Julkaistu: 2010-03-16 13:50:00 CET
Componenta Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Oy Etra Invest Ab:n omistus Componentassa on alittanut 5 %
Componenta Oyj              Pörssitiedote 16.3.2010 klo 14.50 


Componenta Oyj on saanut Oy Etra Invest Ab:ltä seuraavan 16.3.2010 päivätyn
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. 

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden
muuttumisesta 

Oy Etra Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
alittanut 5 % rajan 16.3.2010 toteutuneella osakekaupalla, jossa Oy Etra Invest
Ab on myynyt kaikki omistamansa Componenta Oyj:n osakkeet. Ennen em. kauppaa Oy
Etra Invest Ab omisti 4 347 464 kpl Componenta Oyj:n osaketta edustaen 24,90 %
yhtiön osakemäärästä ja kaupan jälkeen omistus on 0 %. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 § mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle
ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistus on muuttunut: 16.3.2010

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 

         Kpl määrä	   Osuus osake-		Osuus ääni-
                 pääomasta		määrästä
Oy Etra Invest Ab 	0	    0,00 %		0,00 %

Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus: Oy Etra Invest Ab, Y-tunnus
0672234-6 

Helsingissä 16.3.2010
Oy Etra Invest Ab”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 17 457 798 kpl. 

Helsinki 16. maaliskuuta 2010 

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2009 oli 300
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 700. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com


tiedote_16032010_liputus_etra_invest.pdf