Paskelbta: 2011-04-04 15:08:34 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcijų listingavimo

Informuojame, kad AB Vilkyškių Pieninės paprastosios vardinės akcijos pradėtos listinguoti Miuncheno ir Štutgarto vertybinių popierių biržose. Akcijos į biržų sąrašus buvo įtrauktos Vokietijos banko Baader Bank AG iniaciatyva.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.+370 441 55102