Julkaistu: 2009-12-16 17:15:00 CET
Elisa - Pörssitiedote
ELISAN OSAKEPOHJAINEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄ 2009 - 2011 JA 2007C-OPTIO-OIKEUSIEN JAKAMINEN
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2009 KLO 18.15

 Osakepalkkio

Elisa hallitus päätti 2008 Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä, joka on tarkemmin kuvattu Elisan 2008
vuosikertomuksessa sekä pörssitiedotteessa 22.12.2008. Järjestelmässä on kolme
ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2009, 2010 ja 2011.

Elisan hallitus on päättänyt, että järjestelmän mahdollinen palkkio
ansaintajaksolta 2010 perustuu Elisa-konsernin vuoden 2010 osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja liikevaihtoon. Järjestelmän piirissä on noin 50 henkilöä.
Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ansaintakaudelta 2010 voivat olla
enintään 766.000 Elisan osaketta.

Optiojärjestelmä

Elisan hallitus päätti vuonna 2007 optiojärjestelmästä, joka on tarkemmin
kuvattu Elisan 2008 vuosikertomuksessa sekä Elisan pörssitiedotteessa
18.12.2007. Elisan hallitus on päättänyt 2007C-optio-oikeuksien jakamisesta
Elisa-konsernin avainhenkilöille. Optiojärjestelmään kuuluvat ne noin 150
avainhenkilöä, jotka eivät kuulu Elisan osakepalkkiojärjestelmän piiriin.

2007C-optio-oikeuksien maksimimäärä on 850.000 kpl ja niistä jaetaan konsernin
avainhenkilöille 471.500 kappaletta. Osakkeen merkintähinta
2007C-optio-oikeudella on tällä hetkellä 13,99 euroa ja merkintäaika 1.12.2011
-31.5.2013.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAX OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>[HUG#1363164]