Published: 2009-06-30 18:15:12 CEST
Hagar hf. - Fjárhagsdagatal
- Birtingu ársreiknings Haga hf. frestað
Uppgjör Haga hf. fyrir rekstrarárið 010308 - 280209 mun ekki verða birt að svo
stöddu eins og áform voru um. 

Á grundvelli 2. mgr. 56. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti er félögum
sem eingöngu hafa skráð skuldabréf heimilt að birta ekki uppgjör í Kauphöll að
því gefnu að lágmarksfjárhæð hvers skuldabréfs sé a.m.k. 50.000 EUR að 
nafnvirði á útgáfudegi bréfanna. 

Árseikningar Haga hf. verða lagðir fyrir á aðalfundi félagsins.

Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason í síma 530 5500