Julkaistu: 2010-09-17 09:00:00 CEST
Metsä Board Oyj - Lehdistötiedote
M-real suunnittelee noin 26 miljoonan euron investointia Simpeleen tehtaalla
M-real Oyj Lehdistötiedote 17.9.2010 klo 10.00

M-real suunnittelee noin 26 miljoonan euron investointia Simpeleen tehtaalla 

M-real Oyj, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, suunnittelee kasvattavansa
Simpeleen tehtaan vuotuista taivekartonkikapasiteettia noin 80 000 tonnilla.
Samassa yhteydessä suunnitellaan laajennettavan tehtaan arkituskapasiteettia.
Arvio Simpeleen mahdollisten investointien kokonaisarvosta on noin 26 miljoonaa
euroa. Mahdolliset investoinnit suunnitellaan toteutettavan kesällä 2011.
Investointien jälkeen Simpeleen tehtaan vuotuinen taivekartonkikapasiteetti
nousisi noin 300 000 tonniin. Tuotanto myytäisiin lähinnä
elintarvikepakkaamiseen. 

“Taivekartongin kysyntänäkymät ovat erittäin hyvät, ja innovatiivisen tuote- ja
palvelukehityksen myötä M-realin markkinaosuudet ovat kasvaneet tasaisesti.
Markkinajohtajana M-real suunnittelee kasvattavansa maltillisesti
kapasiteettiaan pystyäkseen yhä paremmin palvelemaan asiakkaitaan. Mahdollisen
investoinnin jälkeen Simpeleellä on Euroopan suurin ja kilpailukykyisin
taivekartonkikone”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Helander. 

M-real suunnittelee kannattavuutensa parantamiseksi Simpeleen
erikoispaperituotannon siirtämistä Gohrsmühlen tehtaalle Saksaan ja Simpeleen
paperikoneen sulkemista. Mahdolliseen sulkemiseen sekä kartonkituotannon
investointiin liittyvät yt-neuvottelut käynnistetään 24. syyskuuta 2010.
Suunniteltu henkilöstövähenemä on enintään 80 henkilöä. Mahdollinen tuotannon
siirto parantaisi M-realin vuotuista liiketulosta noin 4 miljoonalla eurolla.
Simpeleen paperikoneen suunnitellun sulkemisen seurauksena Consumer Packaging
-liiketoiminta-alueen 4Q 2010 tulos sisältää kertaluonteisena eränä 12
miljoonan euron alaskirjauksen. Mahdolliset kertaluonteiset kassakulut
selviävät yt-neuvottelujen päätyttyä viimeistään 5.11.2010. Suunniteltu
sulkeminen vähentäisi Euroopan erikoispaperin ylikapasiteettia noin 50 000
tonnilla. 

“M-real on yksi Euroopan johtavista erikoispaperin tuottajista. M-real
keskittää erikoispaperiliiketoimintaansa yhä enemmän pakkausloppukäyttöihin
tarkoitettuihin laatuihin. Simpeleen erikoispaperituotannon suunniteltu siirto
vahvistaisi Gohrsmühlen tehtaan kilpailukykyä ja parantaisi M-realin
kannattavuutta. M-real suunnittelee edelleen lisäävänsä erikoispaperilaatujen
osuutta Gohrsmühlen tehtaalla”, kommentoi toimitusjohtaja Helander. 
 
Lisätietoja:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335