Offentliggjort: 2010-01-25 10:12:10 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab - Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 8, 2010 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 22. januar 2010.
Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige
indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens §
27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ OMX
København.
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.


 Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


[HUG#1376647]


Førtidige indfrielser pr. 22/01-2010.txt
Førtidige indfrielser pr. 22/01-2010.pdf