Julkaistu: 2009-10-22 07:30:27 CEST
Metsä Board Oyj - Pörssitiedote
Sopimus Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta allekirjoitettu

M-real Oyj Pörssitiedote 22.10.2009 klo 8.30

M-realin, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, osakkuusyhtiö Oy
Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real, Metsäliitto Osuuskunta ja
UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009 aiesopimuksen Uruguayn Fray
Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja metsien myymisestä UPM:lle.
Lopullinen sopimus allekirjoitettiin 22.10.2009.

Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia myy kaiken omistuksensa Uruguayn
toiminnoissa UPM:lle. Uruguayn sellutehtaan ja metsien
kokonaisarvoksi on sovittu noin 1,6 miljardia euroa. Metsä-Botnia myy
myös 77 prosenttia omistamistaan Pohjolan Voima Oy:n osakkeista
UPM:lle noin 66 miljoonalla eurolla. Järjestelyn yhteydessä
Metsä-Botnia jakaa osakkailleen osinkoja ja pääomanpalautuksia,
joista M-realin osuus on noin 300 miljoonaa euroa.

Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia ostaa omia osakkeitaan UPM:ltä ja
mitätöi ne, minkä seurauksena M-realin omistus nousee 3,0
prosenttiyksiköllä. M-real ja Metsäliitto Osuuskunta ovat sopineet,
että Metsäliitto Osuuskunta ostaa M-realilta 3,0 prosenttia
Metsä-Botnian osakkeista. Metsä-Botnian kokonaisarvoksi ilman
Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeita on sovittu noin
1,9 miljardia euroa. Metsäliitto Osuuskunta maksaa M-realilta
ostamansa osakkeet 3-vuotisella 50 miljoonan euron markkinaehtoisella
velkakirjalla.

Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa
konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia -omistuksensa
osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. M-realin nettovelka pienenee
järjestelyn toteutuessa vuoden 2009 toisen neljänneksen loppuun
verrattuna noin 550 miljoonalla eurolla huomioiden 300 miljoonan
euron käteissuorituksen, 50 miljoonan euron markkinaehtoisen saamisen
Metsäliitolta sekä Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen M-realin
konsernitilinpäätöksessä. M-real käyttää saamansa varat velkojen
maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta M-realin omaan
pääomaan. Järjestelyn toteutumisen ja Metsä-Botnian yhdistelytavan
muutoksen arvioidaan laskevan M-realin vuotuista liikevaihtoa noin
250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta ennen veroja hieman vuoden
2009 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

"Metsä-Botnian tuotannon keskittäminen Suomeen tukee M-realin
strategiaa pakkauskartongeissa. Eukalyptussellu ei Graphic Papers
-liiketoiminnan myynnin jälkeen enää ole tärkeä raaka-aine
M-realille. Järjestelyn toteutuminen vähentää selvästi M-realin
nettovelkaa ja selluylijäämää", sanoo M-realin toimitusjohtaja Mikko
Helander.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä rahoittajien kanssa
käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä kilpailuviranomaisten
hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden
2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutumisen
jälkeen M-real omistaa Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto
Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia.

M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt järjestelyn toimien
ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken
Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon
(Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin
osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair).
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335