Julkaistu: 2009-03-18 15:15:38 CET
Elisa - Yhtiökokouksen päätökset
ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2009 hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen
31.12.2008 perusteella jaetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,60 euroa
osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka
on merkitty 23.3.2009 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009. Osingon maksu vaikuttaa
sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten,
että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen merkintähinta laskee
18,44 euroon ja 2007B merkintähinta laskee 11,29 euroon.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja
hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Risto Siilasmaa, Ossi
Virolainen, Pertti Korhonen ja Eira Palin-Lehtinen sekä uusina
jäseninä Ari Lehtoranta (johtaja, Kone Oyj) ja Raimo Lind
(talousjohtaja, Wärtsilä-konserni).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen toimialapykälän
ehdotetun mukaisesti. Muutoksen pääasiallinen sisältö on ICT
palveluiden lisääminen yhtiön toimialaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta  enintään
150 000 000 euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään  omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan
toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 15 000
000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Anti voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutus on
voimassa 30.6.2013 saakka ja sen nojalla annettavien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 50,0 miljoonaa kappaletta.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi