Julkaistu: 2009-08-13 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               13.8.2009 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                

Tammi-kesäkuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 13 % ja oli 32,3  
milj. euroa (37,1 milj. euroa). Liikevoitto laski 1,0 milj. euroon (4,4 milj.  
euroa). Kauden tulos verojen jälkeen oli 0,8 milj. euroa (3,2 milj. euroa) ja  
osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,40 euroa). Koko vuoden 2009 arvio on     
muuttumaton: liikevaihdon ennakoidaan supistuvan vuodesta 2008 noin 10 % ja   
liiketuloksen laskevan selvästi.                        

                1-6/   1-6/  Muutos,  1-12/        
                2009   2008     %   2008        

Liikevaihto, 1 000 euroa   32 262  37 133   -13,1  81 107        
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta       31,8   31,0        27,0        
Liikevoitto, 1 000 euroa   1 037  4 364   -76,2  9 956        
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa         1 084  4 378   -75,2  9 964        
Kauden voitto,                                 
 1 000 euroa          802  3 237   -75,2  7 378        
Tulos/osake, euroa       0,10   0,40   -75,0   0,92        
Oma pääoma/osake, euroa    3,47   3,40    2,1   3,92        
Oman pääoman tuotto (ROE), %  5,4   22,8        24,2        
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %        7,3   28,1        32,3        
Omavaraisuusaste, %      77,8   67,2        78,7        

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Haasteellinen markkinatilanne jatkui vuoden 2009 toisella neljänneksellä.   
Katsauskaudella konsernin liikevaihto laski ja tulos heikkeni merkittävästi.  
Kulutuskysynnän raju supistuminen vähensi Marimekon myyntiä niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Myynnin laskun lisäksi eroa vertailukauteen kasvattivat vuoden 2008 
vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneet yksittäisistä kampanjoista kertyneet   
myyntitulot ja kertaluonteiset rojaltitulot.                  

Kysynnän heikkeneminen vaikutti erityisen voimakkaasti myyntiin kotimaisille ja 
ulkomaisille jälleenmyyjille. Marimekon omien myymälöiden myynti oli      
vertailukauden tasolla. Myönteinen poikkeus markkinakehityksessä oli Japani,  
jossa kasvu jatkui erittäin vahvana uusien myymälöiden vauhdittamana. Muilla  
tärkeimmillä vientimarkkina-alueilla ja Suomessa myynti laski.         

Näkymät ovat edelleen epävarmat. Tilanne eri markkinoilla vaihtelee, mutta   
mitään selviä merkkejä käänteestä parempaan ei ole toistaiseksi havaittavissa. 
Jatkamme kuitenkin yhtiön liiketoiminnan kehittämistä panostamalla       
tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Kuluvan vuoden aikana olemme käyneet 
läpi kulurakennettamme ja käynnistäneet sitä parantavia toimenpiteitä. Tulemme 
jatkamaan kiinteiden kustannusten säästöön tähtääviä toimia yhtiön       
kannattavuuden ja liiketoiminnan vakaan kehityksen turvaamiseksi.”       

Vuoden 2009 kalenteri                              
Marimekon osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2009 julkaistaan torstaina 5.11.2009 
klo 9.00.                                    

Marimekon julkaisemat pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla   
www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/                     
Pörssitiedotteet.                                

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71                 
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261                 

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Marja Korkeela                                 
Puh. 09 758 7238                                
Faksi 09 759 1676                                
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 410    
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.          


MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                

LIIKEVAIHTO                                   

Huhti-kesäkuu                                  
Huhti-kesäkuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 13,7 % ja oli 15 999
tuhatta euroa (18 539 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto laski 17,1 % ja oli 
11 116 tuhatta euroa (13 415 tuhatta euroa). Vienti ja ulkomaantoiminnot    
laskivat 4,7 % ja olivat 4 883 tuhatta euroa (5 124 tuhatta euroa).       

Tammi-kesäkuu                                  
Tammi-kesäkuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 13,1 % ja oli 32 262
tuhatta euroa (37 133 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 14,2 % ja  
oli 21 990 tuhatta euroa (25 637 tuhatta euroa). Vienti ja ulkomaantoiminnot  
laskivat 10,6 % ja olivat 10 272 tuhatta euroa (11 496 tuhatta euroa). Viennin 
ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 31,8 % (31,0 %).   
Liikevaihdon laskuun vaikutti heikosta markkinatilanteesta johtuva kysynnän   
hiipuminen, joka heijastui erityisesti tukkumyyntiin sekä kotimaassa että    
ulkomailla. Eroa vertailukauteen kasvattivat myös edellisvuoden vastaavalle   
ajanjaksolle kohdistuneet yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot ja  
kertaluonteiset rojaltitulot.                          

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 42,0 %,  
sisustus 40,1 % ja laukut 17,9 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 68,2 %, muut Pohjoismaat 10,2 %, muu Eurooppa 7,6 %,      
Pohjois-Amerikka 4,8 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 9,2 %.                  

Tammi-kesäkuussa 2009 Marimekon omien kotimaanmyymälöiden myynti kasvoi 0,8 %  
(0,7 %). Myynti kotimaisille jälleenmyyjille laski 22,3 % (-0,8 %). Myynnin   
voimakas supistuminen vertailukaudesta johtui osittain vuoden 2008 ensimmäiselle
neljännekselle ajoittuneista merkittävistä kertaluonteisista          
kampanjatoimituksista.                             

MARKKINAKATSAUS                                 

Alkuvuoden 2009 suhdannelasku oli ennakoitua voimakkaampi. Tilanne Suomessa on 
edelleen erittäin heikko. Loppuvuoden suhdannenäkymät ovat jonkin verran    
kirkastuneet, mutta merkkejä elpymisestä ei vielä ole. Loppuvuonna tuotannon ja 
myynnin ennustetaan jatkavan laskua useimmilla toimialoilla ja työllisyyden   
heikkenevän merkittävästi. Kansainvälisen talouden suhdanneindikaattorit ovat  
jatkaneet nousua, ja optimistinen vire on vahvistunut keväästä. Ennusteiden   
mukaan maailmantalous supistuu kuitenkin kuluvana vuonna selvästi.       
(Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, elokuu 2009)        

Tevateollisuuden suhdannetilanne on äärimmäisen heikko, eikä nopeata kohennusta 
odoteta tapahtuvan. Kaupan alan tilanne on heikentynyt koko kuluvan vuoden ajan,
ja suhdanteiden ennustetaan jatkavan alamäkeään loppuvuonna. (Elinkeinoelämän  
keskusliitto EK: Suhdannebarometri, elokuu 2009) Tammi-kesäkuussa 2009 Suomen  
vähittäiskaupan myynnin määrä laski 3,4 % (Tilastokeskus: Kaupan        
liikevaihtokuvaaja 2009, kesäkuu, pikaennakko). Vaatteiden vähittäismyynti   
(ilman urheiluvaatteita) laski 2,1 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten   
vaatteiden myynti laski 1,2 %, miesten vaatteiden 5,2 % ja lasten vaatteiden  
0,9 %. Laukkujen myynti laski 7,1 % ja kodintekstiilien 11,3 %.         
Tammi-toukokuussa 2009 vaatteiden (SITC 84) vienti laski 19 % ja tuonti 6 %;  
tekstiilien (SITC 65) vienti laski 26 % ja tuonti 28 % (Tullihallitus,     
kuukausikatsaus, toukokuu 2009).                        

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-kesäkuussa 2009 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 11,7 % ja oli 13  
560 tuhatta euroa (15 351 tuhatta euroa). Suomessa ja markkina-alueella muu   
Eurooppa myynti supistui hieman. Myynti laski merkittävästi Pohjois-Amerikassa 
ja markkina-alueella muut Pohjoismaat. Sen sijaan Japanissa kasvu oli edelleen 
erittäin voimakasta. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus vaatetus-tuotelinjan 
liikevaihdosta oli 24,7 %.                           

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto laski 13,5 % ja oli 12 938 tuhatta euroa    
(14 965 tuhatta euroa). Japanissa kasvu jatkui voimakkaana. Pohjois-Amerikassa 
ja markkina-alueella muu Eurooppa myynti laski hieman. Suomessa ja muissa    
Pohjoismaissa myynti sen sijaan laski edelleen merkittävästi. Viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 37,1 %.    

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 15,4 % ja oli 5 764 tuhatta euroa (6 817  
tuhatta euroa). Japanissa myynti nousi edelleen voimakkaasti. Myös       
markkina-alueella muu Eurooppa hyvä kasvu jatkui. Muilla vientialueilla ja   
Suomessa sen sijaan myynti laski huomattavasti. Viennin ja ulkomaantoimintojen 
osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 36,8 %.               

Yritysmyynti                                  
Yritysmyynti laski 58,0 %. Lasku johtui pääosin vuoden 2008 vastaavalle     
ajanjaksolle ajoittuneista merkittävistä kertaluonteisista           
kampanjatoimituksista. Kuluvan vuoden aikana jatkuvasti heikentynyt       
taloustilanne on myös vähentänyt yritysasiakkaiden hankintojen määrää      
tuntuvasti.                                   

Vienti ja ulkomaantoiminnot                           
Taloudellinen tilanne jatkui epävarmana ja kulutuskysyntä väheni edelleen lähes 
kaikilla vientimarkkinoilla. Tammi-kesäkuussa 2009 Marimekon vienti ja     
ulkomaantoiminnot laskivat 10,6 % ja olivat 10 272 tuhatta euroa (11 496 tuhatta
euroa). Japanissa erittäin myönteinen kehitys jatkui ja myynnin kasvu oli    
selvästi arvioitua nopeampaa. Markkina-alueella muu Eurooppa myynti nousi    
hieman. Muilla vientialueilla myynti laski. Japani nousi katsauskaudella    
konsernin suurimmaksi vientimaaksi. Seuraavina tulivat Ruotsi, Yhdysvallat,   
Tanska ja Norja.                                

Markkina-alueella muut Pohjoismaat kaikkien tuotelinjojen myynti supistui    
voimakkaasti. Liikevaihto laski 3 288 tuhanteen euroon, mikä on 37,3 % vähemmän 
kuin vuotta aiemmin (5 248 euroa). Myynnin laskun lisäksi liikevaihdon     
supistumiseen vaikuttivat Ruotsin kruunun heikentyminen (noin 20 %) sekä vuoden 
2008 vastaavalle ajanjaksolle kohdistuneet kertaluonteiset rojaltitulot.    

Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto nousi 0,7 % ja oli 2 469 tuhatta   
euroa (2 451 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi hyvin; vaatteiden ja    
sisustustuotteiden myynti laski hieman.                     

Pohjois-Amerikassa liikevaihto laski 18,3 % ja oli 1 563 tuhatta euroa (1 913  
tuhatta euroa). Vaatteiden ja laukkujen myynti supistui voimakkaasti,      
sisustustuotteiden hieman.                           

Markkina-alueella muut maat liikevaihto nousi vertailukaudesta 56,7 % ja oli 2 
952 tuhatta euroa (1 884 tuhatta euroa). Kasvu kertyi kokonaan Japanista, jossa 
kaikkien tuotelinjojen myynti nousi erittäin voimakkaasti. Kasvua tuli sekä   
olemassa olevista että uusista konseptimyymälöistä, joita vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä avautui kolme. Kesäkuun 2009 lopussa Japanissa oli yhteensä   
kahdeksantoista Marimekko-konsepti- ja shop-in-shop-myymälää.          

Lisenssimyynti                                 
Kauden lisenssitulot laskivat merkittävästi. Ero vertailukauteen johtui kokonaan
vuoden 2008 toiselle neljännekselle ajoittuneista kertaluonteisista       
rojaltituloista, jotka syntyivät yhteistyöstä H & M Hennes & Mauritz AB:n    
kanssa. Kauden aikana lisenssitulot kasvoivat Yhdysvalloissa erittäin      
voimakkaasti ja Suomessa hieman.                        

Tuotanto ja ostot                                
Tammi-kesäkuussa 2009 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä laski 28 %. Tämä 
johtui pääasiassa varastojen pienentämisestä ja mallistojen supistamisesta.   
Kangaspainon vanha painokone poistettiin käytöstä kesäkuussa. Tuotantoa     
jatketaan vuonna 2004 hankitulla painokoneella. Kiteen- ja Sulkavan-tehtailla  
tuotantomäärät olivat edellisen vuoden vastaavan kauden tasolla. Joidenkin   
tuotteiden alihankintaa vähennettiin ja niiden valmistusta siirrettiin omille  
tehtaille.                                   

TULOS                                      

Huhti-kesäkuu                                  
Huhti-kesäkuussa 2009 konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 58,4 % ja oli
1 058 tuhatta euroa (2 540 tuhatta euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,10 euroa 
(0,23 euroa). Ero vertailukauteen johtuu myynnin laskun lisäksi vuoden 2008   
vastaavalle kaudelle ajoittuneista yksittäisistä kampanjoista kertyneistä    
myyntituloista ja merkittävistä kertaluonteisista lisenssituloista.       

Tammi-kesäkuu                                  
Tammi-kesäkuussa 2009 konsernin liikevoitto laski 76,2 % ja oli 1 037 tuhatta  
euroa (4 364 tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 3,2 % (11,8  
%). Markkinointiin kaudella käytettiin yhteensä 1 724 tuhatta euroa (1 667   
tuhatta euroa) eli 5,3 % (4,5 %) konsernin liikevaihdosta.           

Konsernin poistot olivat 697 tuhatta euroa (655 tuhatta euroa) eli 2,2 % (1,8 %)
liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 47 tuhatta euroa (14 tuhatta euroa) 
eli 0,2 % (0,0 %) liikevaihdosta.                        

Kauden voitto verojen jälkeen laski 75,2 % ja oli 802 tuhatta euroa (3 237   
tuhatta euroa) eli 2,5 % (8,7 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,10 
euroa (0,40 euroa).                               

Kauden tulosta heikensi myynnin voimakas supistuminen. Lisäksi eroa       
vertailukauteen kasvattivat vuoden 2008 vastaavalle kaudelle ajoittuneet    
yksittäisistä kampanjoista kertyneet myyntitulot ja merkittävät kertaluonteiset 
lisenssitulot.                                 

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 521 tuhatta euroa (368 tuhatta euroa) eli  
1,6 % (1,0 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui myymälätilojen  
uudistamiseen sekä Herttoniemen-toimitilojen kunnostamiseen.          

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 77,8 % (67,2 % 30.6.2008, 78,7 
% 31.12.2008). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -8,1 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa oli
2,6 % (-18,8 % 31.12.2008).                           

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden päättyessä 0 euroa (4 970 tuhatta euroa). 
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2 258 tuhatta euroa (4 251   
tuhatta euroa).                                 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 729 (5 877) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 11,8 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 18,0 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 088 399 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.6.2009        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Semerca Investment Ltd       850 377       10,58       
3. ODIN Finland            413 253        5,14       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
6. Veritas Eläkevakuutusosakeyhtiö   220 000        2,74       
7. Nordea Nordenfonden         173 106        2,15       
8. Sijoitusrahasto Evli Select     150 054        1,87       
9. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
10. Nacawi Ab              60 300        0,75       
11. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
12. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    50 000        0,62       
13. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
14. Sijoitusrahasto Nordea                           
  Nordic Small Cap           38 904        0,48       
15. Haapanala Auvo            33 000        0,41       
Yhteensä               3 846 912       47,85       
Hallintarekisteröidyt         1 456 800       11,84       
Muut                 2 736 288       40,31       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
Barclays Capital Securities Limitedin osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja  
äänimäärästä nousi 8.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 6,09 %:iin eli 490 000    
osakkeeseen ja laski 14.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0     
osakkeeseen.                                  

Fautor S.P.R.L:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski   
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0 osakkeeseen. Semerca     
Investments S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi  
18.6.2009 tehdyllä osakekaupalla 10,58 %:iin eli 850 377 osakkeeseen. Marimekko 
Oyj:n saaman tiedon mukaan Semerca Investments S.A. on Fautor S.P.R.L:n     
emoyhtiö.                                    

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 185 738     
kappaletta eli 14,7 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu   
vaihtoarvo oli 10 730 919 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 7,50 euroa, ylin 11,44
euroa ja keskikurssi 9,18 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 9,60 
euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2009 oli 77 184 000 euroa (111 756 000 euroa  
30.6.2008, 67 134 000 euroa 31.12.2008).                    

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-kesäkuussa 2009 henkilöstöä oli keskimäärin 410 (411) ja kauden lopussa  
409 (407). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 16 (16)
henkilöä.                                    

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä keskeisistä     
riskeistä on kerrottu yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä 
sekä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa. Katsauskaudella 
riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia.                  

Marimekon liiketoiminnan lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen   
talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä. Riskien  
hallitsemiseksi liiketoiminnan valvontaa ja erityisesti kustannusten hallintaa 
on tehostettu edelleen.                             

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Marimekon          
yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting    
Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. Ympäristöasioista ja niiden raportoinnista   
kerrotaan vuoden 2008 vuosikertomuksessa.                    

TYTÄRYHTIÖ JA OMA MYYMÄLÄ ISOON-BRITANNIAAN                   

Lontoossa sijaitsevan Marimekko-myymälän liiketoiminta hankittiin Skandium   
Ltd:ltä 1.4.2009. Myymälän liiketoimintaa hallinnoi maaliskuun 2009 lopussa   
Isoon-Britanniaan perustettu tytäryhtiö Marimekko UK Ltd.            

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2009 vahvisti vuoden 2008      
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2008     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2009 ja osingon maksupäivä 22.4.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
loppuun. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika   
Ihamuotilan.                                  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa      
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Kim Karhu. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.    

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 muuttamiseksi. Muutokset on selostettu  
16.3.2009 julkaistussa yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksessa hyväksytty     
yhtiöjärjestys on 8.4.2009 julkaistun yhtiökokouksen päätöksiä koskevan     
pörssitiedotteen liitteenä.                           

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Muutokset yhtiön johdossa                            
Marimekon markkinointipäällikkö Malin Groop nimitettiin 1.8.2009 alkaen     
konsernin markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Marimekon konserni- 
ja sijoittajaviestinnästä vastaava, johtoryhmän jäsen Marja Korkeela siirtyy  
pois yhtiön palveluksesta 31.8.2009. Konsernin johtoryhmän muodostavat 1.8.2009 
alkaen Mika Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja 
hallinto), Malin Groop (markkinointi), Päivi Lonka (kansainvälinen myynti),   
Mervi Metsänen-Kalliovaara (kotimaan tukkumyynti, yritysmyynti ja myynnin    
kehittäminen), Niina Nenonen (vaatetus, laukut ja asusteet), Piia Rossi (omat  
kotimaanmyymälät) ja Helinä Uotila (tuotanto, hankinta ja sisustus).      

LOPPUVUODEN 2009 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin  
merkitys liikevaihdon kasvussa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Kasvusta 
merkittävä osa on perustunut uusien asiakkaiden hankintaan sekä         
konseptimyymälöiden avauksiin. Vuonna 2008 konsernin liikevaihdon kasvu ja   
tuloskertymä syntyivät suurelta osin huomattavista yksittäisistä        
kampanjatoimituksista Suomessa sekä kertaluonteisista lisenssituloista.     
                                        
Vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla Marimekon liikevaihto laski ja tulos   
heikkeni merkittävästi taantumasta johtuvan kysynnän rajun supistumisen vuoksi. 
Vaikea markkinatilanne jatkuu edelleen, eikä merkkejä elpymisestä ole vielä   
nähtävissä. Suomessa suhdannenäkymät ovat erityisen heikot. Kaupan alalla    
suhdanteiden ennakoidaan jatkavan heikkenemistään myös loppuvuonna. Epävarmassa 
markkinatilanteessa myynnin kehityksen arvioiminen on erittäin vaikeaa. Yhtiön 
tämänhetkisen tiedon mukaan loppuvuoden toimituksiin sisältyy määrältään    
pienempiä liikevaihtoa lisääviä ja tulosta parantavia kertaluonteisia eriä kuin 
vuonna 2008. Tilivuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä myynnin supistumisen  
ennakoidaan pienevän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen, koska   
viimeisellä neljänneksellä 2008 myynti laski jo huomattavasti sekä Suomessa että
ulkomailla. Yhtiön koko vuoden 2009 arvio on muuttumaton: liikevaihdon     
ennakoidaan supistuvan vuodesta 2008 noin 10 % ja liiketuloksen laskevan    
selvästi.                                    

Vuoden 2009 aikana Marimekko-konsernin tuloskehitys on heikentynyt merkittävästi
vaikean markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö on käynyt läpi kulurakennettaan ja   
käynnistänyt toimenpiteitä kustannusten sopeuttamiseksi vallitsevaan      
markkinatilanteeseen. Kiinteiden kustannusten säästöön tähtääviä toimia tullaan 
jatkamaan yhtiön kannattavuuden ja liiketoiminnan vakaan kehityksen       
turvaamiseksi.                                 

Helsingissä 13. elokuuta 2009                          

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma            
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset           
-säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Lisäksi konserni on   
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja  
muutettuja standardeja:                             

IAS 1 -standardi (uudistettu)                          
Uudistetun IAS 1 -standardin mukaisesti Marimekko-konserni esittää sekä     
tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.                   

IFRS 8                                     
Marimekko-konsernin raportoitava toiminnallinen segmentti on          
Marimekko-liiketoiminta.                            

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.6.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    


KONSERNITULOSLASKELMA                              

(1 000 euroa)       4-6/   4-6/   1-6/   1-6/  1-12/       
             2009   2008   2009   2008   2008       

LIIKEVAIHTO       15 999  18 539  32 262  37 133  81 107       
Liiketoiminnan                                 
 muut tuotot         8    14    31    24   244       
Valmiiden ja                                  
 keskeneräisten tuotteiden                           
 varastojen muutos     427   703   233  2 564   185       
Aineiden ja                                   
 tarvikkeiden käyttö   5 708  7 534  12 517  16 751  33 597       
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut    4 658  4 786  9 193  9 208  18 287       
Poistot          347   326   697   655  1 324       
Liiketoiminnan                                 
 muut kulut       3 809  4 070  8 616  8 743  18 372       

LIIKEVOITTO       1 058  2 540  1 037  4 364  9 956       

Rahoitustuotot       29    48    53   101   205       
Rahoituskulut       -16   -57    -6   -87   -197       
              13    -9    47    14    8       

VOITTO ENNEN VEROJA   1 071  2 531  1 084  4 378  9 964       

Tuloverot         282   669   282  1 141  2 586       

TILIKAUDEN TULOS      789  1 862   802  3 237  7 378       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille    789  1 862   802  3 237  7 378       

Emoyhtiön omistajille                              
 kuuluvasta voitosta                              
 laskettu laimentamaton                             
 ja laimennettu                                 
 osakekohtainen                                 
 tulos, euroa       0,10   0,23   0,10   0,40   0,92       


LAAJA TULOSLASKELMA    4-6/   4-6/   1-6/   1-6/  1-12/       
(1 000 euroa)       2009   2008   2009   2008   2008       

Tilikauden tulos      789  1 862   802  3 237  7 378       
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos      1    3    1    3    -5       

TILIKAUDEN LAAJA TULOS   790  1 865   803  3 240  7 373       

Tuloksen jakautuminen                              
 emoyhtiön                                   
 osakkeenomistajille    790   1 865   803  3 240  7 373       


KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          30.6.2009  30.6.2008  31.12.2008       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 807    9 691    9 948       
Aineettomat hyödykkeet        423     389     458       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20     20      20       
                  10 250   10 100    10 426       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          16 716   20 274    17 286       
Myyntisaamiset ja                                
 muut saamiset           6 397    5 755    6 109       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat                               
 verosaamiset             268     501     268       
Rahavarat              2 258    4 251    6 112       
                  25 639   30 781    29 775       

VARAT YHTEENSÄ           35 889   40 881    40 201       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040    8 040    8 040       
Muuntoerot               -1      6      -2       
Kertyneet voittovarat       19 884   19 363    23 504       
Oma pääoma yhteensä        27 923   27 409    31 542       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       703     721     705       
Rahoitusvelat              -     185      -       
                   703      906     705       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       7 263    7 781    7 751       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat      -      -      18       
Rahoitusvelat              -    4 785     185       
                  7 263   12 566    7 954       

Velat yhteensä           7 966   13 472    8 659       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    35 889   40 881    40 201       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           
(1 000 euroa)             1-6/    1-6/    1-12/       
                    2009    2008    2008       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto            802   3 237    7 378       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot     697    655    1 324       
 Rahoitustuotot ja -kulut        -47    -14     -8       
 Verot                 282   1 141    2 586       
Rahavirta ennen                                 
 käyttöpääoman muutosta        1 734   5 019   11 280       

Käyttöpääoman muutos          833   -3 219    -629       
Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)             752    -218    -574       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)             570   -1 994     995       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)      -489   -1 007   -1 050       
Liiketoiminnan rahavirta                            
 ennen rahoituseriä ja veroja     2 567   1 800   10 651       

Maksetut korot ja maksut                            
 muista liiketoiminnan                             
 rahoituskuluista            -7    -78    -200       
Saadut korot               62     96     201       
Maksetut verot            -1 348   -1 422   -2 616       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       1 274    396    8 036       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin     -521    -368   -1 362       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -521    -368   -1 362       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten                                 
 lainojen nostot             -   4 600    4 600       
Lyhytaikaisten                                 
 lainojen takaisinmaksut        -185    -950   -5 550       
Pitkäaikaisten lainojen                             
 takaisinmaksut              -    -470    -655       
Maksetut osingot           -4 422   -5 226   -5 226       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        -4 607   -2 046   -6 831       

Rahavarojen muutos          -3 854   -2 018    -157       

Rahavarat kauden alussa        6 112   6 269    6 269       
Rahavarat kauden lopussa       2 258   4 251    6 112       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2008        8 040     3    21 352   29 395        

Tilikauden laaja tulos        3     3 237    3 240        

Osingonjako                  -5 226   -5 226        

Oma pääoma                                   
 30.6.2008       8 040     6    19 363   27 409        


Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        1      802     803        

Osingonjako                  -4 422   -4 422        

Oma pääoma                                   
 30.6.2009       8 040    -1    19 884   27 923        


TUNNUSLUKUJA                                  
                 1-6/   1-6/  Muutos,  1-12/       
                 2009   2008     %   2008       

Tulos/osake, euroa        0,10   0,40   -75,0   0,92       
Oma pääoma/osake, euroa     3,47   3,40    2,1   3,92       
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta        31,8   31,0        27,0       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   5,4   22,8        24,2       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         7,3   28,1        32,3       
Omavaraisuusaste, %       77,8   67,2        78,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -8,1   2,6        -18,8       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           521   368        1 362       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,6   1,0         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          17 444  17 382    0,4  17 861       
Henkilöstö keskimäärin      410   411    -0,2   411       
Henkilöstö kauden lopussa     409   407    0,4   414       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/       
        2009  2008    %  2009  2008    %  2008       

Suomi     11 116 13 415 -17,1 21 990 25 637 -14,2 59 175       
Muut                                      
 Pohjoismaat  1 590  2 594 -38,7  3 288  5 248 -37,3  9 423       
Muu Eurooppa  1 167   889  31,3  2 469  2 451  0,7  4 700       
Pohjois-                                    
 Amerikka    841   815  3,2  1 563  1 913 -18,3  3 994       
Muut maat   1 285   826  55,9  2 952  1 884  56,7  3 815       
YHTEENSÄ   15 999 18 539 -13,7 32 262 37 133 -13,1 81 107       


LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)  4-6/  4-6/ Muutos,  1-6/  1-6/ Muutos, 1-12/       
        2009  2008    %  2009  2008    %  2008       

Vaatetus    6 482  7 513 -13,7 13 560 15 351 -11,7 29 898       
Sisustus    6 753  7 377  -8,5 12 938 14 965 -13,5 37 747       
Laukut     2 764  3 649 -24,3  5 764  6 817 -15,4 13 462       
YHTEENSÄ   15 999 18 539 -13,7 32 262 37 133 -13,1 81 107       


SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-6/2009  1-6/2008 Muutos, % 1-12/2008       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        32 262   37 133   -13,1   81 107       
 Liiketulos         1 037   4 364   -76,2   9 956       
 Varat           35 889   40 881   -12,2   40 201       


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/   10-12/    7-9/       
               2009   2009    2008    2008       

Liikevaihto         15 999  16 263   22 061   21 913       
Liiketulos          1 058    -21   1 845   3 747       
Tulos/osake, euroa      0,10   0,00    0,17    0,35       

(1 000 euroa)         4-6/   1-3/   10-12/    7-9/       
               2008   2008    2007    2007       

Liikevaihto         18 539  18 594   22 656   20 699       
Liiketulos          2 540   1 824   3 382   3 965       
Tulos/osake, euroa      0,23   0,17    0,31    0,36


marimekko_osavuosikatsaus_q2_2009.pdf