Offentliggjort: 2010-05-03 12:36:22 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 42, 2010 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 29. april 2010.
Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige
indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.


Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


 Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab[HUG#1411107]


Førtidige indfrielser pr. 29. april 2010.txt
Førtidige indfrielser pr. 29. april 2010.pdf