Offentliggjort: 2010-02-19 11:43:52 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 18, 2010 - Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2010.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. april 2010, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


[HUG#1386481]


Udtrækning pr. 1. april 2010..txt
Udtrækning pr. 1. april 2010..pdf