Published: 2010-02-22 10:17:35 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Company Announcement
Selskabsmeddelelse nr. 19, 2010 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 19. februar 2010.
Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige
indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab[HUG#1386942]


Førtidige indfrielser pr. 19.02.2010.txt
Førtidige indfrielser pr. 19.02.2010.pdf