Julkaistu: 2010-03-16 14:13:00 CET
Componenta Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Etra Capital Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 20 %
Componenta Oyj                   Pörssitiedote 16.3.2010 klo 15.10 


Componenta Oyj on saanut Etra Capital Oy:ltä seuraavan 16.3.2010 päivätyn
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. 

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukainen ilmoitus omistusoikeuden
muuttumisesta. 

Etra Capital Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
ylittänyt 20 %:n rajan osakekaupalla, joka tehtiin 16.3.2010 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle
ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2010

3) Tarkka osuus Componenta  Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Kpl määrä	Osuus osake-		Osuus ääni-
			pääomasta		määrästä
Etra Capital Oy 	4 347 464	24,90 %		24,90 %

4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Etra Capital Oy, Y-tunnus
2305147-6 

Helsingissä 16.3.2010
Etra Capital Oy”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 17 457 798 kpl. 

Helsinki 16. maaliskuuta 2010 


COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen			
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2009 oli 300
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 700. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com


tiedote_16032010_liputus_etra_capital.pdf