Julkaistu: 2003-09-29 13:30:20 CEST
Componenta Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
Etra Invest Oy:n omistus Componenta Oyj:
Componenta Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 29.9.2003 klo 15.30

Etra Invest Oy:n omistus Componenta Oyj:ssä yli 15 prosentin

Componenta Oyj on saanut Etra Invest Oy:ltä seuraavan 29.9.2003
päivätyn ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

"ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA.

Etra Invest Oy:n osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja
osakepääomasta on ylittänyt viidentoista % (15 %) prosentin rajan
osakekaupalla, joka tehtiin 26.9.2003.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Componenta Oyj:lle seuraavat tiedot:

1) Kohdeyhtiön nimi: Componenta Oyj

2) Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 26.9.2003

3) Tarkka osuus Componenta Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:
         Kpl määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
  Etra Invest Oy 1.484.900       15,44 %      15,44 %

4) Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
  Etra Invest Oy, kaupparekisterinumero 391.308

Helsingissä 29. syyskuuta 2003
Etra Invest Oy"

Componenta Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 9 615 309 kappaletta.

Helsingissä 29. syyskuuta 2003

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021