Julkaistu: 2010-08-12 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               12.8.2010 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                

Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman; liikevoitto 
parani selvästi. Liikevaihto laski 1,6 % ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj.  
euroa). Liikevoitto nousi 1,8 milj. euroon (1,0 milj. euroa). Kauden tulos   
verojen jälkeen oli 1,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos  
0,17 euroa (0,10 euroa). Koko vuoden 2010 arvio on muuttumaton: konsernin    
liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla. 

                1-6/   1-6/  Muutos,  1-12/       
                2010   2009     %   2009       

Liikevaihto, 1 000 euroa   31 755  32 262    -1,6  72 473       
Liikevoitto, 1 000 euroa    1 811   1 037    74,6  6 291       
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa          1 836   1 084    69,4  6 354       
Kauden voitto, 1 000 euroa   1 363    802    70,0  4 701       
Tulos/osake, euroa       0,17   0,10        0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     3,68   3,47    6,1   3,96       
Liiketoiminnan rahavirta,                            
 1 000 euroa          -964   1 274        9 941       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   8,9    5,4        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %        11,8    7,3        20,1       
Omavaraisuusaste, %       78,9   77,8        77,7       

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Marimekon kannattavuuden kehitys vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli varsin  
hyvä. Liikevoitto parani 74,6 % ja nousi 1,8 miljoonaan euroon. Olen tyytyväinen
siihen, että vuonna 2009 toteutetut toiminnan tehostamistoimet sekä       
liiketoiminnan jatkuva kehittäminen alkavat nyt tuottaa tulosta. Konsernin   
liikevaihto laski 1,6 %. Lasku selittyy pääosin vuoden 2009 ensimmäisellä    
neljänneksellä Suomessa varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta   
hintavetoisesta kampanjasta. Jälleenmyyjävetoisten kotimaan konseptimyymälöiden 
myynnissä oli nähtävissä piristymisen merkkejä.                 

Olen luottavainen Marimekon toiminnan kehittymisen suhteen, ja aiommekin siksi 
investoida entistä enemmän luodaksemme edellytykset tulevaisuuden kasvulle.   
Panostamme erityisesti tuotevalikoiman kehittämiseen sekä uusien myymälöiden ja 
jakelukanavien avaamiseen Yhdysvalloissa, Pohjois-Euroopassa ja Itä-Aasiassa.  
Toteutetut panostukset rasittivat tulosta jo toisella neljänneksellä, ja tämä  
tulee jatkumaan myös loppuvuonna.”                       

Vuoden 2010 kalenteri                              
Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 julkaistaan torstaina   
4.11.2010 klo 9.00.                               

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Piia Pakarinen                                 
Puh. 09 758 7293                                
Faksi 09 755 3051                                
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään noin 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen  
myynnin osuus oli 27,3 %. Konsernin palveluksessa on noin 370 henkeä. Yhtiön  
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                  

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010                

MARKKINAKATSAUS                                 

Suhdannetilanne Suomessa on kohentunut alkuvuonna jo melko lähelle pitkäaikaisia
keskiarvoja ja elpymisen odotetaan jatkuvan loppuvuoden. Lyhyellä aikavälillä  
myös maailmantalouden odotetaan elpyvän edelleen. Kaupan alan tilanne on    
parantunut alkukesällä, mutta jää vielä tavanomaista heikommaksi.        
(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, elokuu 2010)        
Tammi-kesäkuussa 2010 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 1,9 %     
(Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2010, kesäkuu, pikaennakko).     
Tammi-toukokuussa 2010 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi
3,3 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 1,8 %,  
miesten vaatteiden 6,4 % ja lasten vaatteiden 3,9 %. Laukkujen myynti laski   
0,4 %. Tammi-toukokuussa 2010 vaatteiden (SITC 84) vienti ja tuonti laskivat  
5 %; tekstiilien (SITC 65) vienti laski 11 % ja tuonti nousi 9 % (Tullihallitus,
kuukausikatsaus, toukokuu 2010).                        

LIIKEVAIHTO                                   

Huhti-kesäkuu                                  
Huhti-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,6 % ja oli 15 747 
tuhatta euroa (15 999 tuhatta euroa). Lasku johtui kansainvälisen myynnin    
vähenemisestä; myynti laski 11,2 % ja oli 4 334 tuhatta euroa (4 883 tuhatta  
euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli 11 413 tuhatta euroa (11 116  
tuhatta euroa).                                 

Tammi-kesäkuu                                  
Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,6 % ja oli 31 755 
tuhatta euroa (32 262 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 1,8 % ja oli
21 598 tuhatta euroa (21 990 tuhatta euroa). Lasku selittyy pääosin vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta 
hintavetoisesta kampanjasta. Kansainvälinen myynti laski 1,1 % ja oli 10 157  
tuhatta euroa (10 272 tuhatta euroa). Kansainvälisen myynnin osuus konsernin  
liikevaihdosta oli 32,0 % (31,8 %).                       

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 40,8 %,  
sisustus 42,9 % ja laukut 16,3 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 68,0 %, muut Pohjoismaat 10,8 %, muu Eurooppa 7,7 %,      
Pohjois-Amerikka 5,1 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 8,4 %.                  

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-kesäkuussa 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 4,6 % ja oli 12 942
tuhatta euroa (13 560 tuhatta euroa). Suomessa ja markkina-alueella muu Eurooppa
myynti supistui hieman. Muilla markkina-alueilla myynti kasvoi jonkin verran.  
Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 26,4 %.  

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 5,3 % ja oli 13 625 tuhatta euroa (12 938
tuhatta euroa). Markkina-alueella muu Eurooppa myynti kasvoi hyvin, Suomessa,  
Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella muut Pohjoismaat jonkin verran. Myynti 
Japaniin laski hieman. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan    
liikevaihdosta oli 37,1 %.                           

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 10,0 % ja oli 5 188 tuhatta euroa (5 764  
tuhatta euroa). Myynti väheni kaikilla markkina-alueilla. Kansainvälisen myynnin
osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 32,5 %.               

Kotimaanmyynti                                 
Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden  
myynti laski 5,7 %. Tukkumyynti Suomessa kasvoi 3,0 %. Sekä vähittäis- että   
tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti heikentävästi vuoden 2009 ensimmäisellä    
neljänneksellä varastojen pienentämiseksi toteutettu mittava hintavetoinen   
kampanja.                                    

Kansainvälinen myynti                              
Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekon kansainvälinen myynti (ent. vienti ja      
ulkomaantoiminnot) laski 1,1 % ja oli 10 157 tuhatta euroa (10 272 tuhatta   
euroa). Markkina-alueella muut Pohjoismaat liikevaihto nousi vertailukaudesta  
4,4 % ja oli 3 434 tuhatta euroa (3 288 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvuun  
vaikutti Ruotsin kruunun vahvistuminen. Pohjois-Amerikassa myynti nousi 3,1 % ja
oli 1 611 tuhatta euroa (1 563 tuhatta euroa). Markkina-alueella muut maat   
liikevaihto laski 2 664 tuhanteen euroon, mikä on 9,8 % vähemmän kuin vuotta  
aikaisemmin (2 952 tuhatta euroa). Lasku johtui edellisen vuoden ensimmäiselle 
neljännekselle ajoittuneista uusien konseptimyymälöiden avauksista ja niiden  
alkuvarastojen toimituksista sekä laukkujen myynnin laskusta kuluvan vuoden   
toisella neljänneksellä. Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto laski 0,9 % 
ja oli 2 448 tuhatta euroa (2 469 tuhatta euroa).                

Lisenssimyynti                                 
Kauden lisenssitulot kasvoivat selvästi.                    

Tuotanto                                    
Tammi-kesäkuussa 2010 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 14 %.    
Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä väheni jonkin verran verrattuna edellisen vuoden 
vastaavan kauteen. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti vuonna 2009 
toteutettujen tuotantorakenteen muutosten johdosta.               

TULOS                                      

Huhti-kesäkuu                                  
Huhti-kesäkuussa 2010 konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 44,4 % ja oli
588 tuhatta euroa (1 058 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,05 (0,10  
euroa). Ero vertailukauteen johtuu                       
toteutetuista panostuksista tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston 
kehittämiseen.                                 

Tammi-kesäkuu                                  
Tammi-kesäkuussa 2010 konsernin liikevoitto kasvoi 74,6 % ja oli 1 811 tuhatta 
euroa (1 037 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,7 % (3,2 %).
Kauden markkinointikulut olivat 1 365 tuhatta euroa (1 724 tuhatta euroa), joka 
on 4,3 % (5,3 %) konsernin liikevaihdosta.                   

Kauden tulosta paransivat keskimääräisten myyntikatteiden kohoaminen ja     
vertailukautta alhaisemmat markkinointikulut. Koko vuoden markkinointikulut   
tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla. Tulokseen vaikuttivat parantavasti myös  
vuoden 2009 aikana toteutetut toiminnan tehostamistoimet. Panostukset      
tuotekehitykseen ja kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen puolestaan   
vaikuttivat tulokseen heikentävästi.                      

Konsernin poistot olivat 723 tuhatta euroa (697 tuhatta euroa) eli 2,3 % (2,2 %)
liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 25 tuhatta euroa (47 tuhatta euroa) 
eli 0,1 % (0,1 %) liikevaihdosta.                        

Kauden tulos verojen jälkeen oli 1 363 tuhatta euroa (802 tuhatta euroa) eli 4,3
% (2,5 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,10 euroa).   

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 523 tuhatta euroa (521 tuhatta euroa) eli  
1,6 % (1,6 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui         
tietokoneohjelmistojen hankintoihin ja päivityksiin.              

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 78,9 % (77,8 % 30.6.2009, 77,7 
% 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -17,4 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -8,1 % (-32,2 % 31.12.2009).                        

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 0 euroa (0 euroa). Katsauskauden 
päättyessä konsernin rahavarat olivat 5 139 tuhatta euroa (2 258 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 749 (6 729) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 14,0 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.6.2010        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            403 468        5,02       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic                        
  Small Cap              268 594        3,34       
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    58 555        0,73       
10. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
11. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
12. Fromond Elsa             37 000        0,46       
13. Haapanala Auvo            35 000        0,43       
14. Westerberg Olof           33 600        0,42       
15. Karvonen Eero            27 900        0,34       
Yhteensä               3 792 412       47,17       
Hallintarekisteröidyt         1 128 776       14,04       
Muut                 3 118 812       38,79       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
nousi 5.2.2010 tehdyllä osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.    

SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta         
ja äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta     
15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan päättyessä 
28.4.2010.                                   

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60 %:iin eli 450 000 osakkeeseen  
20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan jälkeen Credit Suisse Securities    
(Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta ja Credit Suisse Securities (USA) LLC   
50 000 osaketta. Edellä mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien   
yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
laski 23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.             

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 621 663 kappaletta
eli 7,7 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli  
6 907 002 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,00 euroa, ylin 13,29 euroa ja   
keskikurssi 11,17 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 11,26 euroa. 
Yhtiön markkina-arvo 30.6.2010 oli 90 530 400 euroa (77 184 000 euroa 30.6.2009,
82 812 000 euroa 31.12.2009).                          

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-kesäkuussa 2010 henkilöstöä oli keskimäärin 372 (410) ja kauden lopussa  
375 (409). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 18 (16)
henkilöä.                                    

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä     
riskeistä on kerrottu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöstiedotteessa.
Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia hallituksen        
toimintakertomuksessaan 2.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan     
erityiset riskit liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen.    
Riskienhallinnassa korostuu yhtiön liiketoiminnan muutosvaiheen hallinta ja   
seuranta sekä riittävän ydinosaamisen varmistaminen.              

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja   
turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Raportoinnin   
viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.   

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2010 vahvisti vuoden 2009     
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2009     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 618 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 20.4.2010 ja osingon maksupäivä 27.4.2010.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Puheenjohtajana toimii Pekka Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika  
Ihamuotila. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun.                                    

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu.  
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.          

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohdan 9 muuttamisesta. Muutettu kohta sisältyy 17.3.2010 julkaistuun      
yhtiökokouskutsuun.                               

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Muutokset yhtiön johdossa                            
Minna Kemell-Kutvonen aloitti 1.7.2010 Marimekko-konsernin kaikkien       
tuotelinjojen taiteellisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Marimekon omista 
kotimaanmyymälöistä vastaava, johtoryhmän jäsen Piia Rossi on pyytänyt eroa   
yhtiön palveluksesta 16.8.2010 alkaen. Konsernin myyntijohtajaksi, vastuullaan 
myynti ja myymälät, on nimitetty 16.8.2010 alkaen Päivi Lonka. Marimekon    
tuotannosta, hankinnasta ja sisustus-tuotelinjasta vastaavan johtajan, Helinä  
Uotilan, jäädessä eläkkeelle 1.11.2010 yhtiön kaikki kolme tuotelinjaa siirtyvät
yhden tuotejohtajan, Niina Nenosen, alaisuuteen. Kaikki nimitetyt henkilöt   
toimivat ennestään yhtiön johtotehtävissä. Organisatorisilla muutoksilla    
pyritään eri tuotelinjojen designin yhtenäistämiseen, tuotannon ja hankinnan  
tehostamiseen sekä valikoimasuunnittelun kehittämiseen vastaamaan paremmin eri 
jakelukanavien tarpeita.                            

Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat 16.8.2010 alkaen Mika Ihamuotila  
puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto), Malin Groop 
(markkinointi), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi Lonka (myynti), Niina   
Nenonen (vaatetus, laukut ja asusteet) ja Helinä Uotila (tuotanto, hankinta ja 
sisustus).                                   

LOPPUVUODEN 2010 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto laski hieman,
mutta tulos parani selvästi. Markkinatilanteen ennakoidaan kuitenkin jatkuvan  
melko haasteellisena loppuvuonna 2010.                     

Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin merkitys yhtiön  
liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Kuluvana  
vuonna viennin arvioidaan kasvavan hieman. Konsernin liikevaihtoon ja      
tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä kampanjoista syntyneitä    
merkittäviä myyntituloja; tänä vuonna vastaavanlaisten liikevaihtoa lisäävien ja
tulosta parantavien myyntitulojen arvioidaan olevan määrältään pienempiä.    
Tulosta rasittavat myös päätetyt lisäpanostukset tuotekehitykseen ja      
kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen.                  

Yhtiön koko vuoden 2010 arvio on muuttumaton: liikevaihdon ja liikevoiton    
ennakoidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.               

Helsingissä 12. elokuuta 2010                          

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma                 
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.         
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010  
voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden sisältö on    
esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä, ei ole ollut vaikutusta         
osavuosikatsauksen tietoihin.                          

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.6.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    

KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa)        4-6/  4-6/  1-6/   1-6/  1-12/       
              2010  2009  2010   2009   2009       

LIIKEVAIHTO        15 747 15 999 31 755  32 262  72 473       
Liiketoiminnan                                 
 muut tuotot          3    8   10    31    41       
Valmiiden ja                                  
 keskeneräisten tuotteiden                           
 varastojen muutos      487   427 -1 030   233  -2 135       
Aineiden ja                                   
 tarvikkeiden käyttö    5 319  5 708 12 809  12 517  26 890       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut     4 457  4 658  8 673  9 193  18 202       
Poistot           366   347   723   697  1 394       
Liiketoiminnan                                 
 muut kulut        4 533  3 809  8 779  8 616  17 602       

LIIKEVOITTO         588  1 058  1 811  1 037  6 291       

Rahoitustuotot         8   29    6    53    86       
Rahoituskulut         7   -16   19    -6   -23       
               15   13   25    47    63       

VOITTO ENNEN VEROJA     603  1 071  1 836  1 084  6 354       

Tuloverot          168   282   473   282  1 653       

TILIKAUDEN TULOS       435   789  1 363   802  4 701       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille     435   789  1 363   802  4 701       

Emoyhtiön omistajille                              
 kuuluvasta voitosta                              
 laskettu laimentamaton                             
 ja laimennusvaikutuksella                           
 oikaistu osakekohtainen                            
 tulos, euroa        0,05  0,10  0,17   0,10   0,59       

LAAJA TULOSLASKELMA                               
                                        
(1 000 euroa)       4-6/  4-6/   1-6/   1-6/  1-12/       
              2010  2009   2010   2009   2009       

Tilikauden tulos      435   789  1 363   802  4 701       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos      1    1    -1    1    4       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS   436   790  1 362   803  4 705       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille    436   790  1 362   803  4 705       

KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          30.6.2010  30.6.2009  31.12.2009       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 450    9 807    9 805       
Aineettomat hyödykkeet        564     423     409       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20     20      20       
                  10 034   10 250    10 234       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          16 125   16 716    15 229       
Myyntisaamiset ja                                
 muut saamiset           6 196    6 397    5 241       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat                               
 verosaamiset             18     268      18       
Rahavarat              5 139    2 258    10 245       
                  27 478   25 639    30 733       

VARAT YHTEENSÄ           37 512   35 889    40 967       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040    8 040    8 040       
Muuntoerot               1     -1      2       
Kertyneet voittovarat       21 528   19 884    23 783       
Oma pääoma yhteensä        29 569   27 923    31 825       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       694     703     683       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       7 249    7 263    7 874       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat      -      -     585       
                  7 249    7 263    8 459       

Velat yhteensä           7 943    7 966    9 142       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    37 512   35 889    40 967       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

(1 000 euroa)             1-6/    1-6/    1-12/       
                    2010    2009    2009       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto           1 363    802    4 701       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot     723    697    1 394       
 Rahoitustuotot ja -kulut        -25    -47     -63       
 Verot                 473    282    1 653       
Rahavirta ennen                                 
 käyttöpääoman muutosta        2 534   1 734    7 685       

Käyttöpääoman muutos         -1 661    833    2 997       
 Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)             -150    752     834       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)             -896    570    2 055       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)      -615    -489     108       
Liiketoiminnan rahavirta                            
 ennen rahoituseriä ja veroja      873   2 567   10 682       

Maksetut korot ja maksut                            
 muista liiketoiminnan                             
 rahoituskuluista            19     -7     -24       
Saadut korot               -4     62     120       
Maksetut verot            -1 852   -1 348    -837       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        -964   1 274    9 941       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -523    -521   -1 202       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -523    -521   -1 202       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten                                 
 lainojen takaisinmaksut         -    -185    -185       
Maksetut osingot           -3 618   -4 422   -4 422       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        -3 618   -4 607   -4 607       

Rahavarojen muutos          -5 106   -3 854    4 133       

Rahavarat kauden alussa       10 245   6 112    6 112       
Rahavarat kauden lopussa       5 139   2 258   10 245       

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        1      802     803        

Osingonjako                  -4 422   -4 422        

Oma pääoma                                   
 30.6.2009       8 040    -1    19 884   27 923        


Oma pääoma                                   
 1.1.2010        8 040     2    23 783   31 825        

Tilikauden laaja tulos        -1     1 363    1 362        

Osingonjako                  -3 618   -3 618        

Oma pääoma                                   
 30.6.2010       8 040     1    21 528   29 569        

TUNNUSLUKUJA                                  
                 1-6/   1-6/  Muutos,  1-12/       
                 2010   2009     %   2009       

Tulos/osake, euroa        0,17   0,10    70,0   0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     3,68   3,47    6,1   3,96       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   8,9   5,4        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         11,8   7,3        20,1       
Omavaraisuusaste, %       78,9   77,8        77,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -17,4   -8,1        -32,2       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           523   521    0,4  1 202       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,6   1,6         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          9 974  17 444   -42,8  11 306       
Henkilöstö keskimäärin      372   410    -9,3   400       
Henkilöstö kauden lopussa     375   409    -8,3   370       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/       
        2010  2009    %  2010  2009    %  2009       

Suomi     11 413 11 116  2,7 21 598 21 990  -1,8 52 711       
Muut                                      
 Pohjoismaat  1 448  1 590  -8,9  3 434  3 288  4,4  7 042       
Muu Eurooppa  1 005  1 167 -13,9  2 448  2 469  -0,9  4 821       
Pohjois-                                    
 Amerikka    879   841  4,5  1 611  1 563  3,1  3 003       
Muut maat   1 002  1 285 -22,0  2 664  2 952  -9,8  4 896       
YHTEENSÄ   15 747 15 999  -1,6 31 755 32 262  -1,6 72 473       

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/       
        2010  2009    %  2010  2009    %  2009       

Vaatetus    5 726  6 482 -11,7 12 942 13 560  -4,6 27 466       
Sisustus    7 336  6 753  8,6 13 625 12 938  5,3 32 687       
Laukut     2 685  2 764  -2,9  5 188  5 764 -10,0 12 320       
YHTEENSÄ   15 747 15 999  -1,6 31 755 32 262  -1,6 72 473       

SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-6/2010  1-6/2009 Muutos, % 1-12/2009       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        31 755   32 262   -1,6   72 473       
 Liiketulos         1 811   1 037   74,6   6 291       
 Varat           37 512   35 889    4,5   40 967       

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/   10-12/    7-9/       
               2010   2010    2009    2009       

Liikevaihto         15 747  16 008   20 719   19 492       
Liiketulos           588   1 223   2 353   2 901       
Tulos/osake, euroa      0,05   0,12    0,22    0,27       

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/   10-12/    7-9/       
               2009   2009    2008    2008       

Liikevaihto         15 999  16 263   22 061   21 913       
Liiketulos          1 058    -21   1 845   3 747       
Tulos/osake, euroa      0,10   0,00    0,17    0,35


marimekko_osavuosikatsaus_q2_2010.pdf