Julkaistu: 2009-02-16 13:40:00 CET
Revenio Group Oyj - Pörssitiedote
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Done Solutions Oyj              Pörssitiedote 16.2.2009 klo 14:40


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Gateway Finland Oy:n omistusosuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja
osakkeiden määrästä on laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20) tänään
16.2.2009 Done Solutions Oyj:n Finnish Led-Signs Oy:n entisille omistajille
suunnattujen osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen seurauksena. 

Gateway Finland Oy omistaa 11.500.000 kappaletta Done Solutions Oyj:n
osakkeita, mikä edustaa 14,77 % yhtiön osakkeiden määrästä ja äänimäärästä.
Done Solutions Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 77.839.732
kappaletta. 

Done Solutions Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com


http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on Helsingin Pörssissä (OMX) noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.