Julkaistu: 2009-09-22 11:45:00 CEST
Componenta Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Componentassa on ylittänyt 5 %
Componenta Oyj Pörssitiedote 22.9.2009 klo 12.45 


Componenta Oyj on saanut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta seuraavan
22.9.2009 päivätyn ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. 

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

1) Osakkeiden liikkeeseenlaskija

Componenta Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 1635451-6

2) Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (jäljempänä ”Varma”).

Tunnistetiedot: 
- yritys- ja yhteisötunnus: 0533297-9
- osoite: Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki

Yhteyshenkilö:
- Päivi Kalapuro, puh. 010 244 6988, sähköposti: paivi.kalapuro@varma.fi

3) Ilmoituksen peruste

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden ja
äänioikeuksien hankkimiseen. 

4) Liputusraja, joka ylitetään mikäli sopimus/järjestely toteutuu

Varman osuus osakkeista ja äänistä ylittää 1/20.

5) Ilmoitettavat tiedot

5 A) Varman osuudet osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä tällä hetkellä

Ei omistusta.

5 B) Sopimus tai muu järjestely sekä Varman osuudet osakkeiden ja
äänioikeuksien lukumäärästä sen toteuduttua 

Varma merkitsi osakkeita Componenta Oyj:n hallituksen 8.9.2009 päättämässä
osakeannissa 2009, joka oli suunnattu mm. arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4
pykälässä tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille. 

Componenta Oyj on eilen 21.9.2009 julkistanut osakeannin tuloksen. Osakeannissa
annettiin uusia osakkeita yhteensä 6.500.000 kappaletta. Varmalle on
osakeannissa allokoitu 978 968 osaketta. 

Kun osakeannissa merkityt uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, Varma
omistaa Componenta Oyj:n osakkeita seuraavasti: 

Osakemäärä, kpl: 978 968
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä, %: 5,608 
Osuus äänimäärästä, %: 5,608 

Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 17 457 798 osaketta, joilla on
ääniä yhteensä 17 457 798 kappaletta. 

Helsingissä 22.9.2009

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma”


Helsinki 22.9.2009

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00,
Fax 010 403 2721
www.componenta.com


tiedote_liputus_22092009_varma.pdf