Julkaistu: 2010-12-21 08:12:42 CET

AMANDA CAPITAL OYJ, eQ VARAINHOITO-KONSERNI JA ADVIUM CORPORATE FINANCE OY YHDISTYVÄT VAHVAKSI KOTIMAISEKSI VARAINHOITAJAKSI JA CORPORATE FINACE NEUVONANTAJAKSI

AMANDA CAPITAL OYJ                          PÖRSSITIEDOTE

                            

                                                                    21.12.2010

 

 

AMANDA CAPITAL OYJ, eQ VARAINHOITO-KONSERNI JA ADVIUM CORPORATE FINANCE OY YHDISTYVÄT VAHVAKSI KOTIMAISEKSI VARAINHOITAJAKSI JA CORPORATE FINACE NEUVONANTAJAKSI

 

JANNE LARMASTA AMANDA CAPITAL OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA

 

Amanda Capital Oyj on tänään sopinut yhdistyvänsä eQ Varainhoito -konsernin ja Advium Corporate Finance Oy:n kanssa. Yhdistymisen myötä Suomeen muodostuu vahva kotimainen pääoma- ja vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointiin, perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppaneuvontaan keskittyvä yhtiö. Muodostettava yhtiö tarjoaa sijoitus-, pääoma- ja hedge fund -rahastoihin liittyviä palveluita sekä perinteistä instituutiovarainhoitoa. Yhdistymisen myötä konsernin hallinnoitavat varat kasvavat nykyisestä 2,6 miljardista eurosta 3,6 miljardiin euroon.Tämän lisäksi konserni tarjoaa yrityskauppojen ja kiinteistöjärjestelyiden neuvonantoa Suomen johtavan yrityskauppaneuvonantajan Advium Corporate Finance Oy:n toimesta.

 

Kaupan myötä Amanda laajentaa toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille kasvattaen asiakaspohjaa ja tuotevalikoimaa. Uuden Amanda-konsernin liikevaihto ja taseen loppusumma kasvavat nykyisestä ja kassavirta muodostuu tasaisemmaksi. Yhdistymisen myötä Amandan liikevaihto kasvaa merkittävästi (pro forma liikevaihto 1.1. – 30.9.2010 on noin 11,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma noin 68 miljoonaa euroa). Konsernin henkilöstön määrä nousee yli 50 henkilöön. Kaupalla ei tavoitella olennaisia kulusynergiaetuja.Amanda-konsernin pro forma osakekohtainen tulos 1.1 – 30.9.2010 ei muutu olennaisesti.

 

Yhdistetyn yhtiön tavoite on kasvaa kaikilla toiminta-alueillaan. Kasvuun pyritään sekä orgaanisella kasvulla että yrityskauppojen avulla kotimaassa ja lähimarkkinoilla.

 

Yhdistyminen tullaan toteuttamaan yrityskauppana, jossa Amanda Capital Oyj ostaa eQ Asset Management Group Oy:n ja Advium Corporate Finance Oy:n. Yrityskauppa toteutetaan suunnatulla osakeannilla, jossa Amanda Capital Oyj laskee liikkeelle yhteensä noin 10,3 miljoonaa uutta osaketta. Osakeanti toteutetaan hintaan 1,41 euroa per osake, mikä tekee kokonaiskauppahinnaksi noin 14,5 miljoonaa euroa. Osakeannin jälkeen eQ Asset Management Group Oy:n nykyiset omistajat tulevat omistamaan noin 12 % ja Advium Corporate Finance Oy:n nykyiset omistajat noin 18 % Amanda Capital Oyj:n osakekannasta. Järjestelyn yhteydessä Amanda Capital Oyj ostaa eQ-konsernille myönnetyn vaihtovelkakirjalainan noin 1,6 %:lla kokonaisosakemäärästä. Amanda Capital Oyj:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 69 % yhdistetyn yhtiön osakekannasta. Uuden konsernin työntekijöiden osakeomistus tulee olemaan merkittävä (noin 29%).

Järjestelyn yhteydessä Amanda on lisäksi sopinut myyvänsä hallussaan olevat omat osakkeet hintaan 1,85 euroa per osake. 

Nyt ehdotettu yrityskauppa vaatii Finanssivalvonnan hyväksynnän. Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan koolle yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään arviolta viikolla 9 vuonna 2011. Yhtiökokouksessa käsitellään hankintaan liittyvä suunnattu osakeanti. Amanda Capital Oyj:n hallitus puoltaa tänään sovittua yrityskauppaa ja 60,1 % nykyisistä osakkeenomistajista on sitoutunut äänestämään kaupan puolesta yhtiökokouksessa.

 

Janne Larmasta Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtaja

Yrityskaupan toteutuessa Amandan hallitus on sopinut nimittävänsä Janne Larman (s. 1965) Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajaksi. Janne Larma perusti Advium Corporate Finance Oy:n vuonna 2000. Tätä ennen hänelle oli kertynyt yli kymmenen vuoden kokemus investointipankkitoiminnasta. Lisäksi Janne Larmalla on kokemusta varainhoitoliiketoiminnasta eQ varainhoitokonsernin emoyhtiön hallituksen jäsenenä sekä oltuaan eQ Pankin johtoryhmän jäsen vuosina 2004-2009. Janne Larma jatkaa uuden tehtävänsä ohella myös Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana.

 

Lyhyt kuvaus hankittavista liiketoiminnoista

eQ Varainhoito Oy on kotimainen ja riippumaton varainhoitaja, jonka sijoitusnäkemyksestä vastaa yksi Suomen kokeneimmista ja menestyneimmistä salkunhoitotiimeistä. eQ:n rahastovalikoima koostuu 21 omasta sijoitusrahastosta sekä yhteistyökumppaneiden laajasta rahastovalikoimasta. eQ Varainhoito Oy:llä on noin 30 työntekijää, yli 11 000 asiakasta sekä hallinnoitavia varoja noin 1 miljardi euroa. eQ Varainhoito on vuonna 2010 menestynyt kategoriansa parhaana sekä Morningstarin Fund Award:issa että SFR:n varainhoitajatutkimuksessa. eQ:n varainhoitomandaatit ja sijoitusrahastot jatkavat toimintaansa ennallaan ja eQ –brandin alla. eQ Varainhoidon liikevaihto 1.1 - 30.9.2010 oli 4,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 4,1 miljoonaa euroa ja omaa pääomaa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2010 eQ Varainhoito –konsernin ennakoidaan tekevän voitollisen operatiivisen tuloksen. Lisätietoja eQ Varainhoidosta löytyy osoitteesta www.eqvarainhoito.fi tai toimitusjohtaja Lauri Lundström +358 50 555 2864.

 

Advium Corporate Finance Oy on investointipankki, joka toimii riippumattomana neuvonantajana yrityskaupoissa, suurissa kiinteistökaupoissa ja erilaisissa pääomajärjestelyissä. Adviumin asiakkaita ovat suuria tai keskisuuria suomalaisia yrityksiä tai kansainvälisiä yrityksiä, jotka haluavat tehdä yritysjärjestelyjä tai suuria kiinteistökauppoja Suomessa. Nyt suunniteltu yhdistyminen vahvistaa Adviumin mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa sekä yhtiön asiakasrajapintaa. Adviumin liikevaihto 1.1 - 30.9.2010 oli 2,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 2,3 miljoonaa euroa ja omaa pääomaa yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2010 Advium tulee tekemään voitollisen tuloksen. Lisätietoja Adviumista löytyy osoitteesta www.advium.fi tai toimitusjohtaja Janne Larma +35840 500 4366.

 

Tiivistelmä transaktion aikataulusta ja ehdoista

 

-   Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään viikolla 9 2011

-   Amanda Capital Oyj:n hallitus puoltaa nyt ehdotettua järjestelyä

-   Omistajat, jotka omistavat yli 60,1 % Amanda Capital Oyj:n osakkeista, ovat antaneet sitoumuksensa äänestää järjestelyn puolesta varsinaisessa yhtiökokouksessa

-   Järjestelyn yhteydessä ehdotetaan yhtiökokoukselle, että Georg Ehrnrooth valitaan Amanda Capital Oyj:n hallituksen jäseneksi

 

 

Amanda Capital Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Topi Piela, puh. 040 700 2324

 

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, www.amandacapital.fi

 

 

Amanda–konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa.

Amanda-konserni tarjoaa omaisuudenhoito-, sijoitusneuvonta-, hallinnointi, ja raportointipalveluita pääomasijoittajille. Sijoituksia on tehty yli 190 pääomarahastoon 2,6 miljardilla eurolla (alkuperäiset sijoitussitoumukset)Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.

Jatkossa Amanda Capital Oyj:n taseesta tehdään pääomasijoituksia vain itse hallinnoimien pääomarahastojen rahastojen kautta.