Julkaistu: 2009-05-13 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009
Marimekko Oyj        OSAVUOSIKATSAUS                  
               13.5.2009 klo 9.00                 

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                

Tammi-maaliskuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 13 % ja oli 16,3 
milj. euroa (18,6 milj. euroa). Liiketulos laski -0,02 milj. euroon (1,8 milj. 
euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen oli 0,01 milj. euroa (1,4 milj. euroa) 
ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,17 euroa). Tilivuodelle 2009 annettua   
aiempaa arviota on alennettu. Tämänhetkisen arvion mukaan Marimekko-konsernin  
liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2009 supistuvan vuodesta 2008 noin 10 % ja   
liiketuloksen laskevan selvästi.                        

                1-3/   1-3/  Muutos,  1-12/        
                2009   2008     %   2008        

Liikevaihto, 1 000 euroa   16 263  18 594   -12,5  81 107        
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta        33,1   34,3        27,0        
Liiketulos, 1 000 euroa     -21  1 824  -101,2  9 956        
Voitto ennen veroja,                              
 1 000 euroa           13  1 847   -99,3  9 964        
Kauden voitto, 1 000 euroa    13  1 375   -99,1  7 378        
Tulos/osake, euroa       0,00   0,17   -99,1   0,92        
Oma pääoma/osake, euroa     3,92   3,83    2,5   3,92        
Oman pääoman tuotto (ROE), %  0,17   18,3        24,2        
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %        0,03   24,3        32,3        
Omavaraisuusaste, %       80,3   77,7        78,7        

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:                        

”Vuoden 2009 ensimmäinen neljännes oli Marimekolle erittäin haasteellinen    
vaikean markkinatilanteen vuoksi. Konsernin liikevaihto laski ja tulos heikkeni 
merkittävästi. Kulutuskysynnän raju supistuminen heijastui myyntiin sekä    
Suomessa että ulkomailla. Erityisen voimakkaana lasku näkyi myynnissä      
kotimaisille ja ulkomaisille jälleenmyyjille. Katsauskaudella ei myöskään ollut 
vastaavanlaisia liikevaihtoa parantavia kertaluonteisia eriä kuin        
vertailukaudella. Marimekon omissa vähittäismyymälöissä onnistuimme kasvattamaan
myyntiä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ansiosta jopa ennakoitua enemmän. 
Myös tärkeällä vientialueellamme Japanissa vahva kasvu jatkui. Myyntiä vauhditti
uusien konseptimyymälöiden avautuminen.                     

Katsauskauden tulosta heikensivät myynnin merkittävän laskun lisäksi kohonneet 
henkilöstökulut sekä liiketoiminnan muut kulut, joista merkittävä osa oli    
tavanomaista suurempia kaudelle ajoittuneita uusien mallistojen         
markkinointikustannuksia.                            

Näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat, sillä selviä markkinoiden elpymisen  
merkkejä ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Käymme kuluvan vuoden aikana läpi  
yhtiön kulurakennetta ja tehostamme toimintojamme. Vaikeasta markkinatilanteesta
huolimatta tulemme kuitenkin myös jatkamaan yhtiön liiketoiminnan kehittämistä 
panostamalla tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen.”             

Vuoden 2009 kalenteri                              
Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 julkaistaan torstaina   
13.8.2009 klo 9.00 ja tammi-syyskuulta torstaina 5.11.2009 klo 9.00.      

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. (09) 758 71                
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. (09) 758 7261                

MARIMEKKO OYJ                                  
Konserniviestintä                                

Marja Korkeela                                 
Puh. (09) 758 7238                               
Faksi (09) 759 1676                               
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi                     

JAKELU:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi                      

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja      
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,    
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40   
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.   
Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja    
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 410    
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.          

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                

LIIKEVAIHTO                                   

Tammi-maaliskuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 12,5 % ja oli 16 
263 tuhatta euroa (18 594 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto supistui 11,0 % 
ja oli 10 874 tuhatta euroa (12 222 tuhatta euroa). Vienti ja ulkomaantoiminnot 
laskivat 15,4 % ja olivat 5 389 tuhatta euroa (6 372 tuhatta euroa). Viennin ja 
ulkomaantoimintojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 33,1 % (34,3 %).     
Liikevaihdon laskuun vaikutti heikosta markkinatilanteesta johtuva kysynnän   
hiipuminen, joka heijastui erityisesti tukkumyyntiin sekä kotimaassa että    
ulkomailla. Eroa vertailukauteen kasvattivat myös edellisvuoden vastaavalle   
ajanjaksolle kohdistuneet kertaluonteiset kampanjatoimitukset.         

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 43,5 %,  
sisustus 38,1 % ja laukut 18,4 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli 
seuraava: Suomi 66,9 %, muut Pohjoismaat 10,4 %, muu Eurooppa 8,0 %,      
Pohjois-Amerikka 4,4 % ja muut maat (Japani sekä muut Euroopan ja        
Pohjois-Amerikan ulkopuoliset alueet) 10,3 %.                  

Tammi-maaliskuussa 2009 Marimekon omien kotimaanmyymälöiden myynti kasvoi 8,9 % 
(-3,8 %). Myynti kotimaisille jälleenmyyjille laski 24,9 % (+5,5 %). Myynnin  
voimakas supistuminen vertailukaudesta johtui osittain vuoden 2008 ensimmäiselle
neljännekselle ajoittuneista merkittävistä kertaluonteisista          
kampanjatoimituksista.                             

MARKKINAKATSAUS                                 

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä talouden taantuma syveni ja kysyntä  
markkinoilla heikkeni voimakkaasti. Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä laski 
vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta 3,6 % (Tilastokeskus: Kaupan        
liikevaihtokuvaaja 2009, maaliskuu, pikaennakko). Vaatteiden vähittäismyynti  
(ilman urheiluvaatteita) laski 0,9 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten   
vaatteiden myynti oli vertailukauden tasolla, miesten vaatteiden myynti laski  
4,1 % ja lasten vaatteiden myynti nousi 0,1 %. Laukkujen myynti laski 0,4 %.  
Tammi-helmikuussa 2009 vaatteiden (SITC 84) vienti laski 16 %; tuonti oli    
edellisvuoden tasolla. Tekstiilien (SITC 65) vienti laski 32 % ja tuonti kasvoi 
1 %. (Tullihallitus, kuukausikatsaus helmikuu 2009).              

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on elpynyt   
hieman. Odotukset Suomen talouden ja varsinkin työllisyyden kehityksestä ovat  
edelleen heikot, mutta luottamus omaan talouteen ja säästämismahdollisuuksiin on
parantunut hieman (Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, huhtikuu 2009).      

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET                             

Vaatetus                                    
Tammi-maaliskuussa 2009 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto laski 9,7 % ja oli 7  
078 tuhatta euroa (7 838 tuhatta euroa). Suomessa myynti supistui hieman.    
Ulkomailla myynti laski merkittävästi kaikkialla muualla paitsi Japanissa, jossa
kasvu oli edelleen voimakasta. Japanin-myynnin hyvää kehitystä nopeuttivat uudet
konseptimyymälät. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus vaatetus-tuotelinjan   
liikevaihdosta oli 29,4 %.                           

Sisustus                                    
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto laski 18,5 % ja oli 6 185 tuhatta euroa (7 588 
tuhatta euroa). Japanissa kasvu jatkui voimakkaana. Muissa vientimaissa ja   
Suomessa myynti sen sijaan laski merkittävästi. Viennin ja ulkomaantoimintojen 
osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 35,2 %.              

Laukut                                     
Laukut-tuotelinjan liikevaihto laski 5,3 % ja oli 3 000 tuhatta euroa (3 168  
tuhatta euroa). Japanissa myynti nousi edelleen erittäin voimakkaasti. Myös   
markkina-alueella muu Eurooppa hyvä kasvu jatkui. Muilla vientimarkkinoilla ja 
Suomessa sen sijaan myynti laski huomattavasti. Viennin ja ulkomaantoimintojen 
osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 37,6 %.               

Yritysmyynti                                  
Yritysmyynti laski 40,3 %. Lasku johtui osittain vuoden 2008 ensimmäiselle   
neljännekselle ajoittuneista merkittävistä kertaluonteisista          
kampanjatoimituksista.                             

Vienti ja ulkomaantoiminnot                           
Tammi-maaliskuussa 2009 Marimekon vienti ja ulkomaantoiminnot laskivat 15,4 % ja
olivat 5 389 tuhatta euroa (6 372 tuhatta euroa). Japanissa vahva kasvu jatkui, 
mutta muissa maissa, joissa kulutuskysyntä supistui rajusti, myynti laski    
huomattavasti.                                 

Markkina-alueella muut Pohjoismaat kaikkien tuotelinjojen myynti laski.     
Liikevaihto supistui 1 698 tuhanteen euroon, mikä on 36,0 % vähemmän kuin vuotta
aiemmin (2 654 euroa). Myynnin laskun lisäksi liikevaihdon supistumiseen    
vaikutti Ruotsin kruunun heikentyminen (noin 20 %).               

Markkina-alueella muu Eurooppa liikevaihto laski 16,6 % ja oli 1 302 tuhatta  
euroa (1 562 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi edelleen hyvin;      
sisustustuotteiden ja vaatteiden myynti sen sijaan laski huomattavasti.     

Pohjois-Amerikassa kaikkien tuotelinjojen myynti supistui voimakkaasti.     
Liikevaihto laski 34,2 % ja oli 722 tuhatta euroa (1 098 tuhatta euroa).    

Markkina-alueella muut maat liikevaihto nousi vertailukaudesta 57,6 % ja oli 1 
667 tuhatta euroa (1 058 tuhatta euroa). Kasvu kertyi kokonaan Japanista, jossa 
kaikkien tuotelinjojen myynti nousi voimakkaasti. Kasvua nopeuttivat uudet   
konseptimyymälät, joita katsauskaudella avautui kolme: Niigatassa, Matsuyamassa 
ja Kokurassa. Kauden päättyessä Japanissa oli yhteensä kahdeksantoista     
Marimekko-konsepti- ja shop-in-shop-myymälää.                  

Lisenssimyynti                                 
Kauden lisenssitulot kasvoivat merkittävästi. Voimakkainta nousu oli      
Yhdysvalloissa. Lisenssitulokertymää kasvattivat osittain uudet         
lisenssisopimukset.                               

Tuotanto ja ostot                                
Tammi-maaliskuussa 2009 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä laski 42 %. Tämä
johtui pääasiassa varastojen pienentämisestä ja mallistojen supistamisesta.   
Kiteen- ja Sulkavan-tehtailla tuotantomäärät pystyttiin säilyttämään edellisen 
vuoden vastaavan kauden tasolla. Joidenkin tuotteiden alihankintaa vähennettiin 
ja niiden valmistusta siirrettiin Kiteen- ja Sulkavan-tehtaille.        

TULOS                                      

Tammi-maaliskuussa 2009 konsernin liiketulos laski 101,2 % ja oli -21 tuhatta  
euroa (1 824 tuhatta euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -0,1 % (9,8 
%). Kauden markkinointikulut kasvoivat 45,5 % ja olivat yhteensä 1 104 tuhatta 
euroa (759 tuhatta euroa), joka on 6,8 % (4,1 %) konsernin liikevaihdosta.   

Konsernin poistot olivat 350 tuhatta euroa (329 tuhatta euroa) eli 2,2 % (1,8 %)
liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 34 tuhatta euroa (23 tuhatta euroa) 
eli 0,2 % (0,1 %) liikevaihdosta.                        

Kauden tulos verojen jälkeen laski 99,1 % ja oli 13 tuhatta euroa (1 375 tuhatta
euroa) eli 0,1 % (7,4 %) liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa  
(0,17 euroa).                                  

Kauden tulosta heikensivät myynnin voimakas supistuminen ja kohonneet      
henkilöstökulut sekä liiketoiminnan muut kulut, joista merkittävä osa muodostui 
kaudelle ajoittuneista tavanomaista suuremmista uusien mallistojen       
markkinointikustannuksista. Koko vuoden markkinointikulut tulevat jäämään vuoden
2008 tasolle.                                  

INVESTOINNIT                                  

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 188 tuhatta euroa (137 tuhatta euroa) eli  
1,2 % (0,7 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui myymälätilojen  
uudistamiseen sekä Herttoniemen-toimitilojen kunnostamiseen ja         
kalustehankintoihin.                              

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS                            

Konsernin omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 80,3 % (77,7 % 31.3.2008, 78,7 
% 31.12.2008). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan   
pääomaan (gearing) oli -16,8 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa  
oli -7,5 % (-18,8 % 31.12.2008).                        

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 185 tuhatta euroa (841 tuhatta  
euroa). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 5 478 tuhatta euroa 
(3 163 tuhatta euroa).                             

OSAKE JA KURSSIKEHITYS                             

Osakepääoma                                   
Kauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma 
oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.        

Osakeomistus                                  
Katsauskauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 526 (5 680) 
osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 14,8 % ja ulkomaalaisten 
omistuksessa 15,8 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa  
tai välillisessä omistuksessa oli 1 088 399 osaketta eli 13,5 % yhtiön     
osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.             

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.3.2009        

                   Osakkeita  Osuus osakkeista       
                 ja ääniä, kpl   ja äänistä, %       

1. Muotitila Oy           1 045 200       13,00       
2. Fautor S.P.R.L.           850 377       10,58       
3. ODIN Forvaltning AS         413 253        5,14       
4. Keskinäinen                                 
  työeläkevakuutusyhtiö Varma     385 920        4,80       
5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                       
  Ilmarinen              265 419        3,30       
6. Eläkevakuutusyhtiö Veritas     220 000        2,74       
7. Sijoitusrahasto Evli Select     130 054        1,62       
8. Sairanen Seppo            71 379        0,89       
9. Nacawi Ab              60 300        0,75       
10. Liikesivistysrahaston                            
  Kannatusyhdistys ry         50 000        0,62       
11. Scanmagnetics Oy           40 000        0,50       
12. Sijoitusrahasto Nordea                           
  Nordic Small Cap           39 275        0,49       
13. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi    35 000        0,44       
14. Fromond Elsa             32 200        0,40       
15. Westerberg Olof           30 000        0,37       
Yhteensä               3 668 377       45,64       
Hallintarekisteröidyt         1 188 506       14,78       
Muut                 3 183 117       39,58       
Yhteensä               8 040 000       100,00       

Liputukset                                   
Kirsti Paakkasen määräysvallassa olevan Workidea Oy:n osuus Marimekko Oyj:n   
osakepääomasta ja äänimäärästä laski 8.1.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin 
eli 0 osakkeeseen.                               

Valtuutukset                                  
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia   
osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden  
ostoon tai luovuttamiseen.                           

Osakkeiden vaihto                                
Katsauskauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 956 171 kappaletta
eli 11,9 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 
8 556 206 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 7,50 euroa, ylin 10,00 euroa ja    
keskikurssi 8,50 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 8,20 euroa.  
Yhtiön markkina-arvo 31.3.2009 oli 65 928 000 euroa (121 806 000 euroa     
31.3.2008, 67 134 000 euroa 31.12.2008).                    

HENKILÖSTÖ                                   

Tammi-maaliskuussa 2009 henkilöstöä oli keskimäärin 411 (413) ja kauden lopussa 
407 (412). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 14 (17)
henkilöä.                                    

JOHTORYHMÄ                                   

Konsernin markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen Kirsi Räikkönen erosi yhtiön 
palveluksesta 28.2.2009. Konsernin johtoryhmän muodostavat 1.3.2009 alkaen Mika 
Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto),  
Marja Korkeela (konserni- ja sijoittajaviestintä), Päivi Lonka (vienti ja    
lisensiointi), Mervi Metsänen-Kalliovaara (kotimaan tukkumyynti, yritysmyynti ja
myynnin kehittäminen), Niina Nenonen (vaatetus ja asusteet), Piia Rossi (omat  
vähittäismyymälät) ja Helinä Uotila (tuotanto, hankinta ja sisustus).      

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT                    

Marimekko-konsernin riskienhallintaa ohjaa yhtiön hallituksen hyväksymä     
riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee konsernin riskienhallinnan     
periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä riskienhallintaprosessin organisoinnin 
ja valvonnan. Hallitus valvoo myös riskienhallinnan toteutumista.        
Riskiraportointi sisältyy yhtiön säännöllisesti tapahtuvaan, jatkuvaan     
liiketoiminnan raportointiin. Marimekon riskienhallinnasta ja liiketoimintaan  
liittyvistä keskeisistä riskeistä on kerrottu yhtiön vuoden 2008        
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä.                     

Marimekon liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen        
talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä.      
Kulutuskysynnän supistuminen on heikentänyt myynnin kehitystä kaikilla     
markkinoilla ja lisännyt yhtiön kasvu- ja tuloskehitykseen liittyvää      
epävarmuutta. Lisäksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mahdolliset     
talousvaikeudet saattavat kasvattaa konsernin taloudellisia riskejä, jotka   
liittyvät asiakkaiden maksuvalmiuteen ja tuotteiden saatavuuteen.        
Katsauskaudella ei luottotappioissa eikä asiakkaiden maksukäyttäytymisessä   
tapahtunut mainittavia muutoksia.                        

Operatiivisten riskien hallinnassa korostuu liiketoiminnan kehittämiseen ja   
tuotesuunnitteluun liittyvän ydinosaamisen varmistaminen sekä keskeisiä     
toimintoja koskevien prosessien hallinta.                    

Riskien hallitsemiseksi liiketoiminnan valvontaa ja kustannusten seurantaa on  
tehostettu.                                   

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                          

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät          
mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.       

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS                       

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon      
liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan   
valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Marimekon          
yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting    
Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. Ympäristöasioista ja niiden raportoinnista   
kerrotaan vuoden 2008 vuosikertomuksessa.                    

TYTÄRYHTIÖ JA OMA MYYMÄLÄ ISOON-BRITANNIAAN                   

Maaliskuun 2009 lopussa Marimekolle perustettiin Isoon-Britanniaan tytäryhtiö  
Marimekko UK Ltd hallinnoimaan Lontoossa sijaitsevan Marimekko-myymälän     
liiketoimintaa. Myymälän liiketoiminta hankittiin Skandium Ltd:ltä 1.4.2009.  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                      
Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2009 vahvisti vuoden 2008      
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja        
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilivuodelta 2008     
hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00
euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 15.4.2009 ja osingon maksupäivä 22.4.2009.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin    
uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja  
Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
loppuun. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika   
Ihamuotilan.                                  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa      
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Kim Karhu. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan.    

Yhtiöjärjestyksen muutos                            
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen  
kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 muuttamiseksi. Muutokset on selostettu  
16.3.2009 julkaistussa yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksessa hyväksytty     
yhtiöjärjestys on 8.4.2009 julkaistun yhtiökokouksen päätöksiä koskevan     
pörssitiedotteen liitteenä.                           

Liputukset                                   
Barclays Capital Securities Limitedin osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja  
äänimäärästä nousi 8.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 6,09 %:iin eli 490 000    
osakkeeseen ja laski 14.4.2009 tehdyllä osakekaupalla 0,00 %:iin eli 0     
osakkeeseen.                                  

LOPPUVUODEN 2009 NÄKYMÄT                            

Marimekko Oyj toimii alalla, jolla suhdanteiden vaihtelut heijastuvat yhtiön  
liiketoimintaan. Konsernin liikevaihdosta suurin osa kertyy Suomesta. Viennin  
merkitys liikevaihdon kasvussa on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Kasvusta 
merkittävä osa on perustunut uusien asiakkaiden hankintaan sekä         
konseptimyymälöiden avauksiin. Vuonna 2008 konsernin liikevaihdon kasvu ja   
tuloskertymä syntyivät suurelta osin huomattavista yksittäisistä        
kampanjatoimituksista Suomessa sekä kertaluonteisista lisenssituloista.     

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä Marimekon liikevaihto laski ja tulos  
heikkeni merkittävästi taantumasta johtuvan kysynnän rajun supistumisen vuoksi. 
Heikko markkinatilanne jatkuu edelleen, eikä merkkejä nopeasta elpymisestä ole 
vielä nähtävissä. Kuluvalle tilivuodelle ei yhtiön tämänhetkisen tiedon mukaan 
ole myöskään tulossa vastaavanlaisia liikevaihtoa ja tulosta parantavia     
kertaluonteisia eriä kuin vuonna 2008. Edellä mainituista syistä yhtiön aiempaa 
arviota, jonka mukaan konsernin koko vuoden 2009 liikevaihdon ennakoitiin    
laskevan 5-10 % ja liikevoiton laskevan selvästi, on alennettu. Yhtiö arvioi  
tämänhetkisten markkinanäkymien, liiketoiminnan alkuvuoden kehityksen ja yhtiön 
kulurakenteen perusteella, että tilivuonna 2009 konsernin liikevaihto supistuu 
vuodesta 2008 noin 10 % ja liiketulos laskee selvästi.             

Helsingissä 13. toukokuuta 2009                         

MARIMEKKO OYJ                                  
Hallitus                                    

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.        

LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma            
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                   
Konsernin tunnuslukuja                             
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain               
Segmenttitiedot                                 
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin             

Laadintaperiaatteet                               
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset           
-säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja  
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Lisäksi konserni on   
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 julkistamia uusia ja  
muutettuja standardeja:                             

IAS 1 -standardi (uudistettu)                          
Uudistetun IAS 1 -standardin mukaisesti Marimekko-konserni esittää sekä     
tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.                   

IFRS 8                                     
Marimekko-konsernin raportoitava toiminnallinen segmentti on          
Marimekko-liiketoiminta.                            

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Tulos/osake (EPS), euroa:                            
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)         

Oma pääoma/osake, euroa:                            
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.3.                     

Oman pääoman tuotto (ROE), %:                          
(Voitto ennen satunnaisia eriä - verot (ilman satunnaisiin eriin kohdistuvia  
veroja)) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)           

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:                       
(Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen 
loppusumma - korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))         

Omavaraisuusaste, %:                              
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:                       
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma                    

KONSERNITULOSLASKELMA                              
                  1-3/  1-3/  Muutos,  1-12/        
(1 000 euroa)           2009  2008     %  2008        

LIIKEVAIHTO           16 263 18 594   -12,5 81 107        
Liiketoiminnan muut tuotot      23   10   130,0   244        
Valmiiden ja keskeneräisten                           
 tuotteiden varastojen muutos    194  1 861   -89,6   185        
Aineiden ja                                   
 tarvikkeiden käyttö       6 809  9 217   -26,1 33 597        
Työsuhde-etuuksista                               
 aiheutuvat kulut         4 535  4 422    2,6 18 287        
Poistot               350   329    6,4  1 324        
Liiketoiminnan                                 
 muut kulut            4 807  4 673    2,9 18 372        

LIIKETAPPIO/VOITTO         -21  1 824  -101,1  9 956        

Rahoitustuotot            24   53   -54,7   205        
Rahoituskulut            10   -30  -133,3  -197        
                   34   23   47,8    8        

VOITTO ENNEN VEROJA         13  1 847   -99,3  9 964        

Tuloverot               -   472  -100,0  2 586        

TILIKAUDEN TULOS           13  1 375   -99,1  7 378        

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille         13  1 375       7 378        

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta                        
 voitosta laskettu laimentamaton                        
 ja laimennettu osakekohtainen                         
 tulos, euroa            0,00  0,17       0,92        


LAAJA TULOSLASKELMA         1-3/  1-3/      1-12/        
(1 000 euroa)            2009  2008       2008        

Tilikauden tulos           13  1 375      7 378        
Muut laajan tuloksen erät                            
 Muuntoeron muutos          -4    -        -5        

TILIKAUDEN LAAJA TULOS         9  1 375      7 373        

Tuloksen jakautuminen emoyhtiön                         
 osakkeenomistajille          9  1 375      7 373        


KONSERNITASE                                  

(1 000 euroa)          31.3.2009  31.3.2008  31.12.2008       

VARAT                                      

PITKÄAIKAISET VARAT                               
Aineelliset hyödykkeet       9 811    9 761    9 948       
Aineettomat hyödykkeet        434     415     458       
Myytävissä olevat rahoitusvarat    20     20      20       
                  10 265   10 196    10 426       

LYHYTAIKAISET VARAT                               
Vaihto-omaisuus          16 735   19 076    17 286       
Myyntisaamiset ja muut saamiset   6 618    7 162    6 109       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verosaamiset    268     220     268       
Rahavarat              5 478    3 163    6 112       
                  29 099   29 621    29 775       

VARAT YHTEENSÄ           39 364   39 817    40 201       

OMA PÄÄOMA JA VELAT                               

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                              
KUULUVA OMA PÄÄOMA                               
Osakepääoma             8 040   8 040     8 040       
Muuntoerot               -6     3      -2       
Kertyneet voittovarat       23 517   22 727    23 504       
Oma pääoma yhteensä        31 551   30 770    31 542       

PITKÄAIKAISET VELAT                               
Laskennalliset verovelat       705    705      705       
Rahoitusvelat              -    185       -       
                   705    890      705       

LYHYTAIKAISET VELAT                               
Ostovelat ja muut velat       6 905   7 483     7 751       
Tilikauden verotettavaan                            
 tuloon perustuvat verovelat      18     18      18       
Rahoitusvelat             185    656      185       
                  7 108   8 157     7 954       

Velat yhteensä           7 813   9 047     8 659       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    39 364   39 817    40 201       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden  
puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia.           


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

                   1-3/    1-3/    1-12/       
(1 000 euroa)             2009    2008     2008       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                            

Tilikauden voitto            13   1 376    7 378       
Oikaisut                                    
 Suunnitelman mukaiset poistot     350    329    1 324       
 Rahoitustuotot ja -kulut       -35    -23      -8       
 Verot                  -    472    2 586       
Rahavirta ennen                                 
 käyttöpääoman muutosta        328   2 154    11 280       

Käyttöpääoman muutos         -179   -3 764     -629       
 Lyhytaikaisten korottomien                           
 liikesaamisten lisäys (-)/                          
 vähennys (+)             122   -1 660     -574       
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) /                         
 vähennys (+)             551    -797     995       
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen                      
 lisäys (-) / vähennys (+)      -852   -1 307    -1 050       
Liiketoiminnan rahavirta ennen                         
 rahoituseriä ja veroja        149   -1 610    10 651       

Maksetut korot ja maksut muista                         
 liiketoiminnan rahoituskuluista    11    -20     -200       
Saadut korot              56     83     201       
Maksetut verot            -663    -472    -2 616       

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       -447   -2 019    8 036       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                             

Investoinnit aineellisiin                            
 ja aineettomiin hyödykkeisiin    -188    -137    -1 362       

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        -188    -137    -1 362       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                              

Lyhytaikaisten lainojen nostot      -     -    4 600       
Lyhytaikaisten lainojen                             
 takaisinmaksut             -    -950    -5 550       
Pitkäaikaisten lainojen                             
 takaisinmaksut             -     -     -655       
Maksetut osingot                      -5 226       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          -    -950    -6 831       

Rahavarojen muutos          -635   -3 106     -157       

Rahavarat kauden alussa       6 112   6 269    6 269       
Rahavarat kauden lopussa       5 478   3 163    6 112       


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   

(1 000 euroa)      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        

                      Kertyneet     Oma        
            Osake-  Muunto-    voitto-   pääoma        
            pääoma   erot     varat  yhteensä        

Oma pääoma                                   
 1.1.2008        8 040     3    21 352   29 395        

Tilikauden laaja tulos             1 375    1 375        

Osingonjako                     -      -        

Oma pääoma                                   
 31.3.2008       8 040     3    22 727   30 770        


Oma pääoma                                   
 1.1.2009        8 040    -2    23 504   31 542        

Tilikauden laaja tulos        -4      13      9        

Osingonjako                     -      -        

Oma pääoma                                   
 31.3.2009       8 040    -6    23 517   31 551        


TUNNUSLUKUJA                                  

                 1-3/   1-3/  Muutos,  1-12/       
                 2009   2008     %   2008       

Tulos/osake, euroa        0,00   0,17   -99,1   0,92       
Oma pääoma/osake, euroa     3,92   3,83    2,5   3,92       
Viennin ja ulkomaan-                              
 toimintojen osuus,                               
 % liikevaihdosta        33,1   34,3        27,0       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   0,17   18,3        24,2       
Sijoitetun pääoman                               
 tuotto (ROI), %         0,03   24,3        32,3       
Omavaraisuusaste, %       80,3   77,7        78,7       
Nettovelkaantumisaste                              
 (gearing), %          -16,8   -7,5        -18,8       
Bruttoinvestoinnit,                               
 1 000 euroa           188   137        1 362       
Bruttoinvestoinnit,                               
 % liikevaihdosta         1,2   0,7         1,7       
Vastuusitoumukset,                               
 1 000 euroa          18 056  17 388       17 861       
Henkilöstö keskimäärin      411   413    -0,5   411       
Henkilöstö kauden lopussa     407   412    -1,2   414       
Osakkeiden lukumäärä                              
 kauden lopussa (1 000 kpl)  8 040  8 040        8 040       
Liikkeessä olevien                               
 osakkeiden määrä                                
 keskimäärin (1 000 kpl)    8 040  8 040        8 040       

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         

(1 000 euroa)     1-3/2009  1-3/2008  Muutos, %  1-12/2008       

Suomi          10 874   12 222    -11,0   59 175       
Muut Pohjoismaat     1 698   2 654    -36,0    9 423       
Muu Eurooppa       1 302   1 562    -16,6    4 700       
Pohjois-Amerikka      722   1 098    -34,2    3 994       
Muut maat         1 667   1 058    57,6    3 815       
YHTEENSÄ         16 263   18 594    -12,5   81 107       

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN                          

(1 000 euroa)     1-3/2009  1-3/2008  Muutos, %  1-12/2008       

Vaatetus         7 078   7 838    -9,7   29 898       
Sisustus         6 185   7 588    -18,5   37 747       
Laukut          3 000   3 168    -5,3   13 462       
YHTEENSÄ         16 263   18 594    -12,5   81 107       


SEGMENTTITIEDOT                                 

(1 000 euroa)       1-3/2009  1-3/2008 Muutos, % 1-12/2008       

Marimekko-liiketoiminta                             
 Liikevaihto        16 263   18 594   -12,5   81 107       
 Liiketulos          -21   1 824  -101,1   9 956       
 Varat           39 364   39 817   -1,1   40 201       


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN             

(1 000 euroa)         1-3/   10-12/   7-9/    4-6/       
               2009    2008   2008    2008       

Liikevaihto         16 263   22 061  21 913   18 539       
Liiketulos           -21   1 845   3 747   2 540       
Tulos/osake, euroa      0,00    0,17   0,35    0,23       

(1 000 euroa)         1-3/  10-12/   7-9/    4-6/       
                2008   2007   2007    2007       

Liikevaihto         18 594  22 656  20 699   16 997       
Liiketulos          1 824   3 382   3 965   1 643       
Tulos/osake, euroa       0,17   0,31   0,36    0,15


marimekko_osavuosikatsaus_q1_2009.pdf