Julkaistu: 2011-03-25 15:30:00 CET
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2011 KLO 16.30

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2010 perusteella jaetaan osinkoa
0,90 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka
on merkitty 30.3.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 7.4.2011.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2010.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5), ja hallitukseen
valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
nykyisistä jäsenistä Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö, Eira Palin-
Lehtinen ja Risto Siilasmaa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 70 miljoonaan euroon saakka.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna.
Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on
voimassa 30.6.2012 saakka.

Osingon jako vaikuttaa sääntöjen mukaisesti Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin
siten, että osingonjaon täsmäytyspäivänä optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen
merkintähinta laskee 15,72 euroon, 2007B merkintähinta laskee 8,57 euroon ja
2007C merkintähinta laskee 11,67 euroon.

ELISA OYJ


Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

[HUG#1500187]