Julkaistu: 2009-12-18 16:20:00 CET
Revenio Group Oyj - Pörssitiedote
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Revenio Group Oyj		Pörssitiedote 18.12.2009 klo 17.20

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Gateway Finland Oy on tänään 18.12.2009 ilmoittanut Revenio Group Oyj:lle, että
sen osuus Revenio Group Oyj:n osake-ja äänimäärästä on laskenut alle yhden
kahdeskymmenesosan (1/20). Gateway Finland Oy:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n
osake-ja äänimäärästä on 4,95 prosenttia. Gateway Finland Oy omistaa 3.800.000
Revenio Group Oyj:n osaketta. 

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 76.839.730
kappaletta. 
 
Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki 
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta. 

Revenio- konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat
Done Information Oy, Done Logistics Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy,
Finnish Led-Signs Oy ja Midas Touch Oy.