Julkaistu: 2008-09-29 07:47:36 CEST
Metsä Board Oyj - Pörssitiedote
M-real myy Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa

M-real Oyj Pörssitiedote 29.9.2008

Metsäliitto-konsernin tytäryhtiö M-real Oyj on tänään 29.9.2008
sopinut myyvänsä Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa
eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille. Kaupan arvo on 750 miljoonaa
euroa. Kauppahinta muodostuu 500 miljoonan euron käteissuorituksesta
ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 200 miljoonan euron myyjän
ostajalle myöntämästä enintään nelivuotisesta korollisesta
velkakirjasta sekä 50 miljoonan euron suunnatusta osakeannista.
M-realin nettovelkojen määrä pienenee kaupan toteuduttua noin 630
miljoonalla eurolla.

Kauppaan sisältyvät Kirkniemen ja Kankaan tehtaat Suomessa,
Stockstadtin tehdas Saksassa sekä Biberistin tehdas Sveitsissä,
joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1,9 miljoonaa tonnia. Osana
kauppaa M-real on sopinut pitkäaikaisista sellun ja BCTMP:n
toimituksista Sappille sekä muista pienemmistä palvelu- ja
toimitussopimuksista.

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköistä M-realin omistukseen
jäävät Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat
sekä Husumin tehtaan paperikone 8. Äänekosken paperitehdas ja Husumin
paperikone 8 jatkavat kaupan toteuduttua valmistusta Sappille
pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen.

M-real suunnittelee päällystetyn standardihienopaperin tuotannon
lopettamista Halleinin ja Gohrsmühlen tehtailla. Suunniteltu
järjestely pienentää päällystetyn hienopaperin kapasiteettia
Euroopassa noin 0,6 miljoonalla tonnilla. M-realin aikomuksena on
kehittää Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaita erikoispaperiyksikkönä sekä
laajentaa päällystämättömän hienopaperin tuotantoa Gohrsmühlessä.
Halleinin osalta M-real jatkaa eri kehitysvaihtoehtojen tutkimista
valikoitavien kumppaneiden kanssa."Olemme ottaneet merkittävän askeleen
strategisessa tarkastelussamme, 
ja olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa tämän
järjestelyn. Se parantaa M-realin tulevaisuuden näkymiä huomattavasti
ja on samalla ensimmäinen merkittävä askel eurooppalaisen
paperiteollisuuden konsolidaatiokehityksessä 2000-luvulla. Alan
toimintaedellytykset paranevat, mistä hyötyy myös M-real yhtenä
Sappin tulevana osakkeenomistajana", toteaa M-realin hallituksen
puheenjohtaja Kari Jordan.

Kaupan arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa vuositasolla noin
miljardilla eurolla. Sopimukseen sisältyvien yksiköiden liiketulos
oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30 miljoonaa euroa
tappiollinen."M-real on jatkossa kannattavampi ja selvästi fokusoituneempi
kartonki- ja paperiyhtiö, jonka liiketoiminnan vahvan ytimen
muodostavat korkealaatuiset pakkauskartongit. Tänään sopimamme kauppa
osoittaa, että olemme sitoutuneet koko teollisuudenalan
toimintaedellytysten parantamiseen. M-real jatkaa edelleen jäljelle
jäävän paperiliiketoimintansa strategista tarkastelua. Myös yhtiön
sisäistä rakennetta tarkastellaan muuttuneen tilanteen pohjalta.
Kaupan toteutuminen pienentää velkojamme ja vahvistaa
rahoitusasemaamme entisestään. Koheneva liiketulos ja
rahoituskustannusten pieneneminen vaikuttavat myönteisesti
tulokseemme ennen veroja, vaikutus on vuositasolla noin 120 miljoonaa
euroa pohjautuen vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumaan",
M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander toteaa  yhtiön tulevasta
kehityksestä.

Kaupan toteutuminen edellyttää Sappin ylimääräisen yhtiökokouksen ja
kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä Sappin osakeannin
toteuttamisen. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen aikana. Sappi aikoo rahoittaa kaupan
käteisosuuden laskemalla liikkelle Citigroup Global Markets Limitedin
("Citi") ja JPMorgan Securities Ltd:n ("J.P.Morgan") markkinatakaaman
merkintäoikeusannin. Citi ja J.P. Morgan ovat antaneet Sappille
merkintätakausta koskevan sitoumuksen koko 450 miljoonan euron
suuruiselle merkintäoikeusannille. Merkintäoikeusanti järjestetään
sen jälkeen, kun kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet kaupan.

M-real luokittelee kauppaan sisältyvät yksiköt myytävänä oleviksi
omaisuuseriksi ja kirjaa yhteensä noin 225 miljoonan euron
arvonalentumistappion ja kertaluonteiset kulut vuoden 2008 kolmannen
neljänneksen tulokseen. Kauppahinnan muodostavat osat voivat jonkin
verran muuttua operatiivisen käyttöpääoman ja nettovelan oikaisujen
vaikutuksesta.

M-real julkistaa vertailukelpoiset historialuvut vuoden 2008
kolmannen vuosineljänneksen tuloksen julkistukseen mennessä.

Metsäliitto-konserni järjestää kauppaa koskevan lehdistötilaisuuden
tänään kello 11.00 Suomen aikaa Espoossa, osoitteessa Revontulentie
6, 1. kerros. Järjestelyn esittelee M-realin hallituksen
puheenjohtaja ja Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan.
Paikalla ovat lisäksi M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander
ja talousjohtaja Seppo Parvi.

M-real järjestää kauppaa koskevan analyytikkopuhelun ja
verkkolähetyksen kello 14.00 Suomen aikaa. Mukana ovat
toimitusjohtaja Mikko Helander ja talousjohtaja Seppo Parvi.
Iso-Britanniasta numero on +44 207 1620 177, Ruotsista +46 8 5052
0114 ja Suomesta +358 9 2313 9202. Reaaliaikaista verkkolähetystä voi
seurata osoitteessa http://qsb.webcast.fi/mreal/

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh.
010 465 4541
Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, M-real, puh.
010 465 4335


Sappi Limited lyhyesti

Maailman johtaviin sellu- ja paperiyhtiöihin lukeutuvan
eteläafrikkalaisen Sappi Limitedin (listattu Johannesburgin, Lontoon
ja New Yorkin pörsseissä) liiketoimintayksiköt ovat Sappi Fine Paper
ja Sappi Forest Products. Sappi Fine Paper toimii Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa, ja sen tuotteisiin kuuluvat
päällystetty hienopaperi, päällystämätön graafinen paperi ja
toimistopaperi sekä erikoispaperit. Sappi Forest Products omistaa tai
hallinnoi Sappi Forestin kautta noin 540 000 hehtaaria viljeltyä
metsää. Liiketoimintayksikköön kuuluvat lisäksi Sappi Kraft, joka on
integroitu sellun, pakkauspaperin ja sanomalehtipaperin tuottaja ja
Sappi Saiccor, joka valmistaa viskoosikuidun tuotannossa tarvittavaa
kemiallista sellua. Sappin tuotteiden kansainvälisestä myynti- ja
jakeluverkostosta vastaa Sappi Trading. Sappilla on tuotantolaitoksia
neljällä mantereella yhteensä yhdeksässä maassa, myyntikonttoreita
noin 50 maassa ja asiakkaita 100 maassa ympäri maailmaa. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee Johannesburgissa Etelä-Afrikassa.