Julkaistu: 2009-11-05 08:00:00 CET
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               5.11.2009 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009                

Tammi-syyskuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 12 % ja oli 51,8  
milj. euroa (59,0 milj. euroa). Liikevoitto laski 3,9 milj. euroon (8,1 milj.  
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,5 milj. euroa (8,1 milj.  
euroa). Kauden voitto verojen jälkeen oli 3,0 milj. euroa (6,0 milj. euroa) ja 
osakekohtainen tulos 0,37 euroa (0,75 euroa). Liiketoiminnan rahavirta ennen  
rahoituseriä ja veroja oli 6,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Koko vuoden 2009 
arvio on muuttumaton: liikevaihdon ennakoidaan supistuvan vuodesta 2008 noin 10 
% ja liiketuloksen laskevan selvästi.                      

                 1-9/   1-9/  Muutos,  1-12/       
                 2009   2008     %   2008       

Liikevaihto, 1 000 euroa    51 754  59 046   -12,3  81 107       
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta        30,1   29,9        27,0       
Liikevoitto, 1 000 euroa    3 938  8 111   -51,5  9 956       
Liikevoitto ilman kertaluon-                          
 teisia eriä, 1 000 euroa    4 450  8 111   -45,1  9 956       
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa          3 985  8 124   -51,0  9 964       
Kauden voitto,                                 
 1 000 euroa          2 962  6 012   -50,7  7 378       
Tulos/osake, euroa        0,37   0,75   -50,7   0,92       
Tulos/osake ilman                                
 kertaluonteisia eriä, euroa   0,44   0,75   -41,3   0,92       
Oma pääoma/osake, euroa     3,74   3,75    -0,3   3,92       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   12,8   26,9        24,2       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         17,3   33,8        32,3       
Omavaraisuusaste, %       77,8   71,8        78,7       

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Haasteellinen markkinatilanne on leimannut kulunutta vuotta 2009.       
Kulutuskysynnän raju supistuminen on vähentänyt Marimekon myyntiä niin Suomessa 
kuin ulkomailla. Tilanne eri markkinoilla vaihtelee, mutta mitään selviä    
merkkejä käänteestä parempaan ei ole toistaiseksi havaittavissa. Vaikeassa   
markkinatilanteessa myönteistä on ollut hyvä kehitys Japanissa, jossa      
katsauskaudella avattiin viisi uutta Marimekko-konseptimyymälää. Kööpenhaminassa
avattiin uusi konseptimyymälä heinäkuussa. Katsauskauden jälkeen ovat avautuneet
uudistuneet Marimekko-myymälät Tukholmassa ja Tampereella.           

Kuluvan vuoden aikana olemme käynnistäneet kulurakennetta ja toiminnan     
tehokkuutta parantavia toimenpiteitä sopeuttaaksemme toimintaamme vastaamaan  
vähentynyttä kysyntää ja hidastaaksemme kannattavuuden heikentymistä. Olemme  
onnistuneet vahvistamaan yhtiön kassavirtaa vähentämällä kiinteitä kustannuksia 
ja tehostamalla käyttöpääoman hallintaa; tammi-syyskuussa 2009 käyttöpääoman  
muutos oli 1,4 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) ja liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 6,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Uskomme, että     
toimintojen uudelleenorganisointi, toiminnan tehostaminen ja kiinteiden     
kustannusten säästöön tähtäävät toimenpiteet parantavat mahdollisuuksiamme   
kasvaa tulevina vuosina.                            

Liiketoimintaympäristömme vaikeuksista huolimatta uskomme, että Marimekko on  
matkalla oikeaan suuntaan, ja jatkamme pitkäjänteistä panostamista       
tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.”                   

Marimekon julkaisemat pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla   
www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/                     
Pörssitiedotteet.                                

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Piia Pakarinen                                 
Puh. 09 758 7293                                
Faksi 09 755 3051                                
Sähköposti: piia.pakarinen@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 400    
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.          


MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009                

LIIKEVAIHTO                                   

Heinä-syyskuu                                  
Heinä-syyskuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 11,0 % ja oli 19 492
tuhatta euroa (21 913 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto laski 10,1 % ja oli 
14 183 tuhatta euroa (15 776 tuhatta euroa). Ero vertailukauteen johtuu osittain
edellisvuoden vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneesta yksittäisestä       
kampanjatoimituksesta. Vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 13,5 % ja olivat 5 
309 tuhatta euroa (6 137 tuhatta euroa).                    

Tammi-syyskuu                                  
Tammi-syyskuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 12,3 % ja oli 51 754
tuhatta euroa (59 046 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 12,7 % ja  
oli 36 173 tuhatta euroa (41 413 tuhatta euroa). Vienti ja ulkomaantoiminnot  
laskivat 11,6 % ja olivat 15 581 tuhatta euroa (17 633 tuhatta euroa). Viennin 
ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 30,1 % (29,9 %).   
Liikevaihdon laskuun vaikutti heikosta markkinatilanteesta johtuva kysynnän   
hiipuminen, joka heijastui erityisesti tukkumyyntiin sekä kotimaassa että    
ulkomailla. Eroa vertailukauteen kasvattivat myös edellisvuoden vastaavalle   
ajanjaksolle kohdistuneet yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot sekä 
kertaluonteiset rojaltitulot.                          

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 41,1 %,  
sisustus 40,6 % ja laukut 18,3 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 69,9 %, muut Pohjoismaat 10,3 %, muu Eurooppa 7,4 %,      
Pohjois-Amerikka 4,5 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 7,9 %.                  

Tammi-syyskuussa 2009 Marimekon omien kotimaanmyymälöiden myynti laski 1,8 %  
verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon. Myynti kotimaisille       
jälleenmyyjille laski 23,6 %. Myynnin voimakas supistuminen vertailukaudesta  
johtui osittain vuoden 2008 ensimmäiselle ja kolmannelle neljännekselle     
ajoittuneista merkittävistä kertaluonteisista kampanjatoimituksista.      

MARKKINAKATSAUS                                 

Maailmantalouden elpyminen näyttää alkaneen, mutta lähiajan näkymät ovat    
edelleen synkät. Suomessa vähittäiskaupan myynnin laskun ennustetaan jatkuvan  
loppuvuonnakin ja työllisyyden heikentyvän nopeasti. (Elinkeinoelämän      
keskusliitto EK: Talouskatsaus 9.10.2009) Kuluttajien luottamus Suomen talouteen
on kohentunut, mutta arviot omasta työllisyydestä olivat heikot (Tilastokeskus: 
Kuluttajabarometri, lokakuu 2009). Tammi-syyskuussa 2009 Suomen vähittäiskaupan 
myynnin määrä laski 3,3 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2009,    
syyskuu, pikaennakko). Vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) laski
2,9 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti laski 2,2 %,   
miesten vaatteiden 5,2 % ja lasten vaatteiden 2,5 %. Laukkujen myynti laski   
9,2 % ja kodintekstiilien 8,7 %. Tammi-elokuussa 2009 vaatteiden (SITC 84)   
vienti laski 16 % ja tuonti 7 %; tekstiilien (SITC 65) vienti laski 24 % ja   
tuonti 26 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, elokuu 2009).           

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-syyskuussa 2009 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 9,0 % ja oli 21 253
tuhatta euroa (23 367 tuhatta euroa). Japanissa kasvu jatkui erittäin      
voimakkaana. Myös markkina-alueella muu Eurooppa myynti kasvoi hieman. Suomessa 
myynti supistui jonkin verran. Myynti laski merkittävästi Pohjois-Amerikassa ja 
markkina-alueella muut Pohjoismaat. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus    
vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 25,8 %.                 

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto laski 15,2 % ja oli 21 029 tuhatta euroa    
(24 812 tuhatta euroa). Japanissa hyvä kasvu jatkui. Suomessa ja muissa     
Pohjoismaissa myynti laski voimakkaasti. Pohjois-Amerikassa ja markkina-alueella
muu Eurooppa myynti laski hieman. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus     
sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 33,3 %.                 

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 12,8 % ja oli 9 472 tuhatta euroa (10 867 
tuhatta euroa). Japanissa ja markkina-alueella muu Eurooppa hyvä kasvu jatkui. 
Muilla vientialueilla ja Suomessa myynti laski huomattavasti. Viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 32,8 %.     

Yritysmyynti                                  
Yritysmyynti laski 9,2 %. Lasku johtui pääosin vuoden 2008 vastaavalle     
ajanjaksolle ajoittuneista merkittävistä tämänvuotista suuremmista       
kertaluonteisista kampanjatoimituksista. Kuluvan vuoden aikana jatkuvasti    
heikentynyt taloustilanne on myös vähentänyt yritysasiakkaiden hankintojen   
määrää tuntuvasti.                               

Vienti ja ulkomaantoiminnot                           
Katsauskaudella taloudellinen tilanne jatkui epävarmana, kulutuskysyntä väheni 
edelleen ja asiakkaat olivat varovaisia ostoissaan. Tammi-syyskuussa 2009    
Marimekon vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 11,6 % ja olivat 15 581 tuhatta 
euroa (17 633 tuhatta euroa). Myynnin kehitys vaihteli suuresti eri maissa.   
Japanissa myynti kasvoi voimakkaasti. Markkina-alueella muu Eurooppa myynti   
nousi hieman. Muilla vientialueilla myynti laski. Suurimmat vientimaat olivat  
Japani, Ruotsi, Yhdysvallat, Tanska ja Norja.                  

Markkina-alueella muut Pohjoismaat kaikkien tuotelinjojen myynti supistui    
voimakkaasti. Liikevaihto laski 5 317 tuhanteen euroon, mikä oli 31,9 % vähemmän
kuin vuotta aiemmin (7 809 tuhatta euroa). Myynnin laskun lisäksi liikevaihdon 
supistumiseen vaikuttivat Ruotsin kruunun heikentyminen (noin 20 %) sekä vuoden 
2008 toisella neljänneksellä kertyneet kertaluonteiset rojaltitulot.      

Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto nousi 2,0 % ja oli 3 843 tuhatta   
euroa (3 767 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi hyvin ja vaatteiden hieman;
sisustustuotteiden myynti laski jonkin verran.                 

Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski 19,7 % ja oli 2 309 tuhatta euroa (2 877  
tuhatta euroa). Vaatteiden ja laukkujen myynti supistui erittäin voimakkaasti, 
sisustustuotteiden jonkin verran.                        

Markkina-alueella muut maat liikevaihto nousi vertailukaudesta 29,3 % ja oli 4 
112 tuhatta euroa (3 180 tuhatta euroa). Kasvu kertyi kokonaan Japanista, jossa 
erityisesti vaatteiden myynti nousi erittäin voimakkaasti. Kasvua tuli pääosin 
uusista konseptimyymälöistä, joita katsauskaudella avautui viisi. Kauden    
päättyessä Japanissa oli yhteensä kaksikymmentä Marimekko-konsepti- ja     
shop-in-shop-myymälää.                             

Lisenssimyynti                                 
Lisenssitulot laskivat voimakkaasti verrattuna edellisvuoden vastaavaan     
ajanjaksoon. Lasku johtui kokonaan vuoden 2008 toiselle neljännekselle     
ajoittuneista kertaluonteisista rojaltituloista, jotka syntyivät yhteistyöstä  
H & M Hennes & Mauritz AB:n kanssa. Kauden aikana lisenssitulot kasvoivat    
Yhdysvalloissa merkittävästi ja Suomessa jonkin verran.             

Tuotanto ja ostot                                
Tammi-syyskuussa 2009 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä laski 26 %. Tämä 
johtui pääasiassa varastojen pienentämisestä ja mallistojen supistamisesta.   
Kangaspainon vanhan painokoneen poistuttua käytöstä kesäkuussa         
tuotantokapasiteettia on aiempaa vähemmän, ja se on täyskäytössä. Kiteen- ja  
Sulkavan-tehtailla tuotantomäärät olivat edellisen vuoden vastaavan kauden   
tasolla. Joidenkin tuotteiden alihankintaa vähennettiin ja niiden valmistusta  
siirrettiin kauden aikana omille tehtaille.                   

TULOS                                      

Heinä-syyskuu                                  
Heinä-syyskuussa 2009 konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 22,6 % ja oli
2 901 tuhatta euroa (3 747 tuhatta euroa). Liikevoittoon sisältyy säästö- ja  
tehostamistoimenpiteistä johtuviin henkilöstövähennyksiin liittyvä 512 tuhannen 
euron kertaluonteinen kuluvaraus. Toteutunut kuluvaraus oli pienempi kuin    
aiemmin alustavasti ilmoitettu 800 tuhatta euroa, koska ennakoitua suurempi   
määrä irtisanotuista työntekijöistä päätti olla töissä irtisanomisajan tai   
työllistyi uusiin tehtäviin konsernin sisällä.                 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3 413 tuhatta euroa (3 747 tuhatta  
euroa). Kannattavuutta heikensivät myynnin laskun lisäksi vuoden 2008      
vastaavalle neljännekselle ajoittuneet katsauskautta suuremmat yksittäiset   
kampanjat ja niistä kertyneet myyntitulot. Lisäksi myymälätilojen kohonneet   
vuokrakustannukset vaikuttivat kannattavuuteen heikentävästi. Toisaalta     
toiminnan tehostamisen ja erilaisten säästötoimenpiteiden tuloksena kiinteät  
kustannukset vähenivät verrattuna vuoden 2008 vastaavaan neljännekseen.     

Tulos osaketta kohden oli 0,27 euroa (0,35 euroa).               

Tammi-syyskuu                                  
Tammi-syyskuussa 2009 konsernin liikevoitto laski 51,5 % ja oli 3 938 tuhatta  
euroa (8 111 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (13,7  
%). Liikevoittoon sisältyy säästö- ja tehostamistoimenpiteistä johtuviin    
henkilöstövähennyksiin liittyvä 512 tuhannen euron kertaluonteinen kuluvaraus. 
Toteutunut kuluvaraus oli pienempi kuin aiemmin alustavasti ilmoitettu 800   
tuhatta euroa, koska ennakoitua suurempi määrä irtisanotuista työntekijöistä  
päätti olla töissä irtisanomisajan tai työllistyi uusiin tehtäviin konsernin  
sisällä.                                    

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4 450 tuhatta euroa (8 111 tuhatta  
euroa). Liikevoittoa heikensi myynnin voimakas supistuminen. Eroa        
vertailukauteen kasvattivat myös vuoden 2008 vastaavalle kaudelle ajoittuneet  
katsauskautta suuremmat yksittäiset kampanjat ja niistä kertyneet myyntitulot  
sekä merkittävät kertaluonteiset lisenssitulot. Lisäksi myymälätilojen kohonneet
vuokrakustannukset vaikuttivat kannattavuuteen heikentävästi. Toisaalta     
toiminnan tehostamisella ja erilaisilla säästötoimenpiteillä saavutettiin noin 
300 tuhannen euron kiinteiden kustannusten säästöt verrattuna vuoden 2008    
vastaavaan ajanjaksoon.                             

Markkinointiin käytettiin kaudella yhteensä 2 217 tuhatta euroa (2 561 tuhatta 
euroa) eli 4,3 % (4,3 %) konsernin liikevaihdosta. Kaudelle ajoittui      
tavanomaista vähemmän markkinointikustannuksia. Koko vuoden markkinointikulut  
ovat vuoden 2008 tasolla.                            

Konsernin poistot olivat 1 031 tuhatta euroa (983 tuhatta euroa) eli 2,0 % (1,7 
%) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 47 tuhatta euroa (13 tuhatta   
euroa) eli 0,1 % (0,0 %) liikevaihdosta.                    

Kauden voitto verojen jälkeen laski 50,7 % ja oli 2 962 tuhatta euroa (6 012  
tuhatta euroa) eli 5,7 % (10,2 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,37 
euroa (0,75 euroa).                               

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 782 tuhatta euroa (803 tuhatta euroa) eli  
1,5 % (1,4 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui myymälätilojen  
uudistamiseen sekä Herttoniemen-toimitilojen kunnostamiseen.          

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 77,8 % (71,8 % 30.9.2008, 78,7 
% 31.12.2008). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -20,3 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -6,2 % (-18,8 % 31.12.2008).                        

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden päättyessä 0 euroa (3 820 tuhatta euroa). 
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 6 091 tuhatta euroa (5 704   
tuhatta euroa).                                 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 723 (5 967) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,6 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 18,0 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 090 093 osaketta eli 13,6 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.9.2009        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            414 553        5,16       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
6. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
7. Nordea Nordenfonden         173 506        2,16       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Nacawi Ab              60 300        0,75       
10. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
11. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    50 000        0,62       
12. Scanmagnetics Oy           40 000        0,49       
13. Sijoitusrahasto Nordea                           
  Nordic Small Cap           38 904        0,48       
14. Haapanala Auvo            33 000        0,41       
15. Fromond Elsa             32 200        0,40       
Yhteensä               3 730 758       46,40       
Hallintarekisteröidyt         1 095 852       13,63       
Muut                 3 213 390       39,97       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
Barclays Capital Securities Limitedin osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja  
äänimäärästä nousi 8.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 6,09 %:iin eli 490 000    
osakkeeseen ja laski 14.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0     
osakkeeseen.                                  

Fautor S.P.R.L:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski   
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen. Semerca     
Investments S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi  
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 10,58 %:iin eli 850 377 osakkeeseen. Marimekko 
Oyj:n saaman tiedon mukaan Semerca Investments S.A. on Fautor S.P.R.L:n     
emoyhtiö.                                    

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 430 520     
kappaletta eli 17,8 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu   
vaihtoarvo oli 13 194 771 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 7,50 euroa, ylin 11,44
euroa ja keskikurssi 9,57 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 10,37 
euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2009 oli 83 374 800 euroa (95 676 000 euroa  
30.9.2008, 67 134 000 euroa 31.12.2008).                    

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-syyskuussa 2009 henkilöstöä oli keskimäärin 408 (410) ja kauden lopussa  
403 (409). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 16 (16)
henkilöä.                                    

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä     
riskeistä on kerrottu yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä 
sekä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Katsauskaudella 
riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia.                  

Marimekon liiketoiminnan lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen   
talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä. Riskien  
hallitsemiseksi liiketoiminnan valvontaa ja erityisesti kustannusten hallintaa 
on tehostettu.                                 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Marimekon          
yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting    
Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. Ympäristöasioista ja niiden raportoinnista   
kerrotaan vuoden 2008 vuosikertomuksessa.                    

TYTÄRYHTIÖ JA OMA MYYMÄLÄ ISOON-BRITANNIAAN                   

Lontoossa sijaitsevan Marimekko-myymälän liiketoiminta hankittiin Skandium   
Ltd:ltä 1.4.2009. Myymälän liiketoimintaa hallinnoi maaliskuun 2009 lopussa   
Isoon-Britanniaan perustettu tytäryhtiö Marimekko UK Ltd.            

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2009 vahvisti vuoden 2008      
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2008     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2009 ja osingon maksupäivä 22.4.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
loppuun. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika   
Ihamuotilan.                                  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa      
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Kim Karhu. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.    

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 muuttamiseksi. Muutokset on selostettu  
16.3.2009 julkaistussa yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksessa hyväksytty     
yhtiöjärjestys on 8.4.2009 julkaistun yhtiökokouksen päätöksiä koskevan     
pörssitiedotteen liitteenä.                           

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Marimekon markkinointipäällikkö Malin Groop nimitettiin 1.8.2009 alkaen     
konsernin markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Marimekon konserni- 
ja sijoittajaviestinnästä vastaava, johtoryhmän jäsen Marja Korkeela siirtyi  
pois yhtiön palveluksesta 31.8.2009.                      

TOIMINNAN TEHOSTAMINEN JA SUOMEN-TOIMINTOJA KOSKEVAT YT-NEUVOTTELUT       

Marimekko ilmoitti 13.8.2009 aloittavansa koko konsernia koskevat        
yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista ja pysyvistä       
henkilöstövähennyksistä Suomessa. Pysyvän kokonaisvähennystarpeen arvioitiin  
olevan enintään 35 henkilöä. Yt-neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön 
kulurakennetta vastaamaan nopeasti heikentynyttä markkinatilannetta ja parantaa 
yhtiön valmiuksia kehittää toimintaansa sekä turvata edellytykset yhtiön    
vakaalle kehitykselle. Yhtiö kertoi pyrkivänsä erilaisilla toimenpiteillä    
arviolta 1,5 miljoonan euron vuotuisiin kustannusten säästöihin.        

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Yt-neuvottelujen päättyminen                          
Marimekko ilmoitti 7.10.2009 saaneensa päätökseen elokuussa 2009 aloitetut koko 
konsernia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiö kertoi toimintojen     
uudelleenorganisoinnin ja toiminnan tehostamisen johtavan 35 työtehtävän    
päättymiseen. Lisäksi yhtiö ilmoitti 8 työtehtävän lisäystarpeesta; tehtävät  
pyritään mahdollisuuksien mukaan täyttämään konsernin sisäisillä siirroilla.  
Lomautuksista on luovuttu loppuvuoden 2009 osalta, mutta osassa toimintoja   
mahdollisiin lomautuksiin varaudutaan 31.5.2010 saakka. Henkilöstövähennyksillä 
ja muilla toteutettavilla toimenpiteillä tavoitellaan arviolta yhteensä 1,5   
miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Uusista työtehtävistä syntyvän   
vuotuisen kuluvaikutuksen arvioidaan olevan noin 0,4 miljoonaa euroa.      
Henkilöstövähennyksiin liittyen yhtiö ilmoitti kirjaavansa vuoden 2009     
kolmannelle neljännekselle 0,8 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen.  
Toteutunut kuluvaraus oli 0,5 miljoonaa euroa, koska ennakoitua suurempi määrä 
irtisanotuista työntekijöistä päätti olla töissä irtisanomisajan tai työllistyi 
uusiin tehtäviin konsernin sisällä.                       

Muutokset yhtiön johdossa                            
Marimekon myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Mervi Metsänen-Kalliovaara erosi  
yhtiön palveluksesta 7.10.2009. Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostavat   
7.10.2009 alkaen Mika Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström  
(talous, hallinto ja sijoittajasuhteet), Malin Groop (markkinointi), Päivi Lonka
(kansainvälinen myynti), Niina Nenonen (vaatetus, laukut ja asusteet), Piia   
Rossi (omat kotimaanmyymälät) ja Helinä Uotila (tuotanto, hankinta ja sisustus).

LOPPUVUODEN 2009 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin  
merkitys liikevaihdon kasvussa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Kasvusta 
merkittävä osa on perustunut uusien asiakkaiden hankintaan sekä         
konseptimyymälöiden avauksiin. Vuonna 2008 konsernin liikevaihdon kasvu ja   
tuloskertymä syntyivät suurelta osin huomattavista yksittäisistä        
kampanjatoimituksista Suomessa sekä kertaluonteisista lisenssituloista.     
                                        
Vuoden 2009 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana Marimekon liikevaihto laski 
ja tulos heikkeni merkittävästi taantumasta johtuvan kysynnän rajun supistumisen
vuoksi. Vaikea markkinatilanne jatkuu edelleen, eikä merkkejä elpymisestä ole  
vielä nähtävissä. Kaupan alalla suhdanteiden ennakoidaan jatkuvan heikkoina myös
vuoden viimeisinä kuukausina, ja kulutuskysynnän kehityksen arviointi on yhä  
vaikeaa. Marimekon viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto- ja tuloskertymään  
vaikuttaa merkittävästi omien vähittäismyymälöiden myynnin kehitys. Vuoden   
viimeisen neljänneksen toimituksiin sisältyvät liikevaihtoa lisäävät ja tulosta 
parantavat kertaluonteiset erät ovat määrältään pienempiä kuin vuonna 2008.   
Loppuvuoden myynnin ennakoidaan kuitenkin supistuvan edellisvuoden vastaavaa  
kautta vähemmän, koska nopeasti heikentynyt markkinatilanne näkyi myynnin    
huomattavana laskuna Suomessa ja ulkomailla jo vuoden 2008 viimeisellä     
neljänneksellä.                                 

Yhtiön koko vuoden 2009 arvio on muuttumaton: liikevaihdon ennakoidaan     
supistuvan vuodesta 2008 noin 10 % ja liiketuloksen laskevan selvästi.     

Helsingissä 5. marraskuuta 2009                         

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma            
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34, Osavuosikatsaukset     
-säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Lisäksi konserni on   
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja  
muutettuja standardeja:                             

IAS 1 -standardi (uudistettu)                          
Uudistetun IAS 1 -standardin mukaisesti Marimekko-konserni esittää sekä     
tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.                   

IFRS 8                                     
Marimekko-konsernin raportoitava toiminnallinen segmentti on          
Marimekko-liiketoiminta.                            

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.6.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    


KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa)        7-9/  7-9/  1-9/   1-9/  1-12/       
              2009  2008  2009   2008   2008       

LIIKEVAIHTO        19 492 21 913 51 754  59 046  81 107       
Liiketoiminnan                                 
 muut tuotot          4   17   35    41   244       
Valmiiden ja                                  
 keskeneräisten tuotteiden                           
 varastojen muutos     1 163  -528  1 396  2 036   185       
Aineiden ja                                   
 tarvikkeiden käyttö    6 695  8 749 19 212  25 500  33 597       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut     4 349  3 946 13 542  13 154  18 287       
Poistot           334   328  1 031   983  1 324       
Liiketoiminnan                                 
 muut kulut        4 054  4 632 12 670  13 375  18 372       

LIIKEVOITTO        2 901  3 747  3 938  8 111  9 956       

Rahoitustuotot         7   52   60   153   205       
Rahoituskulut         -7   -53   -13   -140   -197       
                0   -1   47    13    8       

VOITTO ENNEN VEROJA    2 901  3 746  3 985  8 124  9 964       

Tuloverot          741   971  1 023  2 112  2 586       

TILIKAUDEN TULOS      2 160  2 775  2 962  6 012  7 378       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille    2 160  2 775  2 962  6 012  7 378       

Emoyhtiön omistajille                              
 kuuluvasta voitosta                              
 laskettu laimentamaton                             
 ja laimennettu                                 
 osakekohtainen                                 
 tulos, euroa        0,27  0,35  0,37   0,75   0,92       


LAAJA TULOSLASKELMA                               
                                        
(1 000 euroa)       7-9/  7-9/   1-9/   1-9/  1-12/       
              2009  2008   2009   2008   2008       

Tilikauden tulos     2 160  2 775  2 962  6 012  7 378       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos     -10   11    -9    14    -5       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS  2 150  2 786  2 953  6 026  7 373       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille   2 150  2 786  2 953  6 026  7 373       


KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          30.9.2009  30.9.2008  31.12.2008       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 739    9 807    9 948       
Aineettomat hyödykkeet        417     380     458       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20     20      20       
                  10 176   10 207    10 426       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          15 548   18 958    17 286       
Myyntisaamiset ja                                
 muut saamiset           6 605    7 309    6 109       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat                               
 verosaamiset             268     220     268       
Rahavarat              6 092    5 704    6 112       
                  28 513   32 191    29 775       

VARAT YHTEENSÄ           38 689   42 398    40 201       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040    8 040    8 040       
Muuntoerot              -11     17      -2       
Kertyneet voittovarat       22 044   22 138    23 504       
Oma pääoma yhteensä        30 073   30 195    31 542       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       688     712     705       
Rahoitusvelat              -     185      -       
                   688      897     705       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       7 928    7 659    7 751       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat      -     12      18       
Rahoitusvelat              -    3 635     185       
                  7 928   11 306    7 954       

Velat yhteensä           8 616   12 203    8 659       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    38 689   42 398    40 201       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

(1 000 euroa)             1-9/    1-9/    1-12/       
                    2009    2008    2008       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto           2 962   6 012    7 378       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot    1 031    983    1 324       
 Rahoitustuotot ja -kulut        -47    -13     -8       
 Verot                1 024   2 113    2 586       
Rahavirta ennen                                 
 käyttöpääoman muutosta        4 970   9 095   11 280       

Käyttöpääoman muutos         1 403   -3 596    -629       
Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)             -486   -1 793    -574       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)            1 737    -677     995       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)       152   -1 126   -1 050       
Liiketoiminnan rahavirta                            
 ennen rahoituseriä ja veroja     6 373   5 499   10 651       

Maksetut korot ja maksut                            
 muista liiketoiminnan                             
 rahoituskuluista            -14    -132    -200       
Saadut korot               94    168     201       
Maksetut verot            -1 085   -2 101   -2 616       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       5 368   3 434    8 036       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -782    -803   -1 362       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -782    -803   -1 362       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten                                 
 lainojen nostot             -   4 600    4 600       
Lyhytaikaisten                                 
 lainojen takaisinmaksut        -185   -2 100   -5 550       
Pitkäaikaisten lainojen                             
 takaisinmaksut              -    -470    -655       
Maksetut osingot           -4 422   -5 226   -5 226       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        -4 607   -3 196   -6 831       

Rahavarojen muutos           -21    -565    -157       

Rahavarat kauden alussa        6 112   6 269    6 269       
Rahavarat kauden lopussa       6 091   5 704    6 112       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2008        8 040     3    21 352   29 395        

Tilikauden laaja tulos        14     6 012    6 026        

Osingonjako                  -5 226   -5 226        

Oma pääoma                                   
 30.9.2008       8 040    17    22 138   30 195        


Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        -9     2 962    2 953        

Osingonjako                  -4 422   -4 422        

Oma pääoma                                   
 30.9.2009       8 040    -11    22 044   30 073        


TUNNUSLUKUJA                                  
                 1-9/   1-9/  Muutos,  1-12/       
                 2009   2008     %   2008       

Tulos/osake, euroa        0,37   0,75   -50,7   0,92       
Oma pääoma/osake, euroa     3,74   3,75    -0,3   3,92       
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta        30,1   29,9        27,0       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   12,8   26,9        24,2       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         17,3   33,8        32,3       
Omavaraisuusaste, %       77,8   71,8        78,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -20,3   -6,2        -18,8       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           782   803    -2,7  1 362       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,5   1,4         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          16 828  16 843    -0,1  17 861       
Henkilöstö keskimäärin      408   410    -0,5   411       
Henkilöstö kauden lopussa     403   409    -1,5   414       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)  7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos, 1-12/       
        2009  2008    %  2009  2008    %  2008       

Suomi     14 183 15 776 -10,1 36 173 41 413 -12,7 59 175       
Muut                                      
 Pohjoismaat  2 029  2 561 -20,8  5 317  7 809 -31,9  9 423       
Muu Eurooppa  1 374  1 316  4,4  3 843  3 767  2,0  4 700       
Pohjois-                                    
 Amerikka    746   964 -22,6  2 309  2 877 -19,7  3 994       
Muut maat   1 160  1 296 -10,5  4 112  3 180  29,3  3 815       
YHTEENSÄ   19 492 21 913 -11,0 51 754 59 046 -12,3 81 107       


LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)  7-9/  7-9/ Muutos,  1-9/  1-9/ Muutos, 1-12/       
        2009  2008    %  2009  2008    %  2008       

Vaatetus    7 693  8 016  -4,0 21 253 23 367  -9,0 29 898       
Sisustus    8 091  9 847 -17,8 21 029 24 812 -15,2 37 747       
Laukut     3 708  4 050  -8,4  9 472 10 867 -12,8 13 462       
YHTEENSÄ   19 492 21 913 -11,0 51 754 59 046 -12,3 81 107       


SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-9/2009  1-9/2008 Muutos, % 1-12/2008       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        51 754   59 046   -12,3   81 107       
 Liiketulos         3 938   8 111   -51,5   9 956       
 Varat           38 689   42 398   -8,7   40 201       


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         7-9/   4-6/    1-3/   10-12/       
               2009   2009    2009    2008       

Liikevaihto         19 492  15 999   16 263   22 061       
Liiketulos          2 901   1 058    -21   1 845       
Tulos/osake, euroa      0,27   0,10    0,00    0,17       

(1 000 euroa)         7-9/   4-6/    1-3/   10-12/       
               2008   2008    2008    2007       

Liikevaihto         21 913  18 539   18 594   22 656       
Liiketulos          3 747   2 540   1 824   3 382       
Tulos/osake, euroa      0,35   0,23    0,17    0,31


marimekko_osavuosikatsaus_q3_2009.pdf