Offentliggjort: 2010-11-15 16:20:20 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 97, 2010, Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Refinansiering af Nordea Kredit rentetilpasningslån pr. 1. januar 2011
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 89 af 22. oktober
2010.

Auktionerne foregår i perioden 1. december til og med 10. december 2010.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody's og AAA hos Standard & Poor's.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.30 og 14.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.40 og kl. 14.10.

Salget afregnes med valør den 3. januar 2011.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skema på næste side, hvor
anslåede, foreløbige beløbsstørrelser er anført. Nordea Kredit vil 1. december
2010 offentliggøre de endelige mængder i en selskabsmeddelelse. Bemærk at
omfanget af auktioner er blevet reduceret i forhold til hvad tidligere er
meddelt i pressemeddelelse nr. 89.

Prøveauktion vil blive afholdt 22. november 2010 - jævnfør nærmere beskrivelse
på side 3.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Kamilla
Skytte på telefon 33 33 16 26 eller Peter Brag på telefon 33 33 16 63.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab[HUG#1462658]


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab..pdf