Published: 2009-02-09 10:31:43 CET
Nýherji hf. - Niðurstöður hluthafafunda
- Niðurstöður aðalfundar Nýherja 6. febrúar 2009
Eftirfarandi var samþykkt á aðalfundi félagsins sem haldinn var í ráðstefnusal
Nýherja Borgartúni 37, kl. 16.00, þann 6. febrúar 2009: 1. Ársreikningur félagsins var lagður fram og samþykktur samhljóða.

2. Fyrir fundinum lá tillaga um 20% arðgreiðslu. Í máli stjórnarformanns kom
  fram að í viðræðum við lánardrottna félagsins hafi komið fram tilmæli um að
  ekki yrði greiddur út arður í ljósi þeirra alvarlegu aðstæðna sem nú ríkja.
  Stjórnarformaður lagði því af þessu tilefni fram breytingartillögu um að
  greiða ekki út arð fyrir árið 2008. Breytingartillaga stjórnarformanns var
  samþykkt samhljóða. 

3. Samþykkt var tillaga um stjórnarlaun fyrir starfsárið 2008: Stjórnarformaður
  kr. 2.550.000, stjórnarmenn kr. 850.000 og varamaður kr. 63.000 fyrir hvern
  fund. 
 
4. Samþykkt var að eftirtaldir skipi stjórn fyrir næsta starfsár: Benedikt
  Jóhannesson, Árni Vilhjálmsson og Guðmundur Jóh. Jónsson. Samþykkt var að
  varamaður verði Jafet S. Ólafsson. 	 

5. Samþykkt var að endurskoðandi félagsins verði KPMG Endurskoðun hf.

6. Samþykkt var tillaga um heimild félagsins til kaupa á eigin hlutum skv. 55.
  grein hlutafélagalaga, þar sem stjórn er heimilt fyrir hönd félagsins að
  kaupa allt að 10% af nafnverði hlutafjár félagsins, sbr. VIII. kafla laga
  nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupgengi hluta má ekki vera meira en 20% hærra
  eða lægra en síðasta skráða gengi í Kauphöll Íslands. Gildistími
  heimildarinnar er allt að átján mánuðir. 

Ný stjórn skipti með sér verkum á stjórnarfundi, sem haldinn var í framhaldi
aðalfundar. Benedikt Jóhannesson gegnir stöðu stjórnarformanns. Árni
Vilhjálmsson var kjörinn varaformaður.


ræða formanns nýherja 2009.doc
fundaáætlun 2009.doc