Offentliggjort: 2010-06-07 09:37:15 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 52, 2010 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 04. juni 2010.
Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige
indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab[HUG#1421963]


Førtidige indfrielser pr. 04.06.2010.txt
Førtidige indfrielser pr. 04.06.2010.pdf