Julkaistu: 2011-02-08 08:00:00 CET
Marimekko Oyj
Tilinpäätöstiedote

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010

Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 8.2.2011 klo 9.00

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2010

Vuonna 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi hieman; liikevoitto koheni merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 73,3 milj. euroa (72,5 milj. euroa). Liikevoitto parani 29,9 % ja oli 8,2 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä 0,5 milj. euron kertaluonteinen kulu. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,2 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Tilivuoden voitto verojen jälkeen oli 6,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,76 euroa (0,59 euroa). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,55 euroa (0,45 euroa) osakkeelta.

Vuonna 2011 Marimekko jatkaa merkittäviä panostuksiaan kansainväliseen kasvuun. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2011 noin 5-10 prosenttia, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton arvioitu heikkeneminen johtuu vuodelle 2011 suunnitelluista toimenpiteistä ja huomattavista panostuksista kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa sekä liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen. Näillä toimenpiteillä ja panostuksilla, joista monet ovat etupainotteisia ajoittuen kuluvalle vuodelle, pyritään muokkaamaan liiketoiminnan rakennetta ja luomaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle. Lisäksi kohonneiden raaka-ainekustannusten, yleisen kustannustason nousun ja edellisvuoteen verrattuna vähäisten kampanjatoimitusten arvioidaan vaikuttavan tulokseen heikentävästi.
 

  1-12/2010 1-12/2009  Muutos, %
Liikevaihto, 1 000 euroa 73 297 72 473 1,1
Liikevoitto, 1 000 euroa 8 169 6 291 29,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 euroa  
8 169
 
6 803
 
20,1
Voitto ennen veroja, 1 000 euroa 8 223 6 354 29,4
Tilivuoden voitto, 1 000 euroa 6 072 4 701 29,2
Tulos/osake, euroa 0,76 0,59 28,8
Oma pääoma/osake, euroa 4,26 3,96 7,6
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa 4 559 9 941 -54,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,4 14,8  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,0 20,1  
Omavaraisuusaste, % 78,8 77,7  


Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Vuosi 2010 oli Marimekolle tuloksellinen. Liikevaihto kasvoi hieman, 1,1 %, ja oli 73,3 miljoonaa euroa. Kannattavuus koheni selvästi: liikevoitto parani 29,9 % ja nousi 8,2 miljoonaan euroon. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat keskimääräisen myyntikatteen selkeä koheneminen, tukkumyynnin kasvu sekä kasvaneet rojaltitulot. Myyntikatteen parantuminen johtui osittain siitä, että toteutimme vuonna 2010 huomattavasti vähemmän hintavetoisia kampanjoita kuin edellisvuonna.

Loka-joulukuussa 2010 liikevaihto kasvoi 6,5 % vuoden 2009 vastaavaan kauteen verrattuna, mutta liikevoitto laski 2,4 miljoonasta eurosta 2,2 miljoonaan euroon. Ero vertailukauteen johtuu osittain edellisvuotta pienemmästä yksittäisestä kampanjatoimituksesta. Viimeisen neljänneksen tulosta painoivat lisäksi jo toisella neljänneksellä alkaneet suuremmat panostukset kasvuun sekä kaudelle ajoittuneet vuoden 2009 vastaavaa kautta suuremmat markkinointikulut.

Marimekolla on pitkän aikavälin kansainvälinen kasvustrategia. Kansainvälistymishankkeemme vuonna 2010 toteutuivat suunnitelmiemme mukaisesti. Ulkomailla avautui neljä uutta myymälää: Marimekko-shop-in-shop Crate and Barrelin Sohon-myymälässä New Yorkissa, konseptimyymälä Soulissa sekä omat vähittäismyymälät Berliinissä ja Malmössä. Myös viime vuosina toteutetut tuotekehityshankkeet kantavat hedelmää, ja uudet tuotteet, kuten keramiikka- ja lasiastiat, kannattavat hyvin.

Mielestäni olemme nyt kehitysvaiheessa, jossa voimme ja jossa meidän pitää uskaltaa panostaa tulevaisuuden kasvuun ja yhtiön kehittämiseen rohkeasti, vaikka työn hedelmiä jouduttaisiin odottamaan vähän pidempäänkin. Kuluvasta vuodesta tulleekin yhtiön historian tähän mennessä suurin panostusten vuosi. Kangaspainon koneinvestoinnin myötä painomme tuotantokapasiteetti nousee kolminkertaiseksi. Lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain; investoinnilla varaudumme jo nyt vastaamaan suurempaan kysyntään tulevaisuudessa. Yhtenä osana kokonaisstrategiaamme Yhdysvalloissa yhteistyö Crate and Barrelin kanssa saa jatkoa kun keväällä 2011 avautuu neljä uutta Marimekko-shop-in-shopia: New Yorkissa Madison Avenuella sekä Chicagossa, Los Angelesissa ja San Franciscossa. Kaikkiaan Crate and Barrel aikoo avata 22 uutta Marimekko-shopia vuoden 2013 loppuun mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on laajentaa jakeluamme Yhdysvalloissa korkeatasoisten tavaratalojen ja erikoisliikkeiden kautta sekä avaamalla uusia Marimekko-myymälöitä.

Strategiamme mukainen kansainvälistyminen vaatii tuntuvia – ja mielestäni perusteltuja – panostuksia. Suunnitellut panostukset tulevaisuuteen tulevat näkymään merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasittamaan tulosta huomattavasti vuonna 2011. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja etenkin puuvillan ennätyksellisen korkea hinta luovat meille hinnankorotuspaineita. Marimekko etenee mielestäni vakaasti ja luottavaisena suuntaan, jota olemme viime vuosina viitoittaneet.

Vuosi 2011 on meille myös juhlavuosi, sillä Marimekko täyttää 60 vuotta toukokuussa. Juhlavuodesta tulee työntäyteinen joka saralla, mikä sopii loistavasti valitsemaamme teemaan, jolla haluamme muistuttaa yhdessä tekemisen tärkeydestä. Vuoden mittaan luvassa on paljon erilaisia, yllättäviäkin tapahtumia sekä Suomessa että tärkeimmillä markkina-alueillamme ulkomailla.”

Vuosikalenteri 2011
Vuoden 2010 vuosikertomus julkistetaan viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.4.2011 klo 14.00 alkaen. Vuoden 2011 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti: tammi-maaliskuulta tiistaina 3.5.2011 klo 9.00, tammi-kesäkuulta keskiviikkona 17.8.2011 klo 9.00 sekä tammi-syyskuulta torstaina 10.11.2011 klo 9.00.

Vuosikooste 2010 ja tiedotteet
Kooste Marimekon tilivuoden 2010 aikana julkaisemista pörssitiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilla www.marimekko.fi kohdassa Yritys/Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut/Vuosikoosteet. Kaikki yhtiön tiedotteet ovat luettavissa kohdassa Sijoittajat/Tiedotteet.

Lisätietoja:
Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
Faksi 09 755 3051
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita, sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 73,3 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen myynnin osuus oli 29,4 %. Konsernin palveluksessa on noin 390 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2010

MARKKINAKATSAUS

Suomessa suhdanteiden paraneminen on jatkunut odotetusti ja asteittaisen paranemisen odotetaan yhä jatkuvan vuoden 2011 alkupuolella. Lähiaikojen näkymät ovat keskimäärin melko hyvät. Tuotantokustannukset ovat kuitenkin nousseet ja niiden odotetaan kohoavan edelleen selvästi. Vaikka myyntihinnat ovat keskimäärin nousseet, yleisen kustannustason nousu luo yrityksille kannattavuuspaineita. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan melko hyvin vuonna 2011. Eri alueiden ja maiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Yhdysvalloissa kuluttajien luottamus on heikkoa, mutta talouskasvusta odotetaan silti nopeampaa kuin syksyllä ennakoitiin. Kiinan huikea kasvu jatkuu ja maailmantalouden painopiste siirtyy yhä enemmän kehittyviin talouksiin. Aasian maissa vaarana on talouden ylikuumentuminen. Euroopan taloudessa on nähtävissä voimakas kahtiajako, Saksassa ollaan ennätyksellisen optimistisia kun taas Etelä-Euroopan kriisimaissa, Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa, kuluttajien ja yritysten luottamus talouteen horjuu rajusti. Huonoin tilanne on Kreikassa. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, helmikuu 2011)

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori laski tammikuussa hieman, mutta pysyi edelleen korkealla tasolla. Suomen vähittäiskaupan suhdannetilanne oli joulukuussa yksi EU-maiden vahvimpia ja myynnin hyvä kasvuvauhti on jatkunut yli vuodenvaihteen. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Luottamusindikaattorit, tammikuu 2011) Tammi-joulukuussa 2010 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2010, joulukuu, pikaennakko). Tammi-joulukussa 2010 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 3,7 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 3,7 %, miesten vaatteiden 5,5 % ja lasten vaatteiden 0,9 %. Laukkujen myynti kasvoi 4,4 %. Tammi-marraskuussa 2010 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 14 % ja tuonti 9 %; tekstiilien (SITC 65) vienti laski 3 % ja tuonti nousi 15 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, marraskuu 2010).

LIIKEVAIHTO

Vuosi 2010
Vuonna 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi 1,1 % ja oli 73 297 tuhatta euroa (72 473 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 1,8 % ja oli 51 768 tuhatta euroa (52 711 tuhatta euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui osittain yksittäisistä kampanjoista saatujen myyntitulojen laskusta. Kansainvälinen myynti nousi 8,9 % ja oli 21 529 tuhatta euroa (19 762 tuhatta euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Pohjois-Amerikassa sekä markkina-alueilla muu Eurooppa ja muut maat.Vuoden aikana avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä näillä markkina-alueilla. Kansainvälisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 29,4 % (27,3 %).

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 36,0 %, sisustus 46,4 % ja laukut 17,6 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 70,6 %, muut Pohjoismaat 9,7 %, muu Eurooppa 7,2 %, Pohjois-Amerikka 5,2 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 7,3 %.

Vuoden 2010 viimeinen neljännes
Loka-joulukuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 6,5 % ja oli 22 074 tuhatta euroa (20 719 tuhatta euroa). Suomessa myynti laski 1,2 % ja oli 16 342 tuhatta euroa (16 538 tuhatta euroa). Ero vertailukauteen johtuu edellisvuoden vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneesta yksittäisestä kampanjatoimituksesta. Kansainvälinen myynti nousi 37,1 % ja oli 5 732 tuhatta euroa (4 181 tuhatta euroa). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Pohjois-Amerikassa sekä markkina-alueilla muu Eurooppa ja muut maat myynti kasvoi voimakkaasti. Tähän vaikutti osaltaan uusien myymälöiden avautuminen.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Vaatetus
Vuonna 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto supistui 3,9 % ja oli 26 384 tuhatta euroa (27 466 tuhatta euroa). Myynti laski Suomessa ja markkina-alueella muu Eurooppa; muilla markkina-alueilla myynti kasvoi. Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 24,7 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 4,0 % ja oli 34 006 tuhatta euroa (32 687 tuhatta euroa). Kasvu kertyi Pohjois-Amerikasta sekä markkina-alueilta muu Eurooppa ja muut maat. Suomessa ja markkina-alueella muut Pohjoismaat myynti oli edellisvuoden tasolla. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 32,2 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 4,8 % ja oli 12 907 tuhatta euroa (12 320 tuhatta euroa). Myynti kasvoi Suomessa, Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella muu Eurooppa. Muilla markkina-alueilla myynti laski hieman. Kansainvälisen myynnin osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 31,4 %.

Kotimaanmyynti
Vuonna 2010 Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti laski 3,8 %. Lasku johtui osittain myyntipinta-alan muutoksista Helsingin myymälöissä. Tukkumyynti Suomessa supistui 1,2 %. Ero edellisvuoteen johtuu yksittäisistä kampanjoista saatujen myyntitulojen vähenemisestä. Lisäksi sekä vähittäis- että tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti heikentävästi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutettu mittava hintavetoinen kampanja.

Kansainvälinen myynti
Vuonna 2010 Marimekon kansainvälisen myynnin (ent. vienti ja ulkomaantoiminnot) kehityksessä nähtiin selvä käänne parempaan; myynti nousi 8,9 % ja oli 21 529 tuhatta euroa (19 762 tuhatta euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Pohjois-Amerikassa sekä markkina-alueilla muu Eurooppa ja muut maat. Näillä alueilla myyntiä lisäsivät vuoden aikana avautuneet uudet myymälät.Suurimmat vientimaat olivat Japani, Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska ja Saksa.

Markkina-alueella muut Pohjoismaat vaatteiden myynti kasvoi, kun taas sisustustuotteiden ja laukkujen myynti laski. Liikevaihto nousi 7 101 tuhanteen euroon, mikä oli 0,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin (7 042 tuhatta euroa). Myynnin kasvuun vaikutti uuden oman vähittäismyymälän avautuminen Malmössä sekä Ruotsin kruunun vahvistuminen.

Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto nousi 9,6 % ja oli 5 284 tuhatta euroa (4 821 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi hyvin. Sisustustuotteiden myynti kasvoi ja vaatteiden myynti laski jonkin verran. Liikevaihdon kasvu johtui osittain uuden oman vähittäismyymälän avaamisesta Berliinissä.

Pohjois-Amerikassa liikevaihto nousi 27,0 % ja oli 3 814 tuhatta euroa (3 003 tuhatta euroa). Sisustustuotteiden ja laukkujen myynti kasvoi erittäin voimakkaasti, vaatteiden jonkin verran. Merkittävä osa kasvusta tuli uuden shop-in-shopin avausostoista ja liikevaihdosta Yhdysvalloissa sekä lisääntyneistä rojaltituloista.

Markkina-alueella muut maat liikevaihto nousi 8,9 % ja oli 5 330 tuhatta euroa (4 896 tuhatta euroa). Vaatteiden ja sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin; laukkujen myynti laski hieman. Kasvu kertyi Japanista ja Etelä-Koreasta, jossa avattiin uusi konseptimyymälä Soulissa.

Lisenssimyynti
Lisenssitulot kasvoivat huomattavasti vuonna 2010. Kasvu kertyi kokonaisuudessaan Yhdysvalloista ja Japanista.

Tuotanto
Vuonna 2010 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 1,5 %. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä väheni jonkin verran verrattuna edellisvuoteen. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti vuonna 2009 toteutettujen tuotantorakenteen muutosten johdosta.

TULOS

Vuosi 2010
Vuonna 2010 konsernin liikevoitto kasvoi 29,9 % ja oli 8 169 tuhatta euroa (6 291 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,1 % (8,7 %). Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8 169 tuhatta euroa (6 803 tuhatta euroa). Vuoden 2009 lopussa ilmoitetuilla henkilöstövähennyksillä ja muilla toimenpiteillä tavoitellut yhteensä noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöt saavutettiin vuonna 2010 lähes täysimääräisinä.

Vuoden tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen selkeä kohoaminen, tukkumyynnin kasvu sekä kasvaneet rojaltitulot. Tulosta puolestaan rasittivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen. Lisäksi tulosta heikensi se, että yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat määrältään pienempiä kuin edellisvuonna ja että yhtiössä toteutettiin vuonna 2010 huomattavasti vähemmän hintavetoisia kampanjoita kuin vuotta aikaisemmin. Markkinointikulut olivat myös hieman suuremmat kuin edellisenä vuonna.Markkinointiin käytettiin vuoden aikana yhteensä 3 341 tuhatta euroa (3 137 tuhatta euroa) eli 4,6 % (4,3 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin poistot olivat 1 478 tuhatta euroa (1 394 tuhatta euroa) eli 2,0 % (1,9 %) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 54 tuhatta euroa (63 tuhatta euroa) eli 0,1 % (0,1 %) liikevaihdosta.

Voitto verojen jälkeen oli 6 072 tuhatta euroa (4 701 tuhatta euroa) eli 8,3 % (6,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,59 euroa).

Vuoden 2010 viimeinen neljännes
Loka-joulukuussa 2010 konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 7,0 % ja oli 2 188 tuhatta euroa (2 353 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,21 euroa (0,22 euroa). Tulosta heikensi se, että yksittäisestä kampanjasta kertyneet myyntitulot olivat määrältään pienempiä kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Lisäksi tulosta rasittivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen sekä kaudelle ajoittuneet vuoden 2009 vastaavaa kautta suuremmat markkinointikulut. Toisaalta tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen ja tukkumyynnin kasvu.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1 519 tuhatta euroa (1 202 tuhatta euroa) eli 2,1 % (1,7 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui tietojärjestelmien hankintoihin ja päivityksiin sekä uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden päättyessä 78,8 % (77,7 % 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -28,2 %, kun se edellisvuoden lopussa oli -32,2 %.

Konsernin rahoitusvelat olivat vuoden päättyessä 0 euroa (0 euroa). Tilivuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 9 667 tuhatta euroa (10 245 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Tilivuoden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Vuoden 2010 lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 673 (6 716) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 15,0 % ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440 osaketta eli 13,5 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.12.2010
 

    Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %
1. Muotitila Oy 1 045 200 13,00
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 406 992 5,06
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 269 204 3,35
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 265 419 3,30
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö 220 000 2,74
8. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 66 395 0,83
9. FIM Pankki Oy 60 000 0,75
10. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
11. Scanmagnetics Oy 40 000 0,50
12. Fromond Elsa 37 000 0,46
13. Haapanala Auvo 35 000 0,43
14. Westerberg Olof 33 600 0,42
15. Karvonen Eero 27 900 0,34
  Yhteensä 3 793 007 47,18
  Hallintarekisteröidyt 1 207 281 15,01
  Muut 3 039 712 37,81
  Yhteensä 8 040 000 100,00

 
Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5.2.2010 tehdyllä osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.

SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta 15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan päättyessä 28.4.2010.

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60 %:iin eli 450 000 osakkeeseen 20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan jälkeen Credit Suisse Securities (Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta ja Credit Suisse Securities (USA) LLC 50 000 osaketta. Edellä mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.

Valtuutukset
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Vuoden 2010 aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 046 014 kappaletta eli 13,0 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 11 898 520 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,00 euroa, ylin 14,45 euroa ja keskikurssi 11,66 euroa. Vuoden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 14,45 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2010 oli 115 776 000 euroa (82 812 000 euroa 31.12.2009).

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2010 henkilöstöä oli keskimäärin 375 (400) ja vuoden lopussa 388 (370). Vuoden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 19 (17) henkilöä.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Minna Kemell-Kutvonen aloitti 1.7.2010 Marimekko-konsernin kaikkien tuotelinjojen taiteellisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Marimekon omista kotimaanmyymälöistä vastannut, johtoryhmän jäsen Piia Rossi erosi yhtiön palveluksesta 16.8.2010. Konsernin myyntijohtajaksi, vastuullaan myynti ja myymälät, nimitettiin 16.8.2010 alkaen Päivi Lonka. Marimekon tuotannosta, hankinnasta ja sisustus-tuotelinjasta vastanneen johtajan, Helinä Uotilan, jäätyä eläkkeelle 1.11.2010 yhtiön kaikki kolme tuotelinjaa siirtyivät yhden tuotejohtajan, Niina Nenosen, alaisuuteen. Nimitetyt henkilöt toimivat ennestään yhtiön johtotehtävissä.

Vuoden 2010 aikana toteutetuilla organisatorisilla muutoksilla pyritään eri tuotelinjojen designin yhtenäistämiseen, tuotannon ja hankinnan tehostamiseen sekä valikoimasuunnittelun kehittämiseen vastaamaan paremmin eri jakelukanavien tarpeita. Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.11.2010 alkaen Mika Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto), Malin Groop (markkinointi), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi Lonka (myynti), Niina Nenonen (tuotelinjat).

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Riskienhallinta on kiinteä osa yhtiön johtamis- ja päätöksentekoprosessia ja kattaa konsernin kaikki toiminnot. Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään Marimekon strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Yhtiön hallitus on hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet, vastuut ja organisoinnin. Hallitus myös valvoo riskienhallinnan toteutumista. Riskienhallintaperiaatteidensa mukaan Marimekko luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskeistä raportoidaan osana yhtiön säännöllistä raportointia.

Jäljempänä kuvatuilla riskitekijöillä voi olla haitallinen vaikutus yhtiön omistaja-arvoon, liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan. Myös muut riskit, joista Marimekko ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Marimekon merkittävimmät strategiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä sekä kasvun hallintaan. Maailmantalouden suhdanteet vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Kulutuskysynnän väheneminen loppuvuonna 2008 ja vuonna 2009 vaikutti negatiivisesti yhtiön kasvu- ja tulosnäkymiin. Vuonna 2010 yleisen talouden näkymät ovat asteittain parantuneet ja tämä heijastuu myös yhtiön kasvu- ja tulosnäkymiin. Samanaikaisesti Marimekko elää voimakasta muutosvaihetta, ja yhtiössä on käynnissä useita kehitysprojekteja. Näillä toimenpiteillä muokataan liiketoiminnan rakennetta ja luodaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle. Vuonna 2010 yhtiössä toteutettiin kansainvälistymishankkeita ja useita tuotekehityshankkeita. Yhtiön kyvyllä kehittää ja kaupallistaa uusia kuluttajien odotuksia vastaavia tuotteita on vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Riskienhallinnassa korostuu muutosvaiheen hallinta ja seuranta sekä riittävän ydinosaamisen varmistaminen.

Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat hankinta- ja logistiikkaprosessien toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen liittyvät riskit sekä raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutoksiin liittyvät riskit. Oman tuotannon osuus on laskenut, ja yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen enenevässä määrin alihankkijoita. Näin ollen yhtiön riippuvuus hankintaketjusta on lisääntynyt. Tavarantoimitusten viiveet tai häiriöt ja vaihtelut tuotteiden laadussa voivat haitata liiketoimintaa hetkellisesti. Yhtiössä on määritelty kontrollipisteet ja vastuut hankintaprosessin riskien toteutumisen havaitsemiseksi ja estämiseksi. Riskejä hallitaan parantamalla hankintaprosessin häiriönsietokykyä ja kouluttamalla ostohenkilöstöä. Tärkeimpien tuotteiden ja vaihtoehtoisten hankintakanavien saatavuus, hankintatoiminnan operatiivinen tehokkuus, ostohenkilöstön osaaminen sekä raportoinnin kattavuus ja toimivuus ovat yhtiössä jatkuvan kehittämisen kohteita. Vuonna 2010 yhtiössä käynnistettiin lisäksi logistiikan kokonaisvaltainen pitkän aikavälin kehitysprojekti.

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, asiakkaiden maksuvalmiuteen ja valuuttakurssimuutoksiin liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan. Myös raaka-aineiden hintojen äkillisillä muutoksilla saattaa olla vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen. Marimekon tuotteiden valmistuksessa käytetään monia raaka-aineita, joista tärkein on puuvilla. Yhtiö seuraa tarkasti puuvillan lähiajan hintakehitystä. Toistaiseksi puuvillan huomattavalla hinnannousulla ei ole ollut vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen. Raaka-aineiden hintojen muutoksiin liittyviä riskejä pienennetään ottamalla muutokset huomioon tuotteiden hinnoittelussa. Mikäli puuvillan hinta pysyy nykyisellä korkealla tasollaan tai nousee edelleen eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, tällä saattaa olla vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen. Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan asiakkaiden luottolimiittien, luottotietojen ja taloudellisen tilan jatkuvalla seurannalla. Luottoriskiä pienennetään myös käyttämällä ennakkomaksuja, pankkitakuita ja rembursseja. Vuonna 2010 ei luottotappioissa eikä asiakkaiden maksukäyttäytymisessä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön päälaskutus- ja pääostovaluutta on euro. Muut merkittävät laskutusvaluutat ovat Ruotsin kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Myynnin kurssiriskeihin pyritään varautumaan ottamalla kurssimuutokset huomioon tuotteiden hinnoittelussa. Vuonna 2010 valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Yhtiön vahinkoriskejä pyritään minimoimaan työsuojeluun ja turva-asioihin liittyvällä koulutuksella sekä työtehtäviä ja toimintatapoja koskevilla ohjeistuksilla. Konsernin yhtiöt ovat vakuuttaneet henkilöstönsä, omaisuutensa ja toimintansa. Vakuutusten kattavuus, omavastuu ja vakuutusarvot tarkistetaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Herttoniemen-kangaspainolla on voimassa oleva ympäristölupa, ja tuotanto on järjestetty sen edellyttämällä tavalla. Marimekon tuotannossa ei synny ongelmajätteeksi luokiteltavaa eikä terveydelle vaarallista jätettä. Tuotannon ja muun liiketoiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten toimintatapoja kehitetään ja tuotteisiin käytettäviä materiaaleja testataan säännöllisesti. Yhteistyösopimuksissa myös alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit velvoitetaan sitoutumaan ympäristövastuun kantamiseen. Yhtiön toiminnassa pyritään säästämään energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä, investoimalla energiatehokkaisiin koneisiin ja laitteisiin sekä seuraamalla energiankulutusta.

Vuonna 2010 jatkettiin pitkäjänteistä yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän rakentamista. Lähivuosien painopistealueiksi on määritetty hankinnat, suunnittelu, tuotanto ja laadunvalvonta sekä varastointi, jakelu ja logistiikka. Marimekko raportoi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista laajemmin vuosikertomuksessaan sekä tiivistelmänä osavuosikatsauksissa. Raportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu pörssitiedotteessa 15.4.2010 sekä osavuosikatsauksissa 6.5.2010 ja 12.8.2010.

KANSAINVÄLISET HANKKEET

Marimekko ilmoitti 12.8.2010 toteuttavansa merkittäviä kansainvälistymiseen liittyviä hankkeita loppuvuoden 2010 aikana.

Lokakuussa 2010 Yhdysvaltoihin perustettiin tytäryhtiö, Marimekko North America LLC, joka vastaa USA:n toiminnoista ja niiden kehittämisestä yhdessä brändinhallintaan erikoistuneen C2Groupin kanssa. Maineikas sisustusliikeketju Crate and Barrel avasi Marimekko-shop-in-shopin Sohon-myymälässään New Yorkissa lokakuun puolivälissä. Marimekon pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa jakeluaan USA:ssa korkeatasoisten tavaratalojen ja erikoisliikkeiden kautta sekä avaamalla uusia Marimekko-myymälöitä.

Etelä-Korean ensimmäinen Marimekko-konseptimyymälä avattiin Soulissa lokakuun puolivälissä. Myymälän omistaa Marimekon japanilaisen yhteistyökumppanin Look Inc:n tytäryhtiö I.D. Look Co., Ltd. Marraskuussa 2010 Marimekko avasi kaksi uutta omaa vähittäismyymälää, toisen Berliinissä ja toisen Malmössä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Toimitusjohtajan sijainen
Marimekko kertoi 21.1.2011, että yhtiön toimitusjohtajalle Mika Ihamuotilalle tehdään pieni neurokirurginen uusintaleikkaus helmikuun 2011 alussa. Hän on leikkauksen jälkeen sairauslomalla arviolta 4–6 viikkoa. Ihamuotilan sairausloman ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii yhtiön talousjohtaja Thomas Ekström.

Painokoneinvestointi
Marimekko ilmoitti 2.2.2011 investoivansa uuteen painokoneeseen ja kaavionvalmistuslaitteistoon yhtiön kangaspainossa Helsingissä. Investoinnin arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä kangaspainon tuotantokapasiteetti nousee kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Vuonna 2010 Marimekon kangaspainossa painettiin 1,1 miljoonaa metriä kangasta. Uudet koneet tulevat käyttöön loppuvuoden 2011 aikana, ja lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain. Investoinnilla varaudutaan myös vastaamaan suurempaan kysyntään pitkällä aikavälillä.

Kangaspainon kapasiteetti on ollut täyskäytössä kesästä 2009 lähtien, jolloin yhtiön vanhempi painokone poistui käytöstä. Huomattavalle kapasiteetin lisäykselle on tarvetta sekä nykyisen tilauskannan että yhtiön pidemmän aikavälin kasvutavoitteiden johdosta. Painokonehankinnalla pyritään turvaamaan tällä hetkellä nähtävissä olevan kysynnän mukainen kapasiteetti, lyhentämään toimitusaikoja ja parantamaan tuotannon tehokkuutta. Lisäksi investoinnilla vähennetään riippuvuutta yhdestä painokoneesta ja lisätään tuotekehitysmahdollisuuksia.

Yhteistyö Crate and Barrelin kanssa
Marimekko ilmoitti 4.2.2011 kasvattavansa jakeluaan ja vahvistavansa asemaansa Yhdysvalloissa laajentamalla yhteistyötään sisustusliikeketju Crate and Barrelin kanssa. Crate and Barrel aikoo avata 22 uutta Marimekko-shop-in-shopia vuoden 2013 loppuun mennessä. Uusista shopeista ensimmäiset neljä avautuvat keväällä 2011: New Yorkissa Madison Avenuella sekä Chicagossa, Los Angelesissa ja San Franciscossa. Crate and Barrelilla on yksinoikeus Marimekon sisustustuotteiden vähittäismyyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa tavaratalo- ja sisustusliikeketjukategoriassa; yksinoikeus ei koske vaatteita, laukkuja eikä asusteita. Suomesta tuotujen kodinsisustustuotteiden lisäksi Crate and Barrelin myymälöiden tuotevalikoimaan sisältyy lisenssillä valmistettuja Marimekko-tuotteita, kuten vuodevaatteita ja kylpytekstiilejä. Lisäksi Crate and Barrel avaa tämän kevään aikana verkkomyymälässään Marimekko-tuotteisiin erikoistuneen nettikaupan.

Johdon pitkäaikainen kannustinjärjestelmä
Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa: 1.1.2011 - 31.10.2014 sekä 1.1.2011 - 28.2.2015. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu Marimekko Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan luettuna. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana kahdessa erässä, toinen erä syksyllä 2014 ja toinen keväällä 2015. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilö on maksuhetkellä yhtiön palveluksessa. Saadessaan palkkion kohdehenkilö sitoutuu ostamaan 50 %:lla saamastaan nettopalkkiosta yhtiön osakkeita markkinahintaan kuuden kuukauden kuluessa palkkion maksamisesta. Palkkiolla ostettuja osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa osakkeiden ostohetkestä alkaen. Johtoryhmän jäsenelle kannustinjärjestelmän nojalla maksettavan enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla noin kiinteän vuosipalkan verran. Marimekon johtoryhmässä on tällä hetkellä kuusi henkilöä.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILIVUODELTA 2010 MAKSETTAVAKSI OSINGOKSI

Vuodelta 2009 maksettiin osinkoa 0,45 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3 618 000 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 72,4 % konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 22 373 746,84 euroa. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 26.4.2011 ja osingon maksupäiväksi 3.5.2011.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Vuonna 2011 myynnin arvioidaan pysyvän kasvu-uralla ja uusien myymälöiden avausten ja muiden jakeluverkoston kehittämiseen liittyvien toimien ennakoidaan vauhdittavan myyntiä varsinkin vuoden loppupuolella. Suunnitellut toimenpiteet ja huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa sekä liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen ovat niin suuria, että ne tulevat näkymään merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasittamaan tulosta huomattavasti kuluvana vuonna. Näillä toimenpiteillä ja panostuksilla, joista monet ovat etupainotteisia ajoittuen kuluvalle vuodelle, pyritään muokkaamaan liiketoiminnan rakennetta ja luomaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle.

Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja etenkin puuvillan ennätyksellisen korkea hinta sekä yleisen kustannustason nousu luovat yhtiölle hinnankorotuspaineita. Yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyvien myyntitulojen odotetaan olevan hyvin vähäisiä. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään.

Vuodeksi 2011 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvällä Helsingin kangaspainon noin 1,5 miljoonan euron koneinvestoinnilla pyritään turvaamaan tällä hetkellä nähtävissä olevan kysynnän mukainen kapasiteetti ja varaudutaan myös vastaamaan suurempaan kysyntään pitkällä aikavälillä.

Marimekko-konsernin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5-10 %, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 % edellisvuoteen verrattuna.

Helsingissä 8. helmikuuta 2011

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksistaKonsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden sisältö on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä, ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteen tietoihin.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma

KONSERNITULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
         
LIIKEVAIHTO 22 074 20 719 73 297 72 473
Liiketoiminnan muut tuotot 3 6 16 41
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  
-101
 
739
 
-1 173
 
2 135
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 8 636 7 678 28 496 26 890
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 852 4 660 17 311 18 202
Poistot 370 363 1 478 1 394
Liiketoiminnan muut kulut 6 132 4 932 19 032 17 602
         
LIIKEVOITTO 2 188 2 353 8 169 6 291
         
Rahoitustuotot 74 26 83 86
Rahoituskulut -8 -10 -29 -23
  66 16 54 63
         
VOITTO ENNEN VEROJA 2 254 2 369 8 223 6 354
         
Tuloverot 603 630 2 151 1 653
         
TILIKAUDEN VOITTO 1 651 1 739 6 072 4 701
         
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille  
1 651
 
1 739
 
6 072
 
4 701
         
Emonyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa  
 
 
0,21
 
 
 
0,22
 
 
 
0,76
 
 
 
0,59


LAAJA TULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 10-12/
2010
10-12/
2009
1-12/
2010
1-12/
2009
         
Tilikauden tulos 1 651 1 739 6 072 4 701
Muut laajan tuloksen erät        
 Muuntoeron muutos 13 13 8 4
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 664 1 752 6 080 4 705
         
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille 1 664 1 752 6 080 4 705


KONSERNITASE
 

(1 000 euroa) 31.12.2010 31.12.2009
     
VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet 9 390 9 805
Aineettomat hyödykkeet 869 409
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 20
  10 275 10 234
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 17 172 15 229
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 437 5 241
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset -- 18
Rahavarat 9 667 10 245
  33 276 30 733
     
VARAT YHTEENSÄ 43 551 40 967
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 8 040 8 040
Muuntoerot 10 2
Kertyneet voittovarat 26 237 23 783
Oma pääoma yhteensä 34 287 31 825
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennalliset verovelat 651 683
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat 8 583 7 874
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 30 585
  8 613 8 459
     
Velat yhteensä 9 264 9 142
     
OMA PÄÄOMAT JA VELAT YHTEENSÄ 43 551 40 967
     

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 

(1 000 euroa) 2010 2009
     
LIIKETOIMINNNAN RAHAVIRTA    
     
Tilikauden voitto 6 072 4 701
Oikaisut    
 Suunnitelman mukaiset poistot 1 478 1 394
 Rahoitustuotot ja -kulut -54 -63
 Verot 2 151 1 653
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9 647 7 685
     
Käyttöpääoman muutos    
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (--) / vähennys (+) - 1 193 834
 Vaihto-omaisuuden lisäys (--) / vähennys (+) -1 943 2 055
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (--) / vähennys (+) 684 108
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 195 10 682
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -30 -24
Saadut korot 81 120
Maksetut verot -2 687 -837
     
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 4 559 9 941
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 519 -1 202
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 519 -1 202
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
     
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -185
Maksetut osingot -3 618 -4 422
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 618 -4 607
     
Rahavarojen muutos -578 4 133
     
Rahavarat kauden alussa 10 245 6 112
Rahavarat kauden lopussa 9 667 10 245


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
   
Osakepääoma
 
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2009 8 040 -2 23 504 31 542
Tilikauden laaja tulos   4 4 701 4 705
Osingonjako     -4 422 -4 422
Oma pääoma 31.12.2009 8 040 2 23 783 31 825
         
Oma pääoma 1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825
Tilikauden laaja tulos   8 6 072 6 080
Osingonjako     -3 618 -3 618
Oma pääoma 31.12.2010 8 040 10 26 237 34 287


TUNNUSLUKUJA
 

  1-12/2010 1-12/2009 Muutos, %
       
Tulos/osake, euroa 0,76 0,59 28,8
Oma pääoma/osake, euroa 4,26 3,96 7,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,4 14,8  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,0 20,1  
Omavaraisuusaste, % 78,8 77,7  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -28,2 -32,2  
Bruttoinvestoinnit, 1000 euroa 1 519 1 202 26,4
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,1 1,7  
Vastuusitoumukset, 1000 euroa 11 147 11 306 -1,4
Henkilöstö keskimäärin 375 400 -6,3
Henkilöstö kauden lopussa 388 370 4,9
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 8 040 8 040  
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä keskimäärin (1000 kpl) 8 040 8 040  


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

(1000 euroa) 10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,% 1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos, %
Suomi 16 342 16 538 -1,2 51 768 52 711 -1,8
Muut Pohjoismaat 1 786 1 725 3,5 7 101 7 042 0,8
Muu Eurooppa 1 454 978 48,7 5 284 4 821 9,6
Pohjois-Amerikka 1 268 694 82,7 3 814 3 003 27,0
Muut maat 1 224 784 56,1 5 330 4 896 8,9
YHTEENSÄ 22 074 20 719 6,5 73 297 72 473 1,1


LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN
 

(1000 euroa) 10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,% 1-12/
2010
1-12/
2009
Muutos, %
Vaatetus 6 008 6 213 -3,3 26 384 27 466 -3,9
Sisustus 12 100 11 658 3,8 34 006 32 687 4,0
Laukut 3 966 2 848 39,3 12 907 12 320 4,8
YHTEENSÄ 22 074 20 719 6,5 73 297 72 473 1,1


SEGMENTTITIEDOT
 

(1000 euroa) 2010 2009
     
Marimekko-liiketoiminta    
 Liikevaihto 73 297 72 473
 Liiketulos 8 169 6 291
 Varat 43 551 40 967 

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 

(1000) euroa 10-12/2010 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010
         
Liikevaihto 22 074 19 468 15 747 16 008
Liiketulos 2 188 4 170 588 1 223
Tulos/osake, euroa 0,21 0,38 0,05 0,12
         
(1000 euroa) 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
         
Liikevaihto 20 719 19 492 15 999 16 263
Liiketulos 2 353 2 901 1 058 -21
Tulos/osake, euroa 0,22 0,27 0,10 0,00

 


Marimekko_Tilinpäätöstiedote_08022011.pdf