Julkaistu: 2008-08-15 13:30:00 CEST
Componenta Oyj - Pörssitiedote
Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 30 %
Etra Invest Oy:n omistus Componentassa on ylittänyt 30 %

Componenta Oyj on saanut Etra Invest Oy:ltä seuraavan 15.8.2008 päivätyn
ilmoituksen omistusosuuden
muuttumisesta.

”Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden
muuttumisesta. 

Etra Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on
ylittänyt 30 % rajan osakekaupalla, joka tehtiin 14.8.2008. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: 14.8.2008

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
	Kpl-määrä	Osuus osakepääomasta	Osuus äänimäärästä
Osakkeet	 3 174 433	29,01 %	29,01 %
Vaihdettavat pääomalainat	    185 000	  1,69 %	  1,69 %
Yhteensä	 3 359 433	30,70 %	30,70 %

4)   Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja y-tunnus: Etra Invest Oy, Y-tunnus
0672234-6

Helsingissä 15.8.2008 
Etra Invest Oy”

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on  10 943 698 kappaletta.

Helsinki 15. elokuuta 2008   

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen    	Mika Hassinen
toimitusjohtaja		talousjohtaja
puh. 010 403 00		puh. 010 403 00
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna
2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com


08152221.pdf