Offentliggjort: 2010-12-27 14:46:31 CET
Selskabsmeddelelse nr. 113, 2010 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2011
Med virkning fra 1. januar 2011 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2011 - 30.
juni 2011.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6:

ISIN-kode


DK0002016187, udløb 2011, ny rente pr. 1. januar 2011:                   1,55 %
p.a.

DK0002021690, udløb 2012, ny rente pr. 1. januar 2011:                   1,55 %
p.a.


Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab[HUG#1475705]


Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2011.pdf