Offentliggjort: 2010-03-29 09:23:47 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 26. marts 2010.
Selskabsmeddelelse nr. 32, 2010 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i 
Nordea Kredit (CK 93) pr. 26. marts 2010.                    


Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige     
indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.            
                                         
Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX   
København.                                   
                                         
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.          
                                         
                                         
Venlig hilsen                                  
                                         
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


fortidige indfrielser pr 26 marts 2010.txt
fortidige indfrielser pr 26 marts 2010.pdf