Offentliggjort: 2011-03-25 13:50:11 CET
Selskabsmeddelelse nr. 27, 2011 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2011
Med virkning fra 1. april 2011 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2011 - 30.
juni 2011.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2011:      1,2197 % p.a.


Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

[HUG#1500134]


Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2011.pdf