Published: 2009-08-31 19:23:48 CEST
Eik fasteignafélag hf. - Reikningsskil
Eik fasteignafélag hf. - Sex mánaða árshlutauppgjör 2009
Eik fasteignafélag hf. birtir í dag sex mánaða árshlutauppgjör sitt að loknum
stjórnarfundi þar sem reikningar félagsins voru samþykktir. 

Niðurstaða Eikar fasteignafélags hf. fyrir fyrstu sex mánuði árisins 2009:

Hagnaður fyrirtækisins var neikvæður um 333,9 milljónir króna.
 • Velta var 903 milljónir króna, sem er 12% aukning frá fyrra ári.
 • EBITDA var 660,5 milljónir króna, sem er 12% aukning.
 • Arðsemi eiginfjár á ársgrundvelli var -29,4%.
 • Heildareignir félagsins voru að andvirði 20,4 milljarðar króna.
 • Víkjandi fjármagn, þ.e. eigið fé, víkjandi lán og
  tekjuskattsskuldbindingar, var að andvirði 3,24 milljarðar króna. 
 • Hlutfall víkjandi fjármagns var 15,9%.
 • Handbært fé frá rekstri var 193 milljónir króna.

Þrátt fyrir þær efnahagsþrengingar sem nú ganga yfir, með lækkun á
nýtingarhlutfalli og lækkun á leigu, hefur rekstur Eikar fasteignafélags gengið
samkvæmt áætlun. Eftirspurn eftir eignum félagsins er góð. 

Ekki hefur tekist að semja um endurfjármögnun lána sem voru á gjalddaga í júní
að fjárhæð 537 milljónir, en viðræður standa yfir. Fyrir utan þessi tvö lán
hefur félagið að öllu leiti staðið skil á vöxtum og afborgunum, en félagið
hefur ekki fengið frestun á sitt afborgunarferli.  Þar sem leigutekjur hafa
dregist saman og stór hluti fjármögnunar félagsins er vaxtaberandi skuldir er
ljóst að reksturinn er erfiður og félagið þarf á endurfjármögnun að halda. 

Í ljósi aðstæðna verður ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en að hin
varfærna fjárfestingastefna félagsins hafi borgað sig. Eigið fé félagsins í
sex mánaða uppgjörinu var 2.096 milljónir. 


Frekari upplýsingar veitir:
Garðar Hannes Friðjónsson,
forstjóri Eikar fasteignafélags hf.
S. 590 2200 / 861 3027


09.08.31 fréttatilkynning fyrir sex mánaða uppgjör 2009.pdf
09.08.31 árshlutareikningur fyrir fyrstu 6 mánuði 2009.pdf