Julkaistu: 2009-09-23 12:30:00 CEST
Componenta Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Oy Etra Invest Ab:n omistus Componentassa on alittanut 25 %
Componenta Oyj Pörssitiedote 23.9.2009 klo 13.30 

Componenta Oyj on saanut Oy Etra Invest Ab:ltä seuraavan 23.9.2009 päivätyn
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. 

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

Oy Etra Invest Ab:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja
osakepääomasta on alittanut 25 %:n rajan Componenta Oyj:n osakeannin
yhteydessä, jossa Oy Etra Invest Ab merkitsi 1 000 000 uutta osaketta
21.9.2009. 

Arvoperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme
Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa: 

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 21.9.2009  

4) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: 
Kpl-määrä: 4 237 464
Osuus osakepääomasta: 24,27 %
Osuus äänimäärästä: 24,27 %

4) Osakkeenomistajan nimi ja Y-tunnus:  Oy Etra Invest Ab, Y-tunnus 0672234-6

Helsingissä 23.9.2009
Oy Etra Invest Ab”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 17 457 798 kpl. 

Helsinki 23.9.2009

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com


tiedote_liputus_23092009_etra.pdf