Julkaistu: 2010-02-03 08:45:00 CET
Marimekko Oyj - Tilinpäätöstiedote
MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009
Marimekko Oyj        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                 
               3.2.2010 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009              

Vuonna 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 10,7 % ja oli 72,5 milj. euroa
(81,1 milj. euroa). Liikevoitto laski 6,3 milj. euroon (10,0 milj. euroa).   
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,8 milj. euroa (10,0 milj. euroa). 
Tilivuoden voitto verojen jälkeen oli 4,7 milj. euroa (7,4 milj. euroa) ja   
osakekohtainen tulos 0,59 euroa (0,92 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 9,9 
milj. euroa (8,0 milj. euroa). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta
2009 jaetaan osinkoa 0,45 euroa (0,55 euroa) osakkeelta. Tilivuonna 2010    
konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2009 
tasolla.                                    

                     1-12/  1-12/  Muutos,       
                     2009   2008     %       

Liikevaihto, 1 000 euroa        72 473  81 107   -10,7       
Viennin ja ulkomaantoimintojen                         
 osuus, % liikevaihdosta         27,3   27,0             
Liikevoitto, 1 000 euroa         6 291  9 956   -36,8       
Liikevoitto ilman kertaluonteisia                        
 eriä, 1 000 euroa            6 803  9 956   -31,7       
Voitto ennen veroja, 1 000 euroa     6 354  9 964   -36,2       
Tilivuoden voitto, 1 000 euroa      4 701  7 378   -36,3       
Tulos/osake, euroa            0,59   0,92   -35,9       
Oma pääoma/osake, euroa          3,96   3,92    1,0       
Oman pääoman tuotto (ROE), %       14,8   24,2             
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %    20,1   32,3             
Omavaraisuusaste, %            77,7   78,7             

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Vuosi 2009 oli toimialalla ja myös Marimekolle poikkeuksellisen haastava.   
Kulutuskysynnän raju supistuminen vähensi myyntiämme niin Suomessa kuin     
ulkomailla. Onnistuimme kuitenkin tekemään välttävän tuloksen ja saavuttamaan  
vahvan kassavirran. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketulos parani selvästi
edellisvuodesta. Koko vuoden tulokseen vaikuttivat heikentävästi        
henkilöstövähennyksiin liittyvät kertaluonteiset kulut sekä edellisvuotta    
pienemmät rojaltitulot ja kampanjatulot. Sopeutimme toimintaamme vastaamaan   
vähentynyttä kysyntää, ja kannattavuuden heikentyminen hidastui. Uskomme, että 
toteutettu toimintojen uudelleenorganisointi ja toiminnan tehostaminen     
parantavat mahdollisuuksiamme kasvaa tulevina vuosina.             

Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta veimme yhtiötä määrätietoisesti    
eteenpäin pitkän aikavälin strategian viitoittamaan suuntaan. Vuonna 2009    
ulkomailla avautui kuusi uutta Marimekko-konseptimyymälää: viisi Japanissa ja  
yksi Kööpenhaminassa. Lontoon-konseptimyymälä siirtyi Marimekon omistukseen   
huhtikuussa. Marimekko-myymälät Tukholmassa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä  
uudistuivat ja laajenivat, ja toinen Tampereen-myymälöistä muutti uusiin    
tiloihin. Täydensimme mallistojamme uusilla tuotekategorioilla ja lanseerasimme 
menestyksellisesti uusia tuotteita, joissa oma tuotemuotoilu yhdistyy Marimekon 
tunnetusti vahvaan kuviosuunnitteluun.                     

Joitakin heikkoja signaaleja käänteestä myönteiseen on nähtävissä, mutta    
ennakoimme markkinatilanteen pysyvän haasteellisena myös kuluvana vuonna. Tästä 
huolimatta jatkamme pitkäjänteistä panostamista tuotekehitykseen ja       
kansainvälisen kasvun rakentamiseen. Maantieteellisesti keskitymme       
pääsääntöisesti sellaisiin alueisiin, joilla brändimme on ennestään tunnettu.  
Tutkimme myös joitakin kokonaan uusia markkina-alueita. Kiitän uskollisia    
asiakkaitamme saamastamme tuesta sekä henkilöstöämme erinomaisesta työstä    
erittäin vaikeassa markkinatilanteessa.”                    
                                        
Vuosikalenteri 2010                               
Vuoden 2009 vuosikertomus julkistetaan viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous   
pidetään torstaina 15.4.2010 klo 14.00 alkaen. Vuoden 2010 osavuosikatsaukset  
julkistetaan seuraavasti: tammi-maaliskuulta torstaina 6.5.2010 klo 9.00,    
tammi-kesäkuulta torstaina 12.8.2010 klo 9.00 sekä tammi-syyskuulta torstaina  
4.11.2010 klo 9.00.                               

Vuosikooste 2009 ja tiedotteet                         
Kooste Marimekon tilivuoden 2009 aikana julkaisemista pörssitiedotteista sekä  
muista tärkeimmistä tiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilla       
www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut/Vuosikoosteet.  
Kaikki yhtiön pörssitiedotteet ovat luettavissa kohdassa Sijoittajat/Tiedotteet.

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Piia Pakarinen                                 
Puh. 09 758 7293                                
Faksi 09 755 3051                                
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa, josta viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,3 %. Konsernin palveluksessa on noin 370    
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.          

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009        

MARKKINAKATSAUS                                 

Ensimmäisiä merkkejä maailmantalouden käänteestä näkyi loppuvuonna 2009.    
Suomessa koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät olivat vielä varovaiset, mutta  
talouden laskun päättyminen ja vähittäiskaupan kasvukäänne olivat kuitenkin   
nähtävissä. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, marraskuu 2009 
sekä talouskatsaus 21.1.2010) Kuluttajien luottamus Suomen talouteen oli    
tammikuussa keskimääräistä vahvempaa, mutta arviot omasta työllisyydestä olivat 
edelleen heikot (Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, tammikuu 2010). Vuonna 2009 
Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä laski 2,6 % (Tilastokeskus: Kaupan     
liikevaihtokuvaaja 2009, joulukuu, pikaennakko). Tammi-marraskuussa 2009    
vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) laski 2,6 % (Tekstiili- ja 
Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti laski 1,8 %, miesten vaatteiden 5,0 % 
ja lasten vaatteiden 1,2 %. Laukkujen myynti laski 10,0 %. Tammi-marraskuussa  
2009 vaatteiden (SITC 84) vienti laski 17 % ja tuonti 10 %; tekstiilien (SITC  
65) vienti laski 24 % ja tuonti 23 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, marraskuu 
2009).                                     

LIIKEVAIHTO                                   

Vuosi 2009                                   
Vuonna 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 10,7 % ja oli 72 473 tuhatta 
euroa (81 107 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 10,9 % ja oli 52 711
tuhatta euroa (59 175 tuhatta euroa). Vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 9,9 %
ja olivat 19 762 tuhatta euroa (21 932 tuhatta euroa). Viennin ja        
ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 27,3 % (27,0 %).     
Liikevaihdon laskuun vaikutti heikosta markkinatilanteesta johtuva kysynnän   
hiipuminen, joka heijastui erityisesti tukkumyyntiin sekä kotimaassa että    
ulkomailla. Eroa vertailukauteen kasvattivat myös edellisvuoden yksittäiset   
katsausvuotta suuremmat kampanjat ja niistä kertyneet myyntitulot sekä     
rojaltitulot. Vuoden aikana avautuneet kuusi uutta konseptimyymälää lisäsivät  
tukkumyyntiä ulkomailla.                            

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 37,9 %,  
sisustus 45,1 % ja laukut 17,0 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 72,7 %, muut Pohjoismaat 9,7 %, muu Eurooppa 6,7 %,       
Pohjois-Amerikka 4,1 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 6,8 %.                  

Vuonna 2009 Marimekon omien kotimaanmyymälöiden myynti laski 1,4 % verrattuna  
vuoteen 2008. Myynti kotimaisille jälleenmyyjille laski 13,9 %; myynnin     
supistuminen johtui osittain edellisvuoden merkittävistä, katsausvuotta     
suuremmista kampanjatoimituksista.                       

Vuoden 2009 viimeinen neljännes                         
Loka-joulukuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 6,1 % ja oli 20 719 
tuhatta euroa (22 061 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto laski 6,9 % ja oli  
16 538 tuhatta euroa (17 762 tuhatta euroa). Kampanjatoimitukset olivat     
edellisen vuoden tasolla. Vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 2,7 % ja olivat 
4 181 tuhatta euroa (4 299 tuhatta euroa). Vuoden aikana avautuneet kuusi uutta 
konseptimyymälää kasvattivat katsauskauden tukkumyyntiä ulkomailla.       

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Vuonna 2009 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 8,1 % ja oli 27 466 tuhatta 
euroa (29 898 tuhatta euroa). Japanissa myynti kasvoi erittäin voimakkaasti.  
Myös markkina-alueella muu Eurooppa myynti kasvoi hieman. Suomessa myynti    
supistui jonkin verran. Myynti laski merkittävästi Pohjois-Amerikassa sekä   
markkina-alueella muut Pohjoismaat, missä lasku selittyi osittain vuoden 2008  
toisella neljänneksellä kertyneestä merkittävästä rojaltitulosta. Viennin ja  
ulkomaantoimintojen osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 23,1 %.    

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto laski 13,4 % ja oli 32 687 tuhatta euroa    
(37 747 tuhatta euroa). Japanissa myynti kasvoi. Muilla vientialueilla ja    
Suomessa myynti väheni. Suomessa lasku johtui osittain edellisvuoden      
yksittäisten katsausvuotta suurempien kampanjoiden myyntituloista. Viennin ja  
ulkomaantoimintojen osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 29,5 %.    

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 8,5 % ja oli 12 320 tuhatta euroa (13 462 
tuhatta euroa). Japanissa ja markkina-alueella muu Eurooppa myynti kasvoi hyvin.
Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella muut Pohjoismaat myynti laski      
huomattavasti. Suomessa myynti laski jonkin verran. Lasku johtui lähes kokonaan 
edellisvuodelle ajoittuneesta merkittävästä kampanjatoimituksesta. Viennin ja  
ulkomaantoimintojen osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 30,7 %.     

Yritysmyynti                                  
Yritysmyynti laski 51,2 %. Lasku johtui osittain edellisvuoden merkittävistä,  
katsausvuotta suuremmista kampanjatoimituksista. Lisäksi vuonna 2009 vallinnut 
heikko taloustilanne vähensi yritysasiakkaiden hankintojen määrää tuntuvasti.  

Vienti ja ulkomaantoiminnot                           
Epävarma taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2009. Kulutuskysyntä väheni, ja  
asiakkaat olivat varovaisia ostoissaan. Loppuvuodesta oli havaittavissa lievää 
elpymistä, mutta odotettua käännettä parempaan ei tapahtunut. Vuonna 2009    
Marimekon vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 9,9 % ja olivat 19 762 tuhatta  
euroa (21 932 tuhatta euroa). Myynnin kehitys vaihteli suuresti eri maissa.   
Japanissa myynti kasvoi voimakkaasti. Markkina-alueella muu Eurooppa myynti   
nousi hieman. Muilla vientialueilla myynti laski huomattavasti. Suurimmat    
vientimaat olivat Japani, Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska ja Saksa.         

Markkina-alueella muut Pohjoismaat kaikkien tuotelinjojen myynti supistui    
voimakkaasti. Liikevaihto laski 7 042 tuhanteen euroon, mikä oli 25,3 % vähemmän
kuin vuotta aiemmin (9 423 tuhatta euroa). Myynnin laskun lisäksi liikevaihdon 
supistumiseen vaikuttivat Ruotsin kruunun heikentyminen (noin 20 %) sekä vuoden 
2008 toisella neljänneksellä kertyneet merkittävät rojaltitulot.        

Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto nousi 2,6 % ja oli 4 821 tuhatta   
euroa (4 700 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi hyvin ja vaatteiden hieman;
sisustustuotteiden myynti laski aavistuksen. Liikevaihdon kasvu syntyi Lontoossa
sijaitsevan Marimekko-myymälän liiketoiminnan siirtymisestä Marimekon      
omistukseen.                                  

Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski 24,8 % ja oli 3 003 tuhatta euroa (3 994  
tuhatta euroa). Vaatteiden ja laukkujen myynti supistui erittäin voimakkaasti, 
sisustustuotteiden jonkin verran.                        

Markkina-alueella muut maat liikevaihto nousi 28,3 % ja oli 4 896 tuhatta euroa 
(3 815 tuhatta euroa). Kasvu kertyi Japanista, pääasiassa uusista        
konseptimyymälöistä, joita vuoden aikana avautui viisi. Erityisesti vaatteiden 
ja laukkujen myynti nousi hyvin voimakkaasti. Vuoden päättyessä Japanissa oli  
yhteensä kaksikymmentä Marimekko-konsepti- ja shop-in-shop-myymälää.      

Lisenssimyynti                                 
Lisenssitulot laskivat voimakkaasti vuonna 2009. Valtaosa laskusta johtui vuoden
2008 toiselle neljännekselle ajoittuneista merkittävistä rojaltituloista, jotka 
syntyivät yhteistyöstä H & M Hennes & Mauritz AB:n kanssa. Suomessa       
lisenssitulot kasvoivat ja Yhdysvalloissa laskivat jonkin verran.        

Tuotanto ja ostot                                
Vuonna 2009 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä laski 21 %. Tämä johtui   
varastojen pienentämisestä ja myynnin laskusta. Kangaspainon vanhan painokoneen 
poistuttua käytöstä kesäkuussa tuotantokapasiteettia oli aiempaa vähemmän ja se 
oli täyskäytössä. Työllisyyden turvaamiseksi joidenkin tuotteiden alihankintaa 
vähennettiin ja niiden valmistusta siirrettiin Kiteen- ja Sulkavan-tehtaille.  
Vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetuilla tuotantorakenteen muutoksilla ja
henkilöstövähennyksillä vahvistettiin omien tuotantolaitosten kilpailukykyä ja 
toiminnan kannattavuutta. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä oli vuonna 2009    
edellisen vuoden tasolla; Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski hieman.      

TULOS                                      

Vuosi 2009                                   
Vuonna 2009 konsernin liikevoitto laski 36,8 % ja oli 6 291 tuhatta euroa (9 956
tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8,7 % (12,3 %).      
Liikevoittoon sisältyy säästö- ja tehostamistoimenpiteistä johtuviin      
henkilöstövähennyksiin liittyvä 512 tuhannen euron kertaluonteinen kulu.    
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6 803 tuhatta euroa (9 956 tuhatta  
euroa).                                     

Liikevoittoa heikensi myynnin voimakas supistuminen. Eroa vertailukauteen    
kasvattivat myös vuoden 2008 yksittäiset katsauskautta suuremmat kampanjat ja  
niistä kertyneet myyntitulot sekä lisenssitulot. Lisäksi myymälätilojen     
kohonneet vuokrakustannukset vaikuttivat kannattavuuteen heikentävästi.     
Toisaalta toiminnan tehostamisella ja erilaisilla säästötoimenpiteillä     
saavutettiin noin 600 tuhannen euron kiinteiden kustannusten säästöt.      

Markkinointiin käytettiin vuoden aikana yhteensä 3 137 tuhatta euroa (3 398   
tuhatta euroa) eli 4,3 % (4,2 %) konsernin liikevaihdosta.           

Konsernin poistot olivat 1 394 tuhatta euroa (1 324 tuhatta euroa) eli 1,9 %  
(1,6 %) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 63 tuhatta euroa (8 tuhatta 
euroa) eli 0,1 % (0,0 %) liikevaihdosta.                    

Tilivuoden voitto verojen jälkeen laski 36,3 % ja oli 4 701 tuhatta euroa (7 378
tuhatta euroa) eli 6,5 % (9,1 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,59 
euroa (0,92 euroa).                               

Vuoden 2009 viimeinen neljännes                         
Loka-joulukuussa 2009 konsernin liikevoitto nousi vertailukaudesta 27,5 % ja oli
2 353 tuhatta euroa (1 845 tuhatta euroa). Kampanjat ja niistä kertyneet    
myyntitulot olivat edellisen vuoden tasolla. Toiminnan tehostamisen ja     
erilaisten säästötoimenpiteiden tuloksena kustannukset vähenivät verrattuna   
vuoden 2008 vastaavaan neljännekseen. Tulosta paransi myös se, että nopeasti  
heikentynyt markkinatilanne näkyi myynnin huomattavana laskuna Suomessa ja   
ulkomailla jo vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Tulos osaketta kohden oli 
0,22 euroa (0,17 euroa).                            

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1 202 tuhatta euroa (1 362 tuhatta euroa)  
eli 1,7 % (1,7 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui       
myymälätilojen uudistamiseen sekä Herttoniemen-toimitilojen kunnostamiseen.   

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 77,7 % (78,7 % 31.12.2008).  
Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 
oli -32,2 %, kun se edellisvuoden lopussa oli -18,8 %.             

Konsernin rahoitusvelat olivat vuoden päättyessä 0 euroa (185 tuhatta euroa).  
Tilivuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 10 245 tuhatta euroa (6 112    
tuhatta euroa).                                 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Kauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 716 (6 351)    
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,8 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 18,0 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 087 340 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.12.2009       

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            406 284        5,05       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
6. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
7. Nordea Nordenfonden         173 506        2,16       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Nacawi Ab              60 300        0,75       
10. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    57 455        0,71       
11. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
12. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
13. Sijoitusrahasto Nordea                           
  Nordic Small Cap           38 904        0,48       
14. Haapanala Auvo            33 000        0,41       
15. Fromond Elsa             32 200        0,40       
Yhteensä               3 729 944       46,39       
Hallintarekisteröidyt         1 105 593       13,75       
Muut                 3 204 463       39,86       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
Kirsti Paakkasen määräysvallassa olevan Workidea Oy:n osuus Marimekko Oyj:n   
osakepääomasta ja äänimäärästä laski 8.1.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin 
eli 0 osakkeeseen.                               

Barclays Capital Securities Limitedin osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja  
äänimäärästä nousi 8.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 6,09 %:iin eli 490 000    
osakkeeseen ja laski 14.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0     
osakkeeseen.                                  

Fautor S.P.R.L:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski   
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen. Semerca     
Investments S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi  
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 10,58 %:iin eli 850 377 osakkeeseen. Marimekko 
Oyj:n saaman tiedon mukaan Semerca Investments S.A. on Fautor S.P.R.L:n     
emoyhtiö.                                    

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Vuoden 2009 aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 620 304 kappaletta
eli 20,2 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 
15 104 869 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 7,50 euroa, ylin 11,44 euroa ja   
keskikurssi 9,70 euroa. Vuoden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 10,30 euroa.  
Yhtiön markkina-arvo 31.12.2009 oli 82 812 000 euroa (67 134 000 euroa     
31.12.2008).                                  

HENKILÖSTÖ                                   

Vuonna 2009 henkilöstöä oli keskimäärin 400 (411) ja vuoden lopussa 370 (414). 
Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 17 (16) henkilöä. 

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Riskienhallinta on kiinteä osa yhtiön johtamis- ja päätöksentekoprosessia ja  
kattaa konsernin kaikki toiminnot. Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään 
Marimekon strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Yhtiön hallitus on     
hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet, vastuut ja organisoinnin. Hallitus myös
valvoo riskienhallinnan toteutumista. Riskienhallintaperiaatteidensa mukaan   
Marimekko luokittelee riskit strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja  
vahinkoriskeihin. Riskeistä raportoidaan osana yhtiön säännöllistä raportointia.

Jäljempänä kuvatuilla riskitekijöillä voi olla haitallinen vaikutus yhtiön   
omistaja-arvoon, liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan. Myös muut riskit,  
joista Marimekko ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joiden ei tällä hetkellä  
katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi      
tulevaisuudessa.                                

Marimekon merkittävimmät strategiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen
ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä. Maailmantalouden suhdanteet 
vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön   
markkina-alueilla. Kulutuskysynnän väheneminen on vaikuttanut myynnin      
kehitykseen, mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi yhtiön kasvu- ja      
tulosnäkymiin. Marimekko elää voimakasta muutosvaihetta, ja yhtiössä on     
käynnissä useita kehitysprojekteja. Vuoden 2009 aikana yhtiön toimintoja    
uudelleenorganisoitiin ja toimintaa tehostettiin. Marimekon ylimmässä johdossa 
sekä yhtiön toiminnan kannalta keskeisillä ydinosaamisen alueilla tapahtui   
henkilömuutoksia. Yhtiön kyvyllä kehittää ja kaupallistaa uusia tuotteita, jotka
vastaavat kuluttajien odotuksia, on vaikutusta yhtiön myyntiin ja        
kannattavuuteen. Riskienhallinnassa korostuu muutosvaiheen hallinta ja seuranta 
sekä riittävän ydinosaamisen varmistaminen.                   

Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat hankinta- ja logistiikkaprosessien 
toimintavarmuus ja luotettavuus. Oman tuotannon osuus on laskenut, ja yhtiö   
käyttää tuotteidensa valmistukseen enenevässä määrin alihankkijoita. Näin ollen 
yhtiön riippuvuus hankintaketjusta on lisääntynyt. Tavarantoimitusten viiveet  
tai häiriöt voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Vuonna
2009 yhtiössä toteutettiin hankintaprosessin riskianalyysi, jossa tunnistettiin 
keskeisiä riskialueita operatiivisen toiminnan tehokkuuden, talousraportoinnin 
oikeellisuuden, lakien ja vaatimusten noudattamisen sekä väärinkäytösten    
ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Riskien toteutumisen havaitsemiseksi ja      
estämiseksi määritettiin kontrollipisteet ja vastuut. Riskejä hallitaan     
parantamalla hankintaprosessin häiriönsietokykyä ja kouluttamalla        
ostohenkilöstöä. Tärkeimpien tuotteiden ja vaihtoehtoisten hankintakanavien   
saatavuus, hankintatoiminnan operatiivinen tehokkuus, ostohenkilöstön osaaminen 
sekä raportoinnin kattavuus ja toimivuus ovat yhtiössä jatkuvan kehittämisen  
kohteita.                                    

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, tuotannontekijöiden   
hintakehitykseen, asiakkaiden maksuvalmiuteen ja valuuttakurssimuutoksiin    
liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan.     
Marimekon tuotteiden valmistuksessa käytetään monia raaka-aineita, joista    
tärkein on puuvilla. Raaka-aineiden hintojen äkillisillä muutoksilla saattaa  
olla vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen. Myyntisaamisiin liittyviä      
luottoriskejä vastaan suojaudutaan asiakkaiden luottolimiittien, luottotietojen 
ja taloudellisen tilan jatkuvalla seurannalla. Luottoriskiä pienennetään myös  
käyttämällä ennakkomaksuja, pankkitakuita ja rembursseja. Vuonna 2009 ei    
luottotappioissa eikä asiakkaiden maksukäyttäytymisessä tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Yhtiön päälaskutus- ja pääostovaluutta on euro. Muut merkittävät   
laskutusvaluutat ovat Ruotsin kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Myynnin      
kurssiriskeihin pyritään varautumaan ottamalla kurssimuutokset huomioon     
tuotteiden hinnoittelussa. Vuonna 2009 valuuttakurssimuutoksilla ei ollut    
olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Vuoden 2009 aikana tunnistettiin 
ja arvioitiin erityisesti konsernin talousraportointiprosessiin liittyviä    
riskialueita. Tunnistetuille riskeille määritettiin kontrollitavoitteet sekä  
konsernille yhteiset kontrollipisteet. Riskien toteutumisen välttämiseksi    
liiketoiminnan valvontaa ja erityisesti kustannusten hallintaa on tehostettu.  

Yhtiön vahinkoriskejä pyritään minimoimaan työsuojeluun ja turva-asioihin    
liittyvällä koulutuksella sekä työtehtäviä ja toimintatapoja koskevilla     
ohjeistuksilla. Konsernin yhtiöt ovat vakuuttaneet henkilöstönsä, omaisuutensa 
ja toimintansa. Vakuutusten kattavuus, omavastuu ja vakuutusarvot tarkistetaan 
vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain.                      

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Herttoniemen-kangaspainolla 
on voimassa oleva ympäristölupa, ja tuotanto on järjestetty sen edellyttämällä 
tavalla. Marimekon tuotannossa ei synny ongelmajätteeksi luokiteltavaa eikä   
terveydelle vaarallista jätettä. Tuotannon ja muun liiketoiminnan        
ympäristövaikutusten seurantaa varten toimintatapoja kehitetään ja tuotteisiin 
käytettäviä materiaaleja testataan säännöllisesti. Yhteistyösopimuksissa myös  
alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit velvoitetaan sitoutumaan        
ympäristövastuun kantamiseen. Yhtiön toiminnassa pyritään säästämään energiaa  
kehittämällä tuotantomenetelmiä, investoimalla energiatehokkaisiin koneisiin ja 
laitteisiin sekä seuraamalla energiankulutusta.                 

Vuonna 2009 jatkettiin pitkäjänteistä yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän  
rakentamista. Lähivuosien painopistealueiksi on määritetty hankinnat,      
suunnittelu, tuotanto ja laadunvalvonta sekä varastointi, jakelu ja logistiikka.
Marimekko raportoi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista laajemmin    
vuosikertomuksessaan sekä tiivistelmänä osavuosikatsauksissa. Raportoinnin   
viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.   

TYTÄRYHTIÖ JA OMA MYYMÄLÄ ISOON-BRITANNIAAN                   

Lontoossa sijaitsevan Marimekko-myymälän liiketoiminta hankittiin Skandium   
Ltd:ltä 1.4.2009. Myymälän liiketoimintaa hallinnoi maaliskuun 2009 lopussa   
Isoon-Britanniaan perustettu tytäryhtiö Marimekko UK Ltd.            

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2009 vahvisti vuoden 2008      
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2008     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2009 ja osingon maksupäivä 22.4.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
loppuun. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika   
Ihamuotilan.                                  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa      
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Kim Karhu. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.    

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 muuttamiseksi. Muutokset on selostettu  
16.3.2009 julkaistussa yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksessa hyväksytty     
yhtiöjärjestys on 8.4.2009 julkaistun yhtiökokouksen päätöksiä koskevan     
pörssitiedotteen liitteenä.                           

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Marimekon markkinointipäällikkö Malin Groop nimitettiin 1.8.2009 alkaen     
konsernin markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Marimekon konserni- 
ja sijoittajaviestinnästä vastaava, johtoryhmän jäsen Marja Korkeela siirtyi  
pois yhtiön palveluksesta 31.8.2009. Marimekon myyntijohtaja ja johtoryhmän   
jäsen Mervi Metsänen-Kalliovaara erosi yhtiön palveluksesta 7.10.2009.     
Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostivat 7.10.2009 alkaen Mika Ihamuotila  
puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous, hallinto ja        
sijoittajasuhteet), Malin Groop (markkinointi), Päivi Lonka (kansainvälinen   
myynti), Niina Nenonen (vaatetus, laukut ja asusteet), Piia Rossi (omat     
kotimaanmyymälät) ja Helinä Uotila (tuotanto, hankinta ja sisustus).      

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN JA SUOMEN-TOIMINTOJA KOSKEVAT YT-NEUVOTTELUT       

Marimekko ilmoitti 13.8.2009 aloittavansa koko konsernia koskevat        
yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja pysyvistä       
henkilöstövähennyksistä Suomessa. Pysyvän kokonaisvähennystarpeen arvioitiin  
olevan enintään 35 henkilöä. Yt-neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön 
kulurakennetta vastaamaan nopeasti heikentynyttä markkinatilannetta ja parantaa 
yhtiön valmiuksia kehittää toimintaansa sekä turvata edellytykset yhtiön    
vakaalle kehitykselle.                             

7.10.2009 Marimekko ilmoitti saaneensa päätökseen koko konsernia koskeneet   
yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö kertoi toimintojen uudelleenorganisoinnin ja  
toiminnan tehostamisen johtavan 35 työtehtävän päättymiseen. Lisäksi yhtiö   
ilmoitti 8 työtehtävän lisäystarpeesta; tehtävät täytettiin mahdollisuuksien  
mukaan konsernin sisäisillä siirroilla. Uusista työtehtävistä syntyvän vuotuisen
kuluvaikutuksen arvioitiin olevan noin 0,4 miljoonaa euroa. Lomautuksista    
luovuttiin loppuvuoden 2009 osalta, mutta osassa toimintoja mahdollisiin    
lomautuksiin päätettiin varautua 31.5.2010 saakka. Sittemmin lomautuksista on  
luovuttu myös kevään 2010 osalta. Henkilöstövähennyksillä ja muilla       
toteutettavilla toimenpiteillä tavoitellaan arviolta yhteensä 1,5 miljoonan   
euron vuotuisia kustannussäästöjä. Henkilöstövähennyksiin liittyen yhtiö kirjasi
vuoden 2009 kolmannelle neljännekselle 0,5 miljoonan euron kertaluonteisen   
kuluvarauksen.                                 

HALLITUKSEN EHDOTUS TILIVUODELTA 2009 MAKSETTAVAKSI OSINGOKSI          

Vuodelta 2008 maksettiin osinkoa 0,55 euroa osaketta kohden eli yhteensä    
4 422 000 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2009 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 76,3 %    
konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset 
varat 31.12.2009 olivat 19 982 129 euroa. Hallitus ehdottaa osingonmaksun    
täsmäytyspäiväksi 20.4.2010 ja osingon maksupäiväksi 27.4.2010.         

VUODEN 2010 NÄKYMÄT                               

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Marimekon myynnin    
kehityksessä oli nähtävissä joitakin positiivisia merkkejä. Haastavan      
markkinatilanteen ennakoidaan kuitenkin jatkuvan myös vuonna 2010.       

Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin merkitys yhtiön  
liikevaihdon kasvattamisessa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2009
selvästi positiivista myynninkehitystä oli nähtävissä vain Japanissa, jossa   
merkittävä osa kasvusta perustui uusien konseptimyymälöiden avauksiin. Vuonna  
2010 viennin arvioidaan kasvavan hieman. Konsernin liikevaihtoon ja       
tuloskertymään sisältyi vuonna 2009 yksittäisistä kampanjoista kertyneitä    
merkittäviä myyntituloja; vuonna 2010 vastaavanlaisten liikevaihtoa lisäävien ja
tulosta parantavien myyntitulojen arvioidaan olevan määrältään pienempiä.    

Marimekko-konsernin vuoden 2010 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan  
suunnilleen vuoden 2009 tasolla.                        

Helsingissä 3. helmikuuta 2010                         

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma            
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34, Osavuosikatsaukset    
-säännösten mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Lisäksi konserni on   
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja  
muutettuja standardeja:                             

IAS 1 -standardi (uudistettu)                          
Uudistetun IAS 1 -standardin mukaisesti Marimekko-konserni esittää sekä     
tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.                   

IFRS 8                                     
Marimekko-konsernin raportoitava toiminnallinen segmentti on          
Marimekko-liiketoiminta.                            

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.                    

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    


KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa)          10-12/  10-12/  1-12/  1-12/       
                  2009   2008   2009   2008       

LIIKEVAIHTO           20 719  22 061  72 473  81 107       

Liiketoiminnan muut tuotot      6   203    41   244       
Valmiiden ja keskeneräisten                           
 tuotteiden varastojen muutos    739  -1 851  2 135   185       
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  7 678  8 097  26 890  33 597       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut         4 660  5 133  18 202  18 287       
Poistot               363   341  1 394  1 324       
Liiketoiminnan muut kulut     4 932  4 997  17 602  18 372       

LIIKEVOITTO            2 353  1 845  6 291  9 956       

Rahoitustuotot            26    52    86   205       
Rahoituskulut            -10   -57   -23   -197       
                   16    -5    63    8       

VOITTO ENNEN VEROJA        2 369  1 840  6 354  9 964       

Tuloverot              630   474  1 653  2 586       

TILIKAUDEN VOITTO         1 739  1 366  4 701  7 378       

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille       1 739  1 366  4 701  7 378       

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
 voitosta laskettu laimentamaton                        
 ja laimennusvaikutuksella                           
 oikaistu osakekohtainen                            
 tulos, euroa           0,22   0,17   0,59   0,92       


LAAJA TULOSLASKELMA                               
                                        
(1 000 euroa)           10-12/  10-12/  1-12/  1-12/       
                   2009   2008  2009  2008       

Tilikauden tulos          1 739  1 366  4 701  7 378       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos           13   -19    4   -5       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS       1 752  1 347  4 705  7 373       

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille        1 752  1 347  4 705  7 373       


KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)                31.12.2009 31.12.2008       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet              9 805    9 948       
Aineettomat hyödykkeet               409     458       
Myytävissä olevat rahoitusvarat           20     20       
                        10 234   10 426       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus                 15 229   17 286       
Myyntisaamiset ja muut saamiset         5 241    6 109       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verosaamiset           18     268       
Rahavarat                    10 245    6 112       
                        30 733   29 775       

VARAT YHTEENSÄ                 40 967   40 201       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA                    
Osakepääoma                   8 040    8 040       
Muuntoerot                      2     -2       
Kertyneet voittovarat              23 783   23 504       
Oma pääoma yhteensä               31 825   31 542       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat              683     705       
Rahoitusvelat                    -      -       
                          683      705       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat             7 874    7 751       
Tilikauden verotettavaan tuloon                         
 perustuvat verovelat               585     18       
Rahoitusvelat                    -     185       
                         8 459    7 954       

Velat yhteensä                  9 142    8 659       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          40 967   40 201       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

(1 000 euroa)                   2009    2008       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto                4 701    7 378       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot          1 394    1 324       
 Rahoitustuotot ja -kulut             -63     -8       
 Verot                      1 653    2 586       
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta      7 685   11 280       

Käyttöpääoman muutos                              
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten                   
 lisäys (-) / vähennys (+)            834    -574       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)   2 055     995       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)            108   -1 050       
Liiketoiminnan rahavirta ennen                         
 rahoituseriä ja veroja             10 682   10 651       

Maksetut korot ja maksut muista                         
 liiketoiminnan rahoituskuluista          -24    -200       
Saadut korot                    120     201       
Maksetut verot                  -837   -2 616       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA             9 941    8 036       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin         -1 202   -1 362       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA             -1 202   -1 362       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten lainojen nostot            -    4 600       
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      -185   -5 550       
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut        -    -655       
Maksetut osingot                -4 422   -5 226       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA              -4 607   -6 831       

Rahavarojen muutos                4 133    -157       

Rahavarat kauden alussa             6 112    6 269       
Rahavarat kauden lopussa            10 245    6 112       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma       

                       Kertyneet     Oma       
             Osake-  Muunto-   voitto-   pääoma       
             pääoma   erot    varat  yhteensä       

Oma pääoma                                   
 1.1.2008         8 040     3    21 352   29 395       

Tilikauden laaja tulos         -5    7 378    7 373       

Osingonjako                   -5 226   -5 226       

Oma pääoma                                   
 31.12.2008        8 040    -2    23 504   31 542       


Oma pääoma                                   
 1.1.2009         8 040    -2    23 504   31 542       

Tilikauden laaja tulos         4     4 701   4 705       

Osingonjako                   -4 422   -4 422       

Oma pääoma                                   
 31.12.2009        8 040     2    23 783   31 825       


TUNNUSLUKUJA                                  
                   2009    2008  Muutos, %       

Tulos/osake, euroa          0,59    0,92    -35,9       
Oma pääoma/osake, euroa        3,96    3,92     1,0       
Viennin ja ulkomaantoimintojen                         
 osuus, % liikevaihdosta       27,3    27,0             
Oman pääoman tuotto (ROE), %     14,8    24,2             
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  20,1    32,3             
Omavaraisuusaste, %          77,7    78,7             
Nettovelkaantumisaste (gearing), %  -32,2    -18,8             
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa   1 202    1 362    -11,8       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta           1,7     1,7             
Vastuusitoumukset, 1 000 euroa   11 819   17 861    -33,8       
Henkilöstö keskimäärin         400     411    -2,7       
Henkilöstö kauden lopussa       370     414    -10,6       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)     8 040    8 040             
Liikkeessä olevien osakkeiden                          
 määrä keskimäärin (1 000 kpl)    8 040    8 040             


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)   10-12/  10-12/ Muutos,  1-12/  1-12/ Muutos,       
           2009   2008    %  2009  2008    %       

Suomi       16 538  17 762  -6,9 52 711 59 175  -10,9       
Muut Pohjoismaat  1 725  1 614   6,9  7 042  9 423  -25,3       
Muu Eurooppa     978   933   4,8  4 821  4 700   2,6       
Pohjois-Amerikka   694  1 117  -37,9  3 003  3 994  -24,8       
Muut maat       784   635  23,5  4 896  3 815  28,3       
YHTEENSÄ      20 719  22 061  -6,1 72 473 81 107  -10,7       


LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)   10-12/  10-12/ Muutos,  1-12/  1-12/ Muutos,       
           2009  2008    %  2009  2008    %       

Vaatetus      6 213  6 531   -4,9 27 466 29 898  -8,1       
Sisustus      11 658 12 935   -9,9 32 687 37 747  -13,4       
Laukut       2 848  2 595   9,7 12 320 13 462  -8,5       
YHTEENSÄ      20 719 22 061   -6,1 72 473 81 107  -10,7       


SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)             2009    2008  Muutos, %       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto            72 473   81 107    -10,7       
 Liiketulos             6 291    9 956    -36,8       
 Varat               40 967   40 201     1,9       


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)       10-12/    7-9/    4-6/    1-3/       
               2009    2009    2009    2009       

Liikevaihto        20 719   19 492   15 999   16 263       
Liiketulos         2 353   2 901   1 058    -21       
Tulos/osake, euroa      0,22    0,27    0,10    0,00       

(1 000 euroa)       10-12/    7-9/    4-6/    1-3/       
               2008    2008    2008    2008       

Liikevaihto        22 061   21 913   18 539   18 594       
Liiketulos         1 845   3 747   2 540   1 824       
Tulos/osake, euroa      0,17    0,35    0,23    0,17


marimekko_tilinpäätös_2009.pdf