Avaldatud: 2011-04-28 16:11:50 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 28.04.2011

28. aprillil 2011. aastal toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 30 720 437 häält so 75,43% häältest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 710 537 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 on 4 071 422 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 302 023 tuhat krooni ning puhaskasum 260 455 tuhat krooni. 

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 719 801 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                                  482 686 tuhat krooni

2010.a. puhaskasum                                                                         260 455 tuhat krooni

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2010                               743 141 tuhat krooni

Maksta dividendi 0,28 eurot (4,381 krooni)

aktsia kohta                                                                                       178 437 tuhat krooni

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist                             564 704 tuhat krooni 

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12.05.2011 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 13.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 

3. Põhikirja muutmine

Muuta 30 709 301 hääle ehk 99,96% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon. 

4. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

30 674 250 hääle ehk 99,85% poolthäälega:

1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtus ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 407 292 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 26 030 703,16 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. 

2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 593 183,16 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 24 437 520 euroni ning aktsia nimiväärtust vähendada 4 sendi võrra 60 sendini. 

Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 183,16 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele. 

3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2011 kella 23.59 seisuga.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel. 731 5000