Offentliggjort: 2011-01-06 13:43:12 CET
Selskabsmeddelelse nr. 2, 2011 - Oplysninger om ydelsesrækkerne (CK 91 og 94)
Kvartalvise oplysninger om ydelsesrækkerne i Nordea Kredit

Nordea Kredit offentliggør hermed kvartalvise oplysninger om ydelsesrækker for
alle konverterbare obligationsserier.  Oplysningerne er omfattet af
offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1. Oplysningerne
er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via Københavns Fondsbørs/OMX.
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Rune Fogh
Tlf. : 33 33 39 83


[HUG#1477683]


Ydelsesrækker.txt