Julkaistu: 2009-09-22 08:00:00 CEST
Componenta Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Cabana Trade S.A:n omistus Componentassa on alittanut 30 % ja Oy Högfors-Trading Ab:n omistus Componentassa on ylittänyt 10 %
Componenta Oyj Pörssitiedote 22.9.2009 klo 9.00

Componenta Oyj on saanut Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisöiltä Cabana Trade
S.A:lta ja Oy Högfors-Trading Ab:ltä seuraavan 21.9.2009 päivätyn ilmoituksen
omistusosuuden muuttumisesta. 

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

Heikki Lehtosen määräysvaltayhteisöjen omistus Componenta Oyj:ssä on muuttunut.
Cabana Trade S.A:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja
äänimäärästä on alittanut 30 % ja Oy Högfors-Trading Ab:n osuus Componenta
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. 

Arvoperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme
Finanssivalvonnalle ja Componenta Oyj:lle seuraavaa: 

1. Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakeanti 2009 ja osakekauppa 

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 21.9.2009  

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 

Cabana Trade S.A omistaa nyt Componenta Oyj:n osakkeita seuraavasti:
Kappalemäärä: 3 501 988 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 20,06 %   
Osuus äänimäärästä: 20,06 %

Oy Högfors-Trading Ab omistaa nyt Componenta Oyj:n osakkeita seuraavasti:
Kappalemäärä: 1 806 052 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 10,35 %   
Osuus äänimäärästä: 10,35 %

Heikki Lehtonen omistaa 3.300 Componenta Oyj:n osaketta. Osuus osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 0,02 %. 

Heikki Lehtosen ja määräysvaltayhteisöjen kokonaisomistus Componenta Oyj:ssä on
nyt seuraava: 
Kappalemäärä: 5 311 340 
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 30,42 %   
Osuus äänimäärästä: 30,42 %

Laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä osakeannin
jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakemäärä on 17 457 798 osaketta, joilla on
ääniä yhteensä 17 457 798 kappaletta. 

5. Osakkeenomistajan nimi ja rekisterinumero/Y-tunnus
Cabana Trade S.A., rekisterinumero B87264
Oy Högfors-Trading Ab, Y-tunnus 0809010-0 

Helsingissä 21.9.2009
Heikki Lehtonen” 

Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli ennen osakeantia 10 957 798 kpl
ja osakeannin jälkeen 17 457 798 kpl. 

Helsinki 22.9.2009

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen		
toimitusjohtaja		
puh. 010 403 00		

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 800. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00 
Fax 010 403 2721
www.componenta.com


tiedote_liputus_220909_hl.pdf