Julkaistu: 2010-05-06 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               6.5.2010 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010                

Tammi-maaliskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman; liiketulos
parani selvästi. Liikevaihto laski 2 % ja oli 16,0 milj. euroa (16,3 milj.   
euroa). Liiketulos nousi 1,2 milj. euroon (-0,02 milj. euroa). Kauden tulos   
verojen jälkeen oli 0,9 milj. euroa (0,01 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 
0,12 euroa (0,00 euroa). Koko vuoden 2010 arvio on muuttumaton: konsernin    
liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla. 

                1-3/   1-3/  Muutos,  1-12/       
                2010   2009     %   2009       

Liikevaihto, 1 000 euroa   16 008  16 263    -1,6  72 473       
Liiketulos, 1 000 euroa    1 223    -21        6 291       
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa          1 233    13        6 354       
Kauden voitto, 1 000 euroa    928    13        4 701       
Tulos/osake, euroa       0,12   0,00        0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     4,07   3,92        3,96       
Liiketoiminnan rahavirta,                            
 1 000 euroa         -1 961   -447        9 941       
Oman pääoman tuotto (ROE), %  11,5   0,17        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %        15,1   0,03        20,1       
Omavaraisuusaste, %       78,8   80,3        77,7       

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen
lasku selittyy vertailukaudella Suomessa varastojen pienentämiseksi toteutetusta
mittavasta hintavetoisesta kampanjasta. Keskimääräinen myyntikate parani, ja  
vuonna 2009 toteutetut toiminnan tehostamistoimet purivat. Tämän johdosta vuoden
2010 ensimmäisen neljänneksen liiketulos parani selvästi edellisvuodesta, joskin
osan tästä selittävät vertailukautta huomattavasti alhaisemmat         
markkinointikulut. Tukkumyynnin kehitys kotimaassa oli positiivista. Lieviä   
elpymisen merkkejä oli nähtävissä myös ulkomailla; markkina-alueilla muut    
Pohjoismaat ja muu Eurooppa myynti kasvoi hyvin.                

Ennakoimme markkinatilanteen pysyvän melko haasteellisena loppuvuonna. Tästä  
huolimatta jatkamme pitkäjänteistä panostamista tuotekehitykseen ja       
kansainvälisen jakeluverkoston rakentamiseen. Monet uudet tuotteemme, kuten   
huhtikuussa Milanossa lanseeraamamme lasimallisto, ovat saaneet hyvän      
vastaanoton. Olen tyytyväinen siihen, että olemme nyt löytäneet toiminnallemme 
entistä yhtenäisemmän, Marimekko-brändiä eri jakelukanavissa vahvistavan linjan.
Olemme siksi valmiita ottamaan myös aiempaa rohkeampia askeleita kansainvälisen 
kasvun tiellä.”                                 

Vuoden 2010 kalenteri                              
Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 julkaistaan torstaina   
12.8.2010 klo 9.00 ja tammi-syyskuulta torstaina 4.11.2010 klo 9.00.      

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Piia Pakarinen                                 
Puh. 09 758 7293                                
Faksi 09 755 3051                                
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään noin 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa, josta kansainvälisen  
myynnin osuus oli 27,3 %. Konsernin palveluksessa on noin 370 henkeä. Yhtiön  
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                  

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010                

MARKKINAKATSAUS                                 

Euroopan talouden elpymisvauhti on ollut Yhdysvaltoja ja Japania hitaampaa,   
muusta Aasiasta puhumattakaan. Suomessa talouden elpyminen jatkuu        
hitaanlaisesti, mutta luottamus talouteen ei ole järkkynyt. Suhdannenäkymät ovat
myönteiset huonoon nykytilanteeseen nähden.(Elinkeinoelämän keskusliitto EK:  
Talouskatsaus 12.4.2010) Tammi-maaliskuussa 2010 Suomen vähittäiskaupan myynnin 
määrä kasvoi 2,3 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2010, maaliskuu,  
pikaennakko). Tammi-helmikuussa 2010 vaatteiden vähittäismyynti (ilman     
urheiluvaatteita) nousi 1,2 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden 
myynti laski 1,6 %; miesten vaatteiden myynti kasvoi 4,4 % ja lasten vaatteiden 
6,3 %. Laukkujen myynti laski 7,0 %. Tammi-helmikuussa 2010 vaatteiden (SITC 84)
vienti laski 15 % ja tuonti 17 %; tekstiilien (SITC 65) vienti laski 8 % ja   
tuonti 5 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, helmikuu 2010).           

LIIKEVAIHTO                                   

Tammi-maaliskuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 1,6 % ja oli 16  
008 tuhatta euroa (16 263 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 6,3 % ja
oli 10 185 tuhatta euroa (10 874 tuhatta euroa). Lasku johtui vertailukaudella 
varastojen pienentämiseksi toteutetusta mittavasta hintavetoisesta kampanjasta. 
Kansainvälinen myynti kasvoi 8,1 % ja oli 5 823 tuhatta euroa (5 389 tuhatta  
euroa). Kansainvälisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 36,4 %    
(33,1 %).                                    

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 45,1 %,  
sisustus 39,3 % ja laukut 15,6 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 63,6 %, muut Pohjoismaat 12,4 %, muu Eurooppa 9,0 %,      
Pohjois-Amerikka 4,6 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 10,4 %.                  

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-maaliskuussa 2010 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 7 
216 tuhatta euroa (7 078 tuhatta euroa). Suomessa myynti supistui hieman.    
Ulkomailla myynti nousi kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Japanissa 
vaatteiden myynti kasvoi voimakkaasti. Kansainvälisen myynnin osuus       
vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 33,5 %.                 

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 1,7 % ja oli 6 289 tuhatta euroa (6 185 
tuhatta euroa). Markkina-alueilla muu Eurooppa, muut Pohjoismaat ja       
Pohjois-Amerikka myynti kasvoi hyvin. Suomessa myynti laski hieman. Myynti   
Japaniin laski myös jonkin verran. Lasku johtui valtaosin edellisen vuoden   
vastaavalle neljännekselle ajoittuneista uusien konseptimyymälöiden avauksista 
ja niiden alkuvarastojen toimituksista. Kansainvälisen myynnin osuus      
sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 37,8 %.                 

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 16,6 % ja oli 2 503 tuhatta euroa (3 000  
tuhatta euroa). Myynti laski kaikilla markkina-alueilla. Kansainvälisen myynnin 
osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 41,3 %.               

Kotimaanmyynti                                 
Tammi-maaliskuussa 2010 Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden 
myynti laski 15,1 %. Tukkumyynti Suomessa kasvoi 4,9 %. Sekä vähittäis- että  
tukkumyyntiin kotimaassa vaikutti heikentävästi vertailukaudella varastojen   
pienentämiseksi toteutettu mittava hintavetoinen kampanja. Yritysmyynti sisältyy
kotimaan tukkumyyntiin, eikä yhtiö raportoi sitä enää erikseen.         

Kansainvälinen myynti                              
Tammi-maaliskuussa 2010 Marimekon kansainvälisen myynnin (ent. vienti ja    
ulkomaantoiminnot) kehityksessä oli nähtävissä lieviä elpymisen merkkejä. Myynti
kasvoi 8,1 % ja oli 5 823 tuhatta euroa (5 389 tuhatta euroa). Markkina-alueella
muut Pohjoismaat liikevaihto nousi vertailukaudesta 17,0 % ja oli 1 986 tuhatta 
euroa (1 698 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikutti Ruotsin kruunun   
vahvistuminen. Markkina-alueella muu Eurooppa myynti nousi 1 443 tuhanteen   
euroon, mikä on 10,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin (1 302 tuhatta euroa).  
Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 732 tuhatta euroa (722    
tuhatta euroa). Markkina-alueella muut maat liikevaihto laski 0,3 % ja oli 1 662
tuhatta euroa (1 667 tuhatta euroa).                      

Lisenssimyynti                                 
Kauden lisenssitulot kasvoivat huomattavasti. Suomessa lisenssitulot nousivat ja
Yhdysvalloissa laskivat jonkin verran. Kasvu kertyi kokonaan yksittäisestä   
kampanjasta Japanissa.                             

Tuotanto                                    
Tammi-maaliskuussa 2010 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 19 %.   
Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä oli edellisen vuoden vastaavan kauden tasolla.  
Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski vuonna 2009 toteutettujen tuotantorakenteen 
muutosten ja henkilöstövähennysten seurauksena.                 

TULOS                                      

Tammi-maaliskuussa 2010 konsernin liiketulos nousi 1 233 tuhanteen euroon (-21 
tuhatta euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (-0,1 %). Kauden  
markkinointikulut olivat 666 tuhatta euroa (1 104 tuhatta euroa), joka on 4,2 % 
(6,8 %) konsernin liikevaihdosta.                        

Kauden tulosta paransivat keskimääräisen myyntikatteen kohoaminen sekä toiminnan
tehostamisen johdosta laskeneet kiinteät kustannukset. Tulosta paransivat myös 
noin 400 tuhatta euroa vertailukautta alhaisemmat markkinointikulut. Koko vuoden
markkinointikulut tulevat olemaan vuoden 2009 tasolla.             

Konsernin poistot olivat 357 tuhatta euroa (350 tuhatta euroa) eli 2,2 % (2,2 %)
liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 10 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa) 
eli 0,1 % (0,2 %) liikevaihdosta.                        

Kauden tulos verojen jälkeen oli 928 tuhatta euroa (13 tuhatta euroa) eli 5,8 % 
(0,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,00 euroa).    

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 275 tuhatta euroa (188 tuhatta euroa) eli  
1,7 % (1,2 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui         
tietokoneohjelmistojen hankintoihin ja päivityksiin.              

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 78,8 % (80,3 % 31.3.2009, 77,7 
% 31.12.2009). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -24,5 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -16,8 % (-32,2 % 31.12.2009).                        

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 0 euroa (185 tuhatta euroa).   
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 8 009 tuhatta euroa (5 478 
tuhatta euroa).                                 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 778 (6 526) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,6 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 086 440 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.3.2010        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            403 704        5,02       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic                        
  Small Cap              288 594        3,59       
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
7. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    58 555        0,73       
10. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
11. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
12. Haapanala Auvo            35 000        0,43       
13. Westerberg Olof           33 600        0,42       
14. Fromond Elsa             32 200        0,40       
15. Karvonen Eero            27 900        0,34       
Yhteensä               3 807 848       47,36       
Hallintarekisteröidyt         1 090 224       13,56       
Muut                 3 141 928       39,08       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
nousi 5.2.2010 tehdyllä osakekaupalla 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen.    

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 482 796 kappaletta
eli 6,0 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli  
5 259 915 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,00 euroa, ylin 11,89 euroa ja   
keskikurssi 10,67 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 11,89 euroa. 
Yhtiön markkina-arvo 31.3.2010 oli 95 595 600 euroa (65 928 000 euroa 31.3.2009,
82 812 000 euroa 31.12.2009).                          

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-maaliskuussa 2010 henkilöstöä oli keskimäärin 371 (411) ja kauden lopussa 
370 (407). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 18 (14)
henkilöä.                                    

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia hallituksen        
toimintakertomuksessaan 2.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan     
erityiset riskit liittyvät kuluttajien ostokäyttäytymisen kehittymiseen.    
Riskienhallinnassa korostuu yhtiön liiketoiminnan muutosvaiheen hallinta ja   
seuranta sekä riittävän ydinosaamisen varmistaminen.              

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja   
turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2009 vuosikertomuksessa. Raportoinnin   
viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.   

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.4.2010 vahvisti vuoden 2009     
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2009     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 618 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 20.4.2010 ja osingon maksupäivä 27.4.2010.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Puheenjohtajana toimii Pekka Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika  
Ihamuotila. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun.                                    

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö      
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu.  
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.          

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohdan 9 muuttamisesta. Muutettu kohta sisältyy 17.3.2010 julkaistuun      
yhtiökokouskutsuun.                               

Liputukset                                   
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta         
ja äänimäärästä laski 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen osakelainan johdosta     
15.4.2010 ja palautui 5,13 %:iin eli 412 259 osakkeeseen osakelainan päättyessä 
28.4.2010.                                   

Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 5,60 %:iin eli 450 000 osakkeeseen  
20.4.2010 tehdyllä osakekaupalla. Kaupan jälkeen Credit Suisse Securities    
(Europe) Ltd omisti 400 000 osaketta ja Credit Suisse Securities (USA) LLC   
50 000 osaketta. Edellä mainittujen Credit Suisse Group AG:n hallinnoimien   
yhteisöjen yhteenlaskettu osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
laski 23.4.2010 tehdyllä osakekaupalla alle 5,00 %:iin.             

LOPPUVUODEN 2010 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski   
hieman, mutta tulos parani selvästi. Markkinatilanteen ennakoidaan kuitenkin  
jatkuvan melko haasteellisena loppuvuonna 2010.                 

Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin merkitys yhtiön  
liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Kuluvana  
vuonna viennin arvioidaan kasvavan hieman. Konsernin liikevaihtoon ja      
tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä kampanjoista syntyneitä    
merkittäviä myyntituloja; tänä vuonna vastaavanlaisten liikevaihtoa lisäävien ja
tulosta parantavien myyntitulojen arvioidaan olevan määrältään pienempiä.    
Tulosta tulevat rasittamaan myös päätetyt lisäpanostukset kansainvälisen    
jakeluverkoston kehittämiseen.                         

Yhtiön koko vuoden 2010 arvio on muuttumaton: liikevaihdon ja liikevoiton    
ennakoidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 tasolla.               

Helsingissä 6. toukokuuta 2010                         

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma                 
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.         
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.        

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.3.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    

KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa            1-3/  1-3/  Muutos,  1-12/       
                  2010  2009     %   2009       

LIIKEVAIHTO           16 008 16 263   -1,6  72 473       
Liiketoiminnan muut tuotot      7   23   -69,6    41       
Valmiiden ja keskeneräisten                           
 tuotteiden varastojen muutos   1 517   194       -2 135       
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  7 490  6 809   10,0  26 890       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut         4 216  4 535   -7,0  18 202       
Poistot               357   350    2,0  1 394       
Liiketoiminnan muut kulut     4 246  4 807   -11,7  17 602       

LIIKEVOITTO/TAPPIO        1 223   -21       6 291       

Rahoitustuotot            -2   24  -108,3    86       
Rahoituskulut            12   10   20,0   -23       
                   10   34   -70,6    63       

VOITTO ENNEN VEROJA        1 233   13       6 354       

Tuloverot              305    -       1 653       

TILIKAUDEN TULOS          928   13       4 701       

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille        928   13       4 701       

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
 voitosta laskettu laimentamaton                        
 ja laimennusvaikutuksella oikaistu                       
 osakekohtainen tulos, euroa    0,12  0,00        0,59       


LAAJA TULOSLASKELMA                               

(1 000 euroa)            1-3/  1-3/       1-12/       
                  2010  2009        2009       

Tilikauden tulos           928   13       4 701       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos           -   -4         4       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS        928   9       4 705       

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille         928   9       4 705       


KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          31.3.2010  31.3.2009  31.12.2009       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 553    9 811    9 805       
Aineettomat hyödykkeet        578     434     409       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20     20      20       
                  10 151   10 265    10 234       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          16 162   16 735    15 229       
Myyntisaamiset ja muut saamiset   7 247    6 618    5 241       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verosaamiset    18     268      18       
Rahavarat              8 009    5 478    10 245       
                  31 436   29 099    30 733       

VARAT YHTEENSÄ           41 587   39 364    40 967       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040   8 040     8 040       
Muuntoerot               2     -6       2       
Kertyneet voittovarat       24 711   23 517    23 783       
Oma pääoma yhteensä        32 753   31 551    31 825       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       693    705      683       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       7 557   6 905     7 874       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat     584     18      585       
Rahoitusvelat              -    185       -       
                  8 141   7 108     8 459       

Velat yhteensä           8 834   7 813     9 142       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    41 587   39 364    40 967       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

(1 000 euroa)              1-3/   1-3/    1-12/       
                    2010   2009    2009       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto            928    13    4 701       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot      357    350    1 394       
 Rahoitustuotot ja -kulut        -10    -35     -63       
 Verot                  305     -    1 653       
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 580    328    7 685       

Käyttöpääoman muutos         -2 905   -179    2 997       
 Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)            -1 664    122     834       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)             -933    551    2 055       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)       -308   -852     108       
Liiketoiminnan rahavirta ennen                         
 rahoituseriä ja veroja        -1 325    149   10 682       

Maksetut korot ja maksut muista                         
 liiketoiminnan rahoituskuluista     12    11     -24       
Saadut korot               -2    56     120       
Maksetut verot             -646   -663    -837       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       -1 961   -447    9 941       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -275   -188   -1 202       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         -275   -188   -1 202       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -     -    -185       
Maksetut osingot              -     -   -4 422       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           -     -   -4 607       

Rahavarojen muutos          -2 236   -635    4 133       

Rahavarat kauden alussa        10 245   6 112    6 112       
Rahavarat kauden lopussa        8 009   5 478   10 245       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        -4      13      9        

Osingonjako                     -      -        

Oma pääoma                                   
 31.3.2009       8 040    -6    23 517   31 551        


Oma pääoma                                   
 1.1.2010        8 040     2    23 783   31 825        

Tilikauden laaja tulos        -      928     928        

Osingonjako                     -      -        

Oma pääoma                                   
 31.3.2010       8 040     2    24 711   32 753        


TUNNUSLUKUJA                                  

                 1-3/   1-3/  Muutos,  1-12/       
                 2010   2009     %   2009       

Tulos/osake, euroa        0,12   0,00        0,59       
Oma pääoma/osake, euroa     4,07   3,92    3,8   3,96       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   11,5   0,17        14,8       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         15,1   0,03        20,1       
Omavaraisuusaste, %       78,8   80,3        77,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -24,5  -16,8        -32,2       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           275   188        1 202       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,7   1,2         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          10 645  18 056   -41,0  11 306       
Henkilöstö keskimäärin      371   411    -9,7   400       
Henkilöstö kauden lopussa     370   407    -9,2   370       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)     1-3/2010  1-3/2009  Muutos, %  1-12/2009       

Suomi          10 185   10 874    -6,3   52 711       
Muut Pohjoismaat     1 986   1 698    17,0    7 042       
Muu Eurooppa       1 443   1 302    10,8    4 821       
Pohjois-Amerikka      732    722     1,4    3 003       
Muut maat         1 662   1 667    -0,3    4 896       
YHTEENSÄ         16 008   16 263    -1,6   72 473       

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)     1-3/2010  1-3/2009  Muutos, %  1-12/2009       

Vaatetus         7 216   7 078     1,9   27 466       
Sisustus         6 289   6 185     1,7   32 687       
Laukut          2 503   3 000    -16,6   12 320       
YHTEENSÄ         16 008   16 263    -1,6   72 473       


SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-3/2010  1-3/2009 Muutos, % 1-12/2009       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        16 008   16 263   -1,6   72 473       
 Liiketulos         1 223    -21        6 291       
 Varat           41 587   39 364    5,6   40 967       


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         1-3/   10-12/   7-9/    4-6/       
               2010    2009   2009    2009       

Liikevaihto         16 008   20 719  19 492   15 999       
Liiketulos          1 223   2 353   2 901   1 058       
Tulos/osake, euroa      0,12    0,22   0,27    0,10       

(1 000 euroa)         1-3/  10-12/   7-9/    4-6/       
                2009   2008   2008    2008       

Liikevaihto         16 263  22 061  21 913   18 539       
Liiketulos           -21   1 845   3 747   2 540       
Tulos/osake, euroa       0,00   0,17   0,35    0,23


marimekko_osavuosikatsaus_q1_2010.pdf