Julkaistu: 2009-02-09 08:51:39 CET
Metsä Board Oyj - Pörssitiedote
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

M-real Oyj Pörssitiedote 9.2.2009

M-real Oyj:n 6.2.2009 saaman tiedon mukaan Financier de l'Echiquier
SA (rekisterinumero 352 045 454) omistus M-realissa on 5.2.2009
laskenut 4,8 prosenttiin koko osakepääomasta ja 1,6 prosenttiin
yhtiön koko äänimäärästä. Omistus vastaa 5,5 prosenttia M-realin
B-osakkeiden lukumäärästä. Financier de l'Echiquier omistaa yhteensä
15 912 483 M-real Oyj:n B-osaketta.

M-realin kaikkien osakkeiden lukumäärä on 328 165 612.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335