Julkaistu: 2010-11-04 08:00:00 CET
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               4.11.2010 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010                

Tammi-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman; liikevoitto 
parani merkittävästi. Liikevaihto laski 1,0 % ja oli 51,2 milj. euroa (51,8   
milj. euroa). Lasku selittyy osittain vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 
varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta hintavetoisesta kampanjasta. 
Lisäksi edellisvuoden vastaavan kauden liikevaihtoon sisältyi yksittäisistä   
kampanjoista kertyneitä myyntituloja, jotka olivat tänä vuonna määrältään    
pienempiä. Liikevoitto nousi 51,9 % ja oli 6,0 milj. euroa (3,9 milj. euroa).  
Kauden tulos verojen jälkeen oli 4,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa) ja      
osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,37 euroa).                  

Yhtiö tarkisti 25.10.2010 arviotaan vuoden 2010 liikevoiton osalta johtuen   
ennakoitua paremmasta keskimääräisestä myyntikatteesta ja kulukehityksestä.   
Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2009. Liikevoiton arvioidaan 
lisäksi olevan hieman parempi kuin vuoden 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä. Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä    
0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Arvio liikevaihdosta on ennallaan.  
Liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2010 olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.  

                1-9/   1-9/  Muutos,  1-12/       
                2010   2009     %   2009       

Liikevaihto, 1 000 euroa   51 223  51 754    -1,0  72 473       
Liikevoitto, 1 000 euroa    5 981   3 938    51,9  6 291       
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa          5 969   3 985    49,8  6 354       
Kauden voitto, 1 000 euroa   4 421   2 962    49,3  4 701       
Tulos/osake, euroa       0,55   0,37        0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     4,06   3,74    8,6   3,96       
Liiketoiminnan rahavirta,                            
 1 000 euroa           922   5 368        9 941       
Oman pääoman tuotto (ROE), %  18,3   12,8        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %        24,8   17,3        20,1       
Omavaraisuusaste, %       80,4   77,8        77,7       

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Tammi-syyskuussa 2010 konsernin liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. 
Marimekon kannattavuuden kehitys oli katsauskaudella varsin hyvä, jopa hieman  
ennakoitua parempi. Liikevoitto parani 51,9 % ja nousi 6,0 miljoonaan euroon.  
Vuonna 2009 toteutetut toiminnan tehostamistoimet sekä liiketoiminnan jatkuva  
kehittäminen tuottavat tulosta. Keskimääräisen myyntikatteen parantumisella on 
suuri vaikutus yhtiön kannattavuuteen. Myyntikatteen koheneminen johtuu osittain
siitä, että olemme kuluvana vuonna toteuttaneet vähemmän hintavetoisia     
kampanjoita kuin viime vuonna. Kannattavuutta nosti myös yhtiön hyvä      
kulukehitys. Kauden tulokseen vaikuttivat parantavasti vertailukautta      
alhaisemmat toiminta- ja markkinointikulut. Koko vuoden markkinointikulut    
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla.                      

Elokuussa kerroimme kansainvälistymishankkeista Yhdysvalloissa,         
Pohjois-Euroopassa ja Itä-Aasiassa. Ne ovat edenneet suunnitelmiemme mukaisesti:
Marimekko-shop-in-shop Crate and Barrelin Sohon-myymälässä New Yorkissa ja   
ensimmäinen Etelä-Korean-myymälä Soulissa avautuivat lokakuun puolivälissä.   
Uudet omat vähittäismyymälät Berliinissä ja Malmössä avataan marraskuussa.   
Yhtiön toiminta kehittyy oikeaan suuntaan, ja etenemme vakaasti valitsemallamme 
strategialla. On kuitenkin muistettava, että toteutetut panostukset erityisesti 
tuotevalikoiman kehittämiseen ja uusien myymälöiden ja jakelukanavien avaamiseen
rasittivat tulosta toisella ja kolmannella neljänneksellä, ja tämä tulee    
jatkumaan myös loppuvuonna. Yhtiön tuloskehityksen varjopuolina voidaankin   
mainita kansainvälistymisen vaatimat - mutta mielestäni pitkällä aikajänteellä 
perustellut - panostukset tulevaisuuteen sekä ainakin lyhyemmällä aikavälillä  
puuvillan hinnan voimakas nousu.”                        

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Piia Pakarinen                                 
Puh. 09 758 7293                                
Faksi 09 755 3051                                
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään noin 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen  
myynnin osuus oli 27,3 %. Konsernin palveluksessa on noin 370 henkeä. Yhtiön  
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                  

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010                

MARKKINAKATSAUS                                 

Suomessa ja koko Euroopassa talouden kasvu vauhdittui alkusyksyllä. Suomessa oli
nähtävissä voimakasta talouden elpymistä kesällä. Yhdysvalloissa hidastunutta  
talouden kasvuvauhtia pidetään huonona enteenä. Kuluttajien luottamus ei ole  
missään vaiheessa kohonnut Euroopan tasolle, ja maan talouskehityksen suunnan  
määrää kotimaisen kysynnän ja työllisyyden kehitys. Myös Japanissa talouden   
kasvu hidastui. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Talouskatsaus, suhdanteet,  
17.9.2010) Suomen vähittäiskaupan myyntiodotukset ovat myönteiset, ja myynnin  
ennakoidaan vauhdittuvan hieman joulun lähestyessä (Elinkeinoelämän keskusliitto
EK: Luottamusindikaattorit, lokakuu 2010). Tammi-syyskuussa 2010 Suomen     
vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 % (Tilastokeskus: Kaupan        
liikevaihtokuvaaja 2010, syyskuu, pikaennakko). Tammi-elokuussa 2010 vaatteiden 
vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 3,2 % (Tekstiili- ja Muotialat  
TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 2,7 %, miesten vaatteiden 5,6 % ja lasten
vaatteiden 1,3 %. Laukkujen myynti kasvoi 2,5 %. Tammi-elokuussa 2010 vaatteiden
(SITC 84) vienti laski 5 % ja tuonti nousi 1 %; tekstiilien (SITC 65) vienti  
laski 7 % ja tuonti nousi 16 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, elokuu 2010).  

LIIKEVAIHTO                                   

Heinä-syyskuu                                  
Heinä-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 0,1 % ja oli 19 468 
tuhatta euroa (19 492 tuhatta euroa). Suomessa myynti laski 2,5 % ja oli 13 828 
tuhatta euroa (14 183 tuhatta euroa). Ero vertailukauteen johtuu edellisvuoden 
vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneesta yksittäisestä kampanjatoimituksesta.  
Kansainvälinen myynti kasvoi 6,2 % ja oli 5 640 tuhatta euroa (5 309 tuhatta  
euroa). Kasvu kertyi kahden uuden jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän   
alkuvarastojen toimituksista.                          

Tammi-syyskuu                                  
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,0 % ja oli 51 223 
tuhatta euroa (51 754 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 2,1 % ja oli
35 426 tuhatta euroa (36 173 tuhatta euroa). Lasku selittyy osittain vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta 
hintavetoisesta kampanjasta. Lisäksi edellisvuoden vastaavan kauden       
liikevaihtoon sisältyi yksittäisistä kampanjoista kertyneitä myyntituloja, jotka
olivat tänä vuonna määrältään pienempiä. Kansainvälinen myynti nousi 1,4 % ja  
oli 15 797 tuhatta euroa (15 581 tuhatta euroa). Kasvu kertyi kahden uuden   
jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän alkuvarastojen toimituksista vuoden  
kolmannella neljänneksellä. Kansainvälisen myynnin osuus konsernin       
liikevaihdosta oli 30,8 % (30,1 %).                       

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 39,8 %,  
sisustus 42,8 % ja laukut 17,4 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 69,1 %, muut Pohjoismaat 10,4 %, muu Eurooppa 7,5 %,      
Pohjois-Amerikka 5,0 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 8,0 %.                  

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-syyskuussa 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 4,1 % ja oli 20 376
tuhatta euroa (21 253 tuhatta euroa). Suomessa ja markkina-alueella muu Eurooppa
myynti laski. Muilla markkina-alueilla myynti kasvoi. Kansainvälisen myynnin  
osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 26,1 %.              

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 4,2 % ja oli 21 906 tuhatta euroa (21 029
tuhatta euroa). Kasvu kertyi lähes kokonaan Pohjois-Amerikasta sekä       
markkina-alueilta muu Eurooppa ja muut maat. Suomessa ja markkina-alueella muut 
Pohjoismaat myynti kasvoi hieman. Kansainvälisen myynnin osuus         
sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 35,4 %.                 

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 5,6 % ja oli 8 941 tuhatta euroa (9 472  
tuhatta euroa). Myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella muu    
Eurooppa. Muilla markkina-alueilla myynti laski. Kansainvälisen myynnin osuus  
laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 30,6 %.                  

Kotimaanmyynti                                 
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden  
myynti laski 3,7 %. Tukkumyynti Suomessa laski 1,9 %. Vähittäismyynnin lasku  
johtui osittain myyntipinta-alan muutoksista Helsingin myymälöissä. Sekä    
vähittäis- että tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti heikentävästi vuoden 2009   
ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutettu mittava   
hintavetoinen kampanja.                             

Kansainvälinen myynti                              
Tammi-syyskuussa 2010 Marimekon kansainvälinen myynti (ent. vienti ja      
ulkomaantoiminnot) nousi 1,4 % ja oli 15 797 tuhatta euroa (15 581 tuhatta   
euroa). Liikevaihtoa kasvattivat kahden uuden jälleenmyyjäomisteisen      
Marimekko-myymälän alkuvarastojen toimitukset vuoden kolmannella neljänneksellä.
Pohjois-Amerikassa liikevaihto nousi vertailukaudesta 10,3 % ja oli 2 546    
tuhatta euroa (2 309 tuhatta euroa). Muilla vientimarkkinoilla myynti oli    
vertailukauden tasolla: markkina-alueella muut Pohjoismaat liikevaihto oli 5 315
tuhatta euroa (5 317 tuhatta euroa), markkina-alueella muu Eurooppa 3 830    
tuhatta euroa (3 843 tuhatta euroa) ja markkina-alueella muut maat 4 106 (4 112 
tuhatta euroa). Suurimmat vientimaat olivat Japani, Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska 
ja Norja.                                    

Lisenssimyynti                                 
Kauden lisenssitulot kasvoivat selvästi. Valtaosa kasvusta tuli Yhdysvalloista 
ja Japanista.                                  

Tuotanto                                    
Tammi-syyskuussa 2010 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 1,1 %.   
Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä väheni jonkin verran verrattuna edellisen vuoden 
vastaavan kauteen. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti vuonna 2009 
toteutettujen tuotantorakenteen muutosten johdosta.               

TULOS                                      

Heinä-syyskuu                                  
Heinä-syyskuussa 2010 konsernin liikevoitto nousi vertailukaudesta 43,7 % ja oli
4 170 tuhatta euroa (2 901 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,38 euroa 
(0,27 euroa). Edellisen vuoden vastaavan kauden liikevoittoon sisältyi     
henkilöstövähennyksiin liittyvä 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Kauden
tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen, pienentyneet    
toimintakulut ja kasvaneet rojaltitulot. Tulosta heikensi puolestaan se, että  
yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna määrältään 
pienempiä kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.               

Tammi-syyskuu                                  
Tammi-syyskuussa 2010 konsernin liikevoitto kasvoi 51,9 % ja oli 5 981 tuhatta 
euroa (3 938 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7 % (7,6
%). Kauden markkinointikulut olivat 1 882 tuhatta euroa (2 217 tuhatta euroa), 
joka on 3,7 % (4,3 %) konsernin liikevaihdosta.                 

Kauden tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen ja      
vertailukautta alhaisemmat toiminta- ja markkinointikulut sekä kasvaneet    
rojaltitulot. Koko vuoden markkinointikulut tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla.
Panostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen  
puolestaan vaikuttivat tulokseen heikentävästi. Lisäksi tulosta heikensi se,  
että yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna    
määrältään pienempiä kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella.          

Konsernin poistot olivat 1 108 tuhatta euroa (1 031 tuhatta euroa) eli 2,2 %  
(2,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 12 tuhatta euroa       
(nettorahoitustuotot 47 tuhatta euroa) eli 0,02 % (0,1 %) liikevaihdosta.    

Kauden tulos verojen jälkeen oli 4 421 tuhatta euroa (2 962 tuhatta euroa) eli 
8,6 % (5,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,37 euroa). 

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 689 tuhatta euroa (782 tuhatta euroa) eli  
1,3 % (1,5 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui         
tietojärjestelmien hankintoihin ja päivityksiin.                

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 80,4 % (77,8 % 30.9.2009, 77,7 
% 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -21,0 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -20,3 % (-32,2 % 31.12.2009).                        

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 0 euroa (0 euroa). Katsauskauden 
päättyessä konsernin rahavarat olivat 6 860 tuhatta euroa (6 092 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 676 (6 723) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 14,5 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 15,8 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.9.2010        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            400 218        4,98       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic                        
  Small Cap              269 204        3,35       
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    58 555        0,73       
10. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
11. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
12. Fromond Elsa             37 000        0,46       
13. Haapanala Auvo            35 000        0,43       
14. Westerberg Olof           33 600        0,42       
15. Karvonen Eero            27 900        0,34       
Yhteensä               3 789 772       47,14       
Hallintarekisteröidyt         1 167 358       14,52       
Muut                 3 082 870       38,34       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
nousi 5.2.2010 tehdyllä osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.    

SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta         
ja äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta     
15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan päättyessä 
28.4.2010.                                   

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60 %:iin eli 450 000 osakkeeseen  
20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan jälkeen Credit Suisse Securities    
(Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta ja Credit Suisse Securities (USA) LLC   
50 000 osaketta. Edellä mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien   
yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
laski 23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.             

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 730 312 kappaletta
eli 9,1 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli  
8 129 599 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,00 euroa, ylin 13,29 euroa ja   
keskikurssi 11,19 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 11,28 euroa. 
Yhtiön markkina-arvo 30.9.2010 oli 90 691 200 euroa (83 374 800 euroa 30.9.2009,
82 812 000 euroa 31.12.2009).                          

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-syyskuussa 2010 henkilöstöä oli keskimäärin 372 (408) ja kauden lopussa  
378 (403). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 18 (16)
henkilöä.                                    

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Minna Kemell-Kutvonen aloitti 1.7.2010 Marimekko-konsernin kaikkien       
tuotelinjojen taiteellisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Marimekon omista 
kotimaanmyymälöistä vastannut, johtoryhmän jäsen Piia Rossi erosi yhtiön    
palveluksesta 16.8.2010. Konsernin myyntijohtajaksi, vastuullaan myynti ja   
myymälät, nimitettiin 16.8.2010 alkaen Päivi Lonka. Nimitetyt henkilöt toimivat 
ennestään yhtiön johtotehtävissä.                        

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä     
riskeistä on kerrottu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.
Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia hallituksen  
toimintakertomuksessaan 2.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan     
erityiset riskit liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen.    

Lisäksi yhtiö seuraa erityisesti puuvillan lähiajan hintakehitystä.       
Raaka-aineiden hinnanmuutoksiin liittyvistä riskeistä on kerrottu vuoden 2009  
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Marimekon tuotteiden       
valmistuksessa käytetään monia raaka-aineita, joista tärkein on puuvilla.    
Toistaiseksi puuvillan hinnannousulla ei ole ollut vaikutusta yhtiön toiminnan 
tulokseen. Raaka-aineiden hintojen muutoksiin liittyviä riskejä pienennetään  
ottamalla muutokset huomioon tuotteiden hinnoittelussa. Mikäli puuvillan hinta 
pysyy nykyisellä korkealla tasollaan tai nousee edelleen eikä nousseita     
raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, tällä saattaa olla   
vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen.                     

Lähiajan riskienhallinnassa korostuvat yhtiön liiketoiminnan muutosvaiheen   
hallinta ja seuranta, riittävän ydinosaamisen varmistaminen sekä puuvillan   
hinnankehityksen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet.             

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja   
turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Raportoinnin   
viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.   

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu       
pörssitiedotteessa 15.4.2010 sekä osavuosikatsauksissa 6.5.2010 ja 12.8.2010.  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Muutokset yhtiön johdossa                            
Marimekon tuotannosta, hankinnasta ja sisustus-tuotelinjasta vastanneen     
johtajan, Helinä Uotilan, jäätyä eläkkeelle 1.11.2010 yhtiön kaikki kolme    
tuotelinjaa siirtyivät yhden tuotejohtajan, Niina Nenosen, alaisuuteen.     
Aikaisemmin Nenonen vastasi yhtiön vaatetus- ja laukut-tuotelinjoista. Vuoden  
2010 aikana toteutetuilla organisatorisilla muutoksilla pyritään eri      
tuotelinjojen designin yhtenäistämiseen, tuotannon ja hankinnan tehostamiseen  
sekä valikoimasuunnittelun kehittämiseen vastaamaan paremmin eri jakelukanavien 
tarpeita. Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat 1.11.2010 alkaen Mika   
Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto),  
Malin Groop (markkinointi), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi Lonka     
(myynti), Niina Nenonen (tuotelinjat).                     

Kansainväliset hankkeet                             
Marimekko ilmoitti 12.8.2010 toteuttavansa merkittäviä kansainvälistymiseen   
liittyviä hankkeita loppuvuoden 2010 aikana.                  

Lokakuussa 2010 Yhdysvaltoihin perustettiin tytäryhtiö, Marimekko North America 
LLC, joka vastaa USA:n toiminnoista ja niiden kehittämisestä yhdessä      
brändinhallintaan erikoistuneen C2Groupin kanssa. Maineikas sisustusliikeketju 
Crate and Barrel avasi Marimekko-shop-in-shopin Sohon-myymälässään New Yorkissa 
lokakuun puolivälissä. Lisäksi Marimekko ja Crate and Barrel tutkivat      
mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa avaamalla vastaavanlaisia 
shop-in-shopeja myös muissa Crate and Barrelin myymälöissä sekä lisäämällä   
verkkokauppaa. Marimekon pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa jakeluaan  
USA:ssa korkeatasoisten tavaratalojen ja erikoisliikkeiden kautta sekä avaamalla
uusia Marimekko-myymälöitä.                           

Etelä-Korean ensimmäinen Marimekko-konseptimyymälä avattiin Soulissa lokakuun  
puolivälissä. Myymälän omistaa Marimekon japanilaisen yhteistyökumppanin Look  
Inc:n tytäryhtiö I.D. Look Co., Ltd. Marraskuussa 2010 Marimekko avaa kaksi   
uutta omaa vähittäismyymälää, toisen Berliinissä ja toisen Malmössä.      

LOPPUVUODEN 2010 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Tammi-syyskuussa 2010 liikevaihto laski hieman, mutta     
liiketulos parani selvästi. Kauden tulosta paransivat keskimääräisen      
myyntikatteen kohoaminen ja vertailukautta alhaisemmat toiminta- ja       
markkinointikulut sekä kasvaneet rojaltitulot. Koko vuoden markkinointikulut  
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla. Panostukset tuotekehitykseen ja      
kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen puolestaan vaikuttivat tulokseen  
heikentävästi. Lisäksi tulosta heikensi se, että yksittäisistä kampanjoista   
kertyneet myyntitulot olivat tänä vuonna määrältään pienempiä kuin edellisvuoden
vastaavalla kaudella.                              

Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Kansainvälisen myynnin   
merkitys yhtiön liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime   
vuosina. Vuonna 2010 kansainvälisen myynnin arvioidaan kasvavan hieman.     
Konsernin liikevaihtoon ja tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä  
kampanjoista syntyneitä merkittäviä myyntituloja; tänä vuonna vastaavanlaisten 
liikevaihtoa lisäävien ja tulosta parantavien myyntitulojen arvioidaan olevan  
määrältään pienempiä. Tulosta vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä   
rasittaneet lisäpanostukset tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston 
kehittämiseen jatkuvat ja tulevat vaikuttamaan tulokseen heikentävästi myös   
loppuvuonna.                                  

Yhtiö tarkisti 25.10.2010 arviotaan vuoden 2010 liikevoiton osalta johtuen   
ennakoitua paremmasta keskimääräisestä myyntikatteesta ja kulukehityksestä.   
Liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2009. Liikevoiton arvioidaan 
lisäksi olevan hieman parempi kuin vuoden 2009 liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä. Vuoden 2009 liikevoittoon sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyvä    
0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.                    

Osavuosikatsauksessa 12.8.2010 annettu arvio liikevaihdosta on ennallaan.    
Liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2010 olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.  

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja      
tuloskertymä painottuvat yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Helsingissä 4. marraskuuta 2010                         

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma                 
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.         
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010  
voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden sisältö on    
esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä, ei ole ollut vaikutusta         
osavuosikatsauksen tietoihin.                          

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden
aikana)                                     

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.9.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen veroja - tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden  
aikana)                                     

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma 
- korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))               

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    

KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa)        7-9/  7-9/  1-9/   1-9/  1-12/       
              2010  2009  2010   2009   2009       

LIIKEVAIHTO        19 468 19 492 51 223  51 754  72 473       
Liiketoiminnan                                 
 muut tuotot          3    4   13    35    41       
Valmiiden ja                                  
 keskeneräisten tuotteiden                           
 varastojen muutos      -42  1 163 -1 072  1 396  -2 135       
Aineiden ja                                   
 tarvikkeiden käyttö    7 051  6 695 19 860  19 212  26 890       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut     3 786  4 349 12 459  13 542  18 202       
Poistot           385   334  1 108  1 031  1 394       
Liiketoiminnan                                 
 muut kulut        4 121  4 054 12 900  12 670  17 602       

LIIKEVOITTO        4 170  2 901  5 981  3 938  6 291       

Rahoitustuotot         3    7    9    60    86       
Rahoituskulut        -40   -7   -21   -13   -23       
               -37    0   -12    47    63       

VOITTO ENNEN VEROJA    4 133  2 901  5 969  3 985  6 354       

Tuloverot         1 075   741  1 548  1 023  1 653       

TILIKAUDEN TULOS      3 058  2 160  4 421  2 962  4 701       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille    3 058  2 160  4 421  2 962  4 701       

Emoyhtiön omistajille                              
 kuuluvasta voitosta                              
 laskettu laimentamaton                             
 ja laimennusvaikutuksella                           
 oikaistu osakekohtainen                            
 tulos, euroa        0,38  0,27  0,55   0,37   0,59       

LAAJA TULOSLASKELMA                               
                                        
(1 000 euroa)       7-9/  7-9/   1-9/   1-9/  1-12/       
              2010  2009   2010   2009   2009       

Tilikauden tulos     3 058  2 160  4 421  2 962  4 701       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos      -4   -10    -5    -9    4       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS  3 054  2 150  4 416  2 953  4 705       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille   3 054  2 150  4 416  2 953  4 705       

KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 184    9 739    9 805       
Aineettomat hyödykkeet        619     417     409       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    12     20      20       
                  9 815   10 176    10 234       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          16 708   15 548    15 229       
Myyntisaamiset ja                                
 muut saamiset           7 188    6 605    5 241       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat                               
 verosaamiset             18     268      18       
Rahavarat              6 860    6 092    10 245       
                  30 774   28 513    30 733       

VARAT YHTEENSÄ           40 589   38 689    40 967       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040    8 040    8 040       
Muuntoerot               -3     -11      2       
Kertyneet voittovarat       24 586   22 044    23 783       
Oma pääoma yhteensä        32 623   30 073    31 825       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       692     688     683       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       7 274    7 928    7 874       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat      -      -     585       
                  7 274    7 928    8 459       

Velat yhteensä           7 966    8 616    9 142       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    40 589   38 689    40 967       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

(1 000 euroa)             1-9/    1-9/    1-12/       
                    2010    2009    2009       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto           4 421   2 962    4 701       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot    1 108   1 031    1 394       
 Rahoitustuotot ja -kulut        12    -47     -63       
 Verot                1 548   1 024    1 653       
Rahavirta ennen                                 
 käyttöpääoman muutosta        7 089   4 970    7 685       

Käyttöpääoman muutos         -3 670   1 403    2 997       
 Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)            -1 594    -486     834       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)            -1 479   1 737    2 055       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)      -597    152     108       
Liiketoiminnan rahavirta                            
 ennen rahoituseriä ja veroja     3 419   6 373   10 682       

Maksetut korot ja maksut                            
 muista liiketoiminnan                             
 rahoituskuluista            -21    -14     -24       
Saadut korot               9     94     120       
Maksetut verot            -2 485   -1 085    -837       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        922   5 368    9 941       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -689    -782   -1 202       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -689    -782   -1 202       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten                                 
 lainojen takaisinmaksut         -    -185    -185       
Maksetut osingot           -3 618   -4 422   -4 422       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        -3 618   -4 607   -4 607       

Rahavarojen muutos          -3 385    -21    4 133       

Rahavarat kauden alussa       10 245   6 112    6 112       
Rahavarat kauden lopussa       6 860   6 091   10 245       

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        -9     2 962    2 953        

Osingonjako                  -4 422   -4 422        

Oma pääoma                                   
 30.9.2009       8 040    -11    22 044   30 073        


Oma pääoma                                   
 1.1.2010        8 040     2    23 783   31 825        

Tilikauden laaja tulos        -5     4 421    4 416        

Osingonjako                  -3 618   -3 618        

Oma pääoma                                   
 30.9.2010       8 040    -3    24 586   32 623        

TUNNUSLUKUJA                                  
                 1-9/   1-9/  Muutos,  1-12/       
                 2010   2009     %   2009       

Tulos/osake, euroa        0,55   0,37    48,6   0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     4,06   3,74    8,6   3,96       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   18,3   12,8        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         24,8   17,3        20,1       
Omavaraisuusaste, %       80,4   77,8        77,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -21,0  -20,3        -32,2       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           689   782   -11,9  1 202       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,3   1,5         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          9 142  16 828   -45,7  11 306       
Henkilöstö keskimäärin      372   408    -8,8   400       
Henkilöstö kauden lopussa     378   403    -6,2   370       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)  7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos, 1-12/       
        2010  2009    %  2010  2009    %  2009       

Suomi     13 828 14 183  -2,5 35 426 36 173  -2,1 52 711       
Muut                                      
 Pohjoismaat  1 881  2 029  -7,3  5 315  5 317  0,0  7 042       
Muu Eurooppa  1 382  1 374  0,6  3 830  3 843  -0,3  4 821       
Pohjois-                                    
 Amerikka    935   746  25,3  2 546  2 309  10,3  3 003       
Muut maat   1 442  1 160  24,3  4 106  4 112  -0,1  4 896       
YHTEENSÄ   19 468 19 492  -0,1 51 223 51 754  -1,0 72 473       

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)  7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos, 1-12/       
        2010  2009    %  2010  2009    %  2009       

Vaatetus    7 434  7 693  -3,4 20 376 21 253  -4,1 27 466       
Sisustus    8 281  8 091  2,3 21 906 21 029  4,2 32 687       
Laukut     3 753  3 708  1,2  8 941  9 472  -5,6 12 320       
YHTEENSÄ   19 468 19 492  -0,1 51 223 51 754  -1,0 72 473       

SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-9/2010  1-9/2009 Muutos, % 1-12/2009       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        51 223   51 754   -1,0   72 473       
 Liiketulos         5 981   3 938   51,9   6 291       
 Varat           40 569   38 689    4,9   40 967       

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         7-9/   4-6/    1-3/   10-12/       
               2010   2010    2010    2009       

Liikevaihto         19 468  15 747   16 008   20 719       
Liiketulos          4 170    588   1 223   2 353       
Tulos/osake, euroa      0,38   0,05    0,12    0,22       

(1 000 euroa)         7-9/   4-6/    1-3/   10-12/       
               2009   2009    2009    2008       

Liikevaihto         19 492  15 999   16 263   22 061       
Liiketulos          2 901   1 058    -21   1 845       
Tulos/osake, euroa      0,27   0,10    0,00    0,17


marimekko_osavuosikatsaus_q3_2010.pdf