi kuitenkin eri tehtäviin alkuperäistä arviota suurempi määrä henkilöitä.

LOPPUVUODEN 2011 NÄKYMÄT

Vuonna 2011 myynnin arvioidaan pysyvän kasvu-uralla ja uusien myymälöiden avausten ja muiden jakeluverkoston kehittämiseen liittyvien toimien ennakoidaan vauhdittavan myyntiä varsinkin vuoden loppupuolella. Suunnitellut toimenpiteet ja huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa sekä liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen ovat niin suuria, että ne tulevat näkymään merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasittamaan tulosta huomattavasti kuluvana vuonna. Näillä toimenpiteillä ja panostuksilla, joista monet ovat etupainotteisia ajoittuen kuluvalle vuodelle, pyritään muokkaamaan liiketoiminnan rakennetta ja luomaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle.

Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja etenkin puuvillan ennätyksellisen korkea hinta sekä yleisen kustannustason nousu luovat yhtiölle hinnankorotuspaineita. Yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyvien myyntitulojen odotetaan olevan hyvin vähäisiä. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään.

Vuodeksi 2011 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät Helsingin kangaspainon noin 1,5 miljoonan euron koneinvestointi, noin miljoonan euron verkkokauppainvestointi sekä New Yorkissa avattavan lippulaivamyymälän ja showroomin rakennuskustannukset.

Koko vuoden 2011 arvio on muuttumaton: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5-10 %, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 % edellisvuoteen verrattuna.

Helsingissä 3. toukokuuta 2011

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.3.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma

KONSERNITULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
LIIKEVAIHTO 17 234 16 008 7,7 73 297
Liiketoiminnan muut tuotot 2 7 -71,4 16
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
1 931 1 517 27,3 -1 173
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 8 116 7 490 8,4 28 496
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 668 4 216 10,7 17 311
Poistot 420 357 17,7 1 478
Liiketoiminnan muut kulut 5 603 4 246 32,0 19 032
         
LIIKEVOITTO 360 1 223 -70,6 8 169
         
Rahoitustuotot 13 -2   83
Rahoituskulut -36 12   -29
  -23 10   54
         
VOITTO ENNEN VEROJA 337 1 233 -72,7 8 223
         
Tuloverot 53 305 -82,6 2 151
         
TILIKAUDEN VOITTO 284 928 -69,4 6 072
         
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön
osakkeenomistajille
284 928   6 072
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos, euroa
0,04 0,12   0,76

LAAJA TULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
Tilikauden tulos 284 928 6 072
Muut laajan tuloksen erät      
 Muuntoeron muutos 12 - 8
       
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 296 928 6 080
       
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille 296 928 6 080

KONSERNITASE
 

(1 000 euroa) 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 10 386 9 553 9 390
Aineettomat hyödykkeet 1 048 578 869
Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 20 16
  11 454 10 151 10 275
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 18 981 16 162 17 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 483 7 247 6 437
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset - 18 -
Rahavarat 6 131 8 009 9 667
  32 595 31 436 33 276
       
VARAT YHTEENSÄ 44 049 41 587 43 551
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 8 040 8 040 8 040
Muuntoerot 22 2 10
Kertyneet voittovarat 26 521 24 711 26 237
Oma pääoma yhteensä 34 583 32 753 34 287
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 645 693 651
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 8 791 7 557 8 583
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 30 584 30
  8 821 8 141 8 613
       
Velat yhteensä 9 466 8 834 9 264
       
OMA PÄÄOMAT JA VELAT YHTEENSÄ 44 049 41 587 43 551
       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
       
LIIKETOIMINNNAN RAHAVIRTA      
       
Tilikauden voitto 284 928 6 072
Oikaisut      
 Suunnitelman mukaiset poistot 420 357 1 478
 Rahoitustuotot ja –kulut 23 -10 -54
 Verot 53 305 2 151
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 780 1 580 9 647
       
Käyttöpääoman muutos -2 282 -2 905 -2 452
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) /
 vähennys (+)
-688 -1 664 -1 193
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -1 808 -933 -1 943
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) /
 vähennys (+)
214 -308 684
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 502 -1 325 7 195
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
-36 12 -30
Saadut korot 13 -2 81
Maksetut verot -411 -646 -2 687
       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 936 -1 961 4 559
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 600 -275 -1 519
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 600 -275 -1 519
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
       
Maksetut osingot - - -3 618
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - - -3 618
       
Rahavarojen muutos -3 536 -2 236 -578
       
Rahavarat kauden alussa 9 667 10 245 10 245
Rahavarat kauden lopussa 6 131 8 009 9 667


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 
Osakepääoma

Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat
Oma pääoma
yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825
Tilikauden laaja tulos   - 928 928
Osingonjako     - -
Oma pääoma 31.3.2010 8 040 2 24 711 32 753
         
Oma pääoma 1.1.2011 8 040 10 26 237 34 287
Tilikauden laaja tulos   12 284 296
Osingonjako     - -
Oma pääoma 31.3.2011 8 040 22 26 521 34 583


TUNNUSLUKUJA
 

  1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Tulos/osake, euroa 0,04 0,12 -66,7 0,76
Oma pääoma/osake, euroa 4,30 4,07 5,7 4,26
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,3 11,5   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,5 15,1   25,0
Omavaraisuusaste, % 78,6 78,8   78,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -17,7 -24,5   -28,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 600 275 481,8 1 519
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 9,3 1,7   2,1
Vastuusitoumukset, 1 000 euroa 19 592 10 645 84,0 11 147
Henkilöstö keskimäärin 395 371 6,5 375
Henkilöstö kauden lopussa 396 370 7,0 388
Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa (1 000 kpl)
8 040 8 040   8 040
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä
keskimäärin (1 000 kpl)
8 040 8 040   8 040


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Suomi 10 566 10 185 3,7 51 768
Skandinavia 1 744 1 986 -12,2 7 101
Keski- ja Etelä-Eurooppa 1 697 1 443 17,6 5 284
Pohjois-Amerikka 713 732 -2,6 3 814
Aasian-Tyynenmeren alue 2 514 1 662 51,3 5 330
YHTEENSÄ 17 234 16 008 7,7 73 297


LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Vaatetus 6 975 7 216 -3,3 26 384
Sisustus 7 051 6 289 12,1 34 006
Laukut 3 208 2 503 28,2 12 907
YHTEENSÄ 17 234 16 008 7,7 73 297


SEGMENTTITIEDOT
 

(1 000 euroa) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Marimekko-liiketoiminta        
   Liikevaihto 17 234 16 008 7,7 73 297
   Liikevoitto 360 1 223 -70,6 8 169
   Varat 44 049 41 587 5,9 43 551


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 

(1 000) euroa 1-3/2011 10-12/2010 7-9/2010 4-6/2010
         
Liikevaihto 17 234 22 074 19 468 15 747
Liikevoitto 360 2 188 4 170 588
Tulos/osake, euroa 0,04 0,21 0,38 0,05
         
(1 000 euroa) 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009
         
Liikevaihto 16 008 20 719 19 492 15 999
Liikevoitto 1 223 2 353 2 901 1 058
Tulos/osake, euroa 0,12 0,22 0,27 0,10

  


Marimekko_Osavuosikatsaus_Q1_2011.pdf